Cómo se dice "no" en inglés

FI

"no" en inglés

volume_up
no {interj.}
EN
EN

"No" en finlandés

volume_up
No {sustantivo}
volume_up
no {interj.}
FI
volume_up
no. [abreviación]
FI

FI no
volume_up
{interjección}

no (también: tuota, jopas, jopas jotakin, niinku)
volume_up
well {interj.}
No, heidän rikoksensa oli tehdä työtä demokratian ja sananvapauden puolesta.
Well, it was working for democracy and for the freedom of speech.
No, kollegamme laatimassa mietinnössä on useita ehdotuksia.
Well, in the report by our fellow Member, there are a number of proposals.
No, me Isossa-Britanniassa odotamme juuri nyt yhteisöjen tuomioistuimen reaktiota.
Well, we in Britain are looking to the European Court at the moment.

Sinónimos (inglés) para "No":

No
no
English
no.

Ejemplos de uso para "no" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTietojen käsittelyyn Euroopan komissiossa sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001 .
Regulation (EC) 45/2001 applies to processing of data by the European Commission
FinnishKatru dienu darba dienu no 11.00 - 18.00 Sestdienās 9.00 - 15.00 Svētdienās brīvs
Katru dienu darba dienu no 11.00 - 18.00 Sestdienās 9.00 - 15.00 Svētdienās brīvs
FinnishPöytäkirja (N:o 16) eräistä Tanskaa koskevista määräyksistäEUVL C 115, 9.5.2008, s.
Protocol (No 16) on certain provisions relating to DenmarkOJ C 115, 9.5.2008, p.
FinnishVuonna 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista.
2009 saw the adoption of Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies.
FinnishNO - 0032 Oslo Tel: +47 46 61 50 00 Fax: +47 22 46 83 05 E-mail: post[at]bufdir.no
NO - 0032 Oslo Tel: +47 46 61 50 00 Fax: +47 22 46 83 05 E-mail: post[at]bufdir.no
FinnishKollegani Valverde López viittasi NO: hon, joka on itse asiassa typpimonoksidi.
My colleague Mr Valverde López referred to NO, which is in fact nitric oxide.
FinnishVientivalvonnan keskeinen väline on vuonna 2009 annettu asetus (EY) N:o 428/2009.
The main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.
FinnishJulistuksessa N:o 20 määrättiin 15 paikkaa Romanialle ja 12 paikkaa Bulgarialle.
Declaration No 20 envisaged 15 seats for Romania and 12 seats for Bulgaria.
FinnishJa he vastasivat, " No, se on hienosti suunniteltu ja hän käyttää hyvin värejä.
And there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
FinnishAsetus (EY) N:o 1783/1999 estää heitä kasvattamasta hedelmiä tai vihanneksia.
Regulation (EC) No 1783/1999 prevents them from planting fruit or vegetables.
FinnishAjattelimme: "No, he syöksyvät läpi porteista, he tulevat rakastamaan tätä."
And we thought, "Oh, they're going to storm the gates, they're gonna love it."
FinnishMelkein kuusi vuotta on kulunut siitä, kun asetus (EY) N:o 2320/2002 hyväksyttiin.
Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.
Finnishparlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta
and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro.].
FinnishENISAn toimikautta jatkettiin asetuksella (EY) N:o 1007/2008 maaliskuuhun 2012.
Regulation (EC) No 1007/2008[2] extended ENISA's mandate until March 2012.
FinnishNiillä muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2561/2001 ja parannetaan sosiaaliturvaa.
These will amend Regulation (EC) No 2561/2001 and ensure better social cover.
FinnishNo, luulin kuitenkin, että kysymyksenne koskee pikemminkin kumppanuutta.
Having said that, I thought your question related more to the partnership issue.
FinnishAsetus N:o 1049/2001 oli merkittävä edistysaskel kohti entistä suurempaa avoimuutta.
The present regulation No 1049/2001 was a significant step towards greater openness.
FinnishJo 1960-luvulta lähtien sovellettuun asetukseen N:o 1017 on tehty vain pieniä muutoksia.
Regulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
FinnishNyt ilmeneekin, että komissio on yhtäkkiä päättänyt haluavansa luopua hankkeesta n:o 30.
I now hear that the Council has suddenly decided that it no longer wants the 30th.
FinnishSe oli neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukainen EU:n hyväksymä ohjelma.
It was an EU-approved scheme under Council Regulation (EC) No 2371/2002.