Cómo se dice "ohi" en inglés

FI

"ohi" en inglés

volume_up
ohi {adj.}
EN
volume_up
ohi {adv.}
EN

FI ohi
volume_up
{adjetivo}

ohi (también: lopussa, päässyt irti)
volume_up
over {adj.}
Sitten kun se on ohi, kaikki sanovat: se on ohi - kuka siitä enää välittää?
Then, once it is over, everyone says "It is over - who cares about it?".
Villin lännen oikeudenjakajien aika on ohi.
The days of the lawmen of the Wild West are over.
Talouden elpyminen on käynnissä, mutta tämä ei tarkoita, että kriisi olisi ohi.
An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.

Ejemplos de uso para "ohi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJuuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
This body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
FinnishLisäksi Brysseliltä on mennyt ohi islamilaisten maahanmuuttajien riskipotentiaali.
Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.
FinnishPoliittisten julkilausumien aika on kuitenkin ohi, ja nyt on aika ryhtyä toimeen.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
FinnishAika on ajanut sen ohi, ja nyt tarvitaan pikaisesti täydellistä uudelleenarviointia.
It has been superseded, and it is urgently in need of comprehensive evaluation.
FinnishArvoisa puhemies, haluatteko vai ette, että odotan, kunnes kokous on ohi?
Madam President, do you want to wait until the meeting has finished here or not?
FinnishEhkäpä nuo sanat ovat menneet minulta ohi - en ole ehkä kuullut tai lukenut niitä.
Perhaps these words have passed me by; perhaps I have not heard them or not read them.
FinnishJa miten niitä aluksia valvotaan, jotka kulkevat sataman ohi poikkeamatta sinne?
And how will vessels that pass through our waters without docking into port be inspected?
FinnishAuto ajaa koptilaisen kirkon oven ohi, laukauksia ammutaan väkijoukkoon.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
FinnishMyönnän kyllä, että tällainen virke voi luonnollisesti mennä myös ohi korvien.
I admit that it is possible, of course, not to hear a sentence like that.
FinnishSe aika, jolloin päätökset voitiin tehdä salaa keskushallinnon suojissa, on ohi.
The time when decisions could be taken behind closed doors has passed.
FinnishUseiden jäsenten täytyi lähteä eilen klo 18.00, jolloin äänestyksen olisi pitänyt olla ohi.
A lot of Members had to leave yesterday at 6 p.m. when voting should have finished.
FinnishValiokunnassa saimme tietää siitä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun äänestys oli jo ohi.
Yet we in the committee were only able to see it when the vote had already taken place.
FinnishMilloin täällä on taas puhdasta ja tämä tuhoisa onnettomuus on ohi?"
When will we see a return to cleanliness and the end of this devastating accident?"
FinnishHanke on nyt ohi, siitä päätettiin ja se hyväksyttiin viisi vuotta sitten.
The project is in the past; it was decided on five years ago and approved five years ago.
FinnishKun klaaninpäämiesten aika on ohi, Albania on tervetullut demokratioiden Eurooppaan.
When the chief of the clan's time is up, Albania will be welcome to join democratic Europe.
FinnishVanhan, kerronnallisen vision aika on ohi ja tarvitsemme uuden vision.
The time for the old narrative, the former vision, is past, and now we need a new one.
FinnishOn tärkeää, ettemme anna tämän päivän mennä ohi tätä aloitetta tiedostamatta.
It is very important that this day should not go by without our acknowledging this initiative.
FinnishIranin kanssa käytävän vuoropuhelun ja yhteistyön aika on todellakin jo ohi.
The day of dialogue and engagement with Iran has long since passed.
FinnishKuvittelin, että niiden aika olisi ohi, eikä minun tarvitsisi enää koskaan tehdä niin.
I thought that time had passed and I would never have to do so again.
FinnishOsaksi tämän ansiosta maatalousmenojen määrättömän kasvun aika on todellakin ohi.
This means that the days of unchecked growth in agricultural spending really are now in the past.