Cómo se dice "olla voimassa" en inglés

FI

"olla voimassa" en inglés

FI olla voimassa
volume_up
{verbo}

olla voimassa (también: pysyä, odottaa, pidättää, estää)
olla voimassa (también: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
On myös rohkaisevaa havaita, että uudistuksen on tarkoitus olla voimassa markkinointivuoteen 2014/2015 asti ja ettei kiintiöitä voi siirtää yhdeltä jäsenvaltiolta toiselle.
It is also heartening to see that the reform is to run until 2014/2015, and that there is to be no transfer of quotas from one Member State to another.
olla voimassa (también: kestää, sietää, asettaa, seistä)

Traducciones similares para olla voimassa en inglés

olla verbo
voimassa adjetivo
English
voida verbo

Ejemplos de uso para "olla voimassa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKansallisten diplomaattien sopimukset voivat olla voimassa enintään kymmenen vuotta.
National diplomats will have contracts which can last up to a maximum of ten years.
FinnishKomission ehdotuksen perusteella sääntelyn pitäisi olla voimassa rajoittamattoman ajan.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
FinnishSen piti olla voimassa ajanjaksolla 1. tammikuuta 2010-30. kesäkuuta 2011.
It was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
FinnishKyseisen sopimuksen ei tarvitse edes olla voimassa kiellon kumoamiseksi.
This agreement would not even have to be in force for the ban to be lifted.
FinnishOn tärkeää, että useat järjestelmät voivat olla voimassa rinnakkain.
It is important that a large number of systems should exist side by side.
FinnishOikeastaan tänään keskusteltavan direktiivin piti olla voimassa jo 1. heinäkuuta 1998 alkaen.
In fact, the directive under discussion here today should have been in force by 1 July 1998.
FinnishNe eivät voi olla voimassa pelkästään juhlapäivinä ja rauhallisina aikoina.
They cannot just apply on holidays and in times of peace.
FinnishSen piti olla jo voimassa ennen Ruotsin puheenjohtajakautta.
This was supposed to already be in place before the Swedish Presidency.
FinnishSilti joissain jäsenvaltioissa voi olla voimassa niitäkin velvoittavampia kansallisia järjestelyjä.
Nevertheless, in a number of Member States, more binding national measures may be in force.
FinnishKysymykseni kuuluu, miten pitkään väliaikainen määräys voi olla voimassa ja miten siihen on suhtauduttava?
My question therefore is how long can such an interim rule be valid and how must we view it?
FinnishOn hyvin kyseenalaista, voiko amerikkalainen laki olla voimassa Ruotsin (ja muun Euroopan) maaperällä.
It is extremely doubtful whether an American law would be valid on Swedish (or other European) territory.
FinnishNyt tutkitaan tapauskohtaisesti, kuinka pitkään vaaralliselle aineelle myönnettävä lupa voi olla voimassa.
It is now being examined on a case-by-case basis how long a licence for a dangerous substance can last.
FinnishTämän lakisääteisen takuun pitäisi olla voimassa kaksi vuotta.
This statutory guarantee should be for two years.
FinnishTämän määritelmän pitäisi varmasti olla voimassa kaikissa unionin jäsenvaltioissa ja nimenomaan juuri jäsenvaltioissa.
This definition must be applicable in all Member States of the Union, jointly and severally.
FinnishVarovaisuusperiaatteen pitää siis olla voimassa.
Therefore, the precautionary principle must be applied.
FinnishSen piti aluksi olla voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen sen voimassaoloa piti pidentää automaattisesti aina vuosi kerrallaan.
It was initially to last for ten years, whereupon it was to be automatically extended each year.
FinnishSe olisi tosin voinut olla voimassa jo vuodesta 2002 alkaen.
FinnishOleskelukortin kuuluu olla voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa).
The residence card should be valid for 5 years (or for the planned length of stay, if shorter).
FinnishMielestäni on todella syytä arvostella sitä, että neuvosto suo itselleen vapauden olla noudattamatta voimassa olevia sääntöjä.
It seems to me highly reprehensible that the Council is venturing to disregard the existing rules.
FinnishLupaa odottaville vientimaille myönnetyt poikkeukset eivät kuitenkaan enää saa olla voimassa yli 12 kuukautta.
However, derogations granted to exporting countries awaiting consent may no longer be valid for more than 12 months.