Cómo se dice "niukasti" en inglés

FI

"niukasti" en inglés

FI niukasti
volume_up
{adverbio}

niukasti (también: vähän)

Ejemplos de uso para "niukasti" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKoska käytettävissäni on vain niukasti puheaikaa, esitän niistä vain tärkeimmät.
Because I have very little speaking time, I shall only discuss the main ones.
FinnishSitä on mielestäni käsitelty kollega Lehnen mietinnössä hieman liian niukasti.
It seems to me that Mr Lehne has rather neglected this aspect in his report.
FinnishMielestäni on hyvin valitettavaa, että aloitteen käytössä on vain niukasti varoja.
I deeply regret that only limited funds are available for this initiative.
FinnishHän, Aristide Briand ja Gustav Stresemann epäonnistuivat tavoitteessaan vain niukasti.
He and Aristide Briand and Gustav Stresemann only just missed achieving their aim.
FinnishRahastolle on myönnetty niukasti varoja, ja täytettäviä tarpeita on paljon.
Resources allocated to the fund are limited; there are many needs to be met.
Finnish   –Hyvät parlamentin jäsenet, ehdotan äänestysten lykkäämistä, sillä aikaa on niukasti.
   –Given the time, ladies and gentlemen, I propose that we postpone the votes.
FinnishItse asiassa rintasyövästä on tilastotiedon ohella vain niukasti tietoa.
Little is known, in fact, about breast cancer, though, other than the statistics.
FinnishArvoisa puhemies, en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, koska aikaa on niukasti.
Obviously I cannot answer all of the questions, Mr President, because time is pressing.
FinnishMeitä on pyydetty käsittelemään väliarviointia, mutta arvioitavaa näyttää olevan niukasti.
We are asked to consider a mid-term review, but there seems little to review.
FinnishAikaa on niukasti, ja molempien toimielinten on tehtävä tiivistä yhteistyötä.
Time is tight and our two institutions will need to cooperate closely.
FinnishHaluan myös viitata - erittäin lyhyesti, koska aikaa on niukasti - herra Linkohrin aloitteeseen.
I also want to mention Mr Linkohr's initiative, very briefly because time is short.
FinnishKuten äänestyksessä myöhemmin ilmeni, lopullinen tulos oli niukasti ehdokkaan puolesta.
As was evident later in the vote, the final result was marginally in favour of the candidate.
FinnishKoska käytössämme on vain niukasti aikaa, komissiolta on edellytettävä välittömiä toimenpiteitä.
Given that there is little time left, the Commission must act immediately.
FinnishNäin ollen on selvää, että kyseisellä elimellä on niukasti todellista moraalista arvovaltaa.
Clearly, therefore, this body has little substantive moral authority.
FinnishNyt kun rahaa on niukasti, halu toimia on entistä vähäisempi.
Moreover, now that money is short, there is even less willingness to do so than before.
FinnishICANNin omilta kotisivuilta löytää vain niukasti tietoa siitä, mitä todellakin tapahtui.
If you log on to ICANN's own home page, you find only scanty details of what has actually happened.
FinnishYritin poistaa 125 kohdan siinä kuitenkaan onnistumatta, kun äänestys hävittiin niukasti.
I attempted to delete paragraph 125, but was unsuccessful in doing so (the vote was narrowly lost).
FinnishPohjoiselle ulottuvuudelle on jaettu niukasti paitsi huomiota myös rahaa.
Apart from attracting very little attention, the Northern Dimension has been given very little money.
FinnishKyseinen kohta tarkistuksesta hylättiin niukasti: 291 ääntä puolesta, 299 vastaan ja 20 tyhjää.
This part of the amendment was narrowly defeated: 291 in favour, 299 against and 20 abstentions.
FinnishKertomuksessa todetaan hyvin selvästi, että liikkumavaraa on lähes kaikissa otsakkeissa hyvin niukasti.
The conclusion is very clear that the margins are very tight in almost all the headings.