Cómo se dice "paperilla" en inglés

FI

"paperilla" en inglés

EN

FI paperilla
volume_up
{adverbio}

paperilla (también: alas, alaspäin, kirjoitettu)
volume_up
down {adv.}
Mitä hyötyä on siitä, että paperilla väitetään maltan olevan virallinen kieli?
What is the use of having it down on paper that Maltese is an official language?
Meillä on paperilla erinomainen teksti, jota suosittelen joka tapauksessa kollegoilleni.
We have a good text down on paper that I would at all events advocate to my fellow Members.
Hallitukset panevat paperille asioita, ja kuten hyvin tiedätte, te voitte kertoa, mistä paperilla olevista asioista pidätte.
Governments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.

Ejemplos de uso para "paperilla" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miltä asiat näyttävät todellisuudessa?
There are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
FinnishPaperilla voi kuitenkin sanoa mitä haluaa, mutta teot ovat sanoja tärkeämpiä.
However, you can say what you like on paper, but actions speak louder than words.
FinnishTämän jälkeen voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
FinnishAinoastaan paperilla olevat lait ovat kuitenkin loppujen lopuksi aivan naurettavia.
Yet laws that only exist on paper are, in the final analysis, ridiculous.
FinnishMielestäni täytyy tehdä jotakin tiukempaa kuin meillä nyt on paperilla.
I think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
FinnishSe on ollut jo vuosia paperilla, mutta sitä ei ole toteutettu käytännössä.
We have had that on paper for years, but it has not been put into practice.
FinnishLuomme paperilla 3. heinäkuuta 2004 kaikkiaan 25 maan laajuiset sähkömarkkinat.
On paper on 3 July 2004 we will create 25-country electricity markets.
FinnishTästä kohdasta, hyvä Catherine Trautmann, riippumaton viranomainen paperilla, kyllä.
On this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.
FinnishAllekirjoitukset on kerättävä paperilla tai internetin kautta, ja ne on tarkastettava.
The signatures must be collected in writing or over the Internet and must be verified.
FinnishMe juhlimme oletettua edistystä, vaikka Turkin uudistukset olisivat olemassa vain paperilla.
Turkey’s reforms need only exist on paper for us to celebrate supposed progress.
FinnishMe tiedämme, että mitä tahansa takeita paperilla onkin, ne eivät aina päde käytännössä.
We know that, whatever the safeguards on paper, these do not always apply in practice.
FinnishJos alkuperäinen asiakirja on paperilla, skannaa se ensin ja faksaa sitten skannattu kuva.
If your original is on paper, scan it first, and then fax the scanned image.
FinnishMonien vuosien ajan vakavista paluuohjelmista on sovittu vain paperilla.
For many years, serious return programmes have only been agreed on paper.
FinnishYhtenäismarkkinat on saatu aikaan paperilla, mutta ei käytännössä.
It has produced a single market on paper, but not yet a single market in reality.
FinnishNyt haluamme lainsäädäntöä, joka suojelee lapsiamme sekä paperilla että todellisuudessa.
Now we want legislation, a law which protects our children both on paper and in reality.
FinnishNe ovat nyt olemassa paperilla – seuraavaksi ne pitää toteuttaa käytännössä.
These things exist on paper, and they must now be put into practice.
FinnishMyös neuvosto on todennut tämän yhä uudelleen - mutta vain paperilla.
This is also what the Council has noted time and again - but only on paper.
FinnishTe ja teidän seuraajanne toimitte neuvoston valtuuttamina vain paperilla.
You and your successors will be mandated by the Council only on paper.
FinnishMe haluamme järjestelmän, joka on paperilla kattava ja joka toimii käytännössä.
We want a system which is not only comprehensive on paper but, in fact, which works in practice.
FinnishVammaiset henkilöt eivät ole tyytyväisiä oikeuksiin, jotka heille annetaan vain paperilla.
Disabled people are not happy with rights which they only have on paper.