Cómo se dice "normit" en inglés

FI

"normit" en inglés

EN

FI normit
volume_up
{plural}

normit
volume_up
mores {sustantivo}

Ejemplos de uso para "normit" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
We still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
FinnishSamalla on määritettävä sähköisessä kaupankäynnissä noudatettavat yhteisön normit.
At the same time, Community standards must be defined for e-commerce transactions.
FinnishMerenkävijöille ja luonnolle vaaraksi olevat normit eivät kuulu 21. vuosisadalle.
Standards that are dangerous to seamen and nature have no place in the 21st century.
FinnishLaajentuminen ulottaa eurooppalaisen hallintotavan ja normit koko maanosaan.
Enlargement will extend European governance and standards to the entire continent.
FinnishHaluamme, että myös Yhdysvalloista Eurooppaan tuotavat tuotteet täyttävät nämä normit.
We also want these standards to be met by products supplied by the US to Europe.
FinnishMielestäni ehdotetut tiukemmat normit herättävät joka tapauksessa avoimia kysymyksiä.
The proposed higher standards are, in my view, rather open to question anyway.
FinnishSallitut tasot ovat alhaisempia, mikä tarkoittaa, että Japanin normit ovat tiukempia.
The levels permitted are lower, which means that their standards are higher.
FinnishMaastrichtin normit ovat saaneet hallitukset leikkaamaan talousarvioitaan.
The Maastricht criteria have forced governments to rationalize their budgets.
FinnishTähän liittyvät ranskalaiset normit ovat erinomaisia, älkäämme kyseenalaistako niitä.
French standards are excellent in this respect, and must not be undermined.
FinnishTässä päätöksessä luodaan normit, joita sovelletaan tuleviin säädöksiimme.
This decision sets standards that will apply to our future legislative acts.
FinnishLaadimme nyt koko EU:hun yhtenäiset normit rahastojen hoitajien hyväksymiseksi.
We are today setting uniform standards throughout Europe for the approval of fund managers.
FinnishEmme odota, että Etiopian demokraattiset normit olisivat eurooppalaista vaatimustasoa.
We do not expect Ethiopian democratic norms to be of a European standard.
FinnishVierailumme tavoitteena on tehdä eurooppalaiset normit tunnetuksi Ukrainan kansalaisille.
The aim of our visit is to bring European standards to the Ukrainian public.
FinnishEuroopan parlamentin ja komission olisi asetettava normit muille toimielimille.
The European Parliament and the Commission should set a standard for the other institutions.
FinnishMelkein kaikilla muilla aloilla Euroopan teollisuudessa on laadittu yhdenmukaistetut normit.
There are harmonised standards in almost every other aspect of European industry.
FinnishEn todellakaan ymmärrä, kuinka voidaan ajatella, että me Euroopassa täytämme normit.
I really do not understand how anyone can imagine that means are not standards in Europe.
FinnishSiinä asetetaan korkeat normit ja rajat niille tuotteille, joita voidaan käsitellä.
It sets high standards and limits to production which may be treated.
FinnishMeidän pitäisi laatia myös mahdollisimman korkeat normit vaaralliselle jätteelle Euroopassa.
We should also create the highest standards possible for dangerous waste in Europe.
FinnishOlen kuitenkin eri mieltä siitä, että valtion monopolit takaavat luonnostaan nämä normit.
However, I disagree that public monopolies are the natural guarantor of such standards.
FinnishOn houkutteleva ajatus sallia tiukemmat normit sellaisia haluavissa jäsenvaltioissa.
Arguments for allowing higher standards in those Member States that want them are seductive.