Cómo se dice "perua" en inglés

FI

"perua" en inglés

FI perua
volume_up
[perun|perunut] {verbo}

Entä aikooko hän perua Portugalille määräämänsä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn?
And is he going to cancel the excessive-deficit procedure that he imposed on Portugal?
Kansanäänestyksen tulokset voidaan perua vain toisella kansanäänestyksellä.
Only a referendum can cancel what another referendum has decided.
Jos sitä ei toimiteta tässä ajassa, ostajalla on oikeus perua tilaus;
If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;
Tämä täytäntöönpanoasetus pitäisi perua välittömästi ja mielellään tänään.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Olemme vahvistaneet vetoomuksen esittäjän oikeuden perua tukensa vetoomukselle.
We have established the right to withdraw from a petition.
Haluaisin perua ryhmäni puolesta yhteisen esityksen allekirjoituksemme.
On behalf of my group I should like to withdraw our signature from this joint motion.
perua (también: peruuttaa)
perua (también: peruuttaa)

Ejemplos de uso para "perua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJos tilaamaasi tuotetta ei toimiteta 30 päivän kuluessa, voit perua tilauksen.
If your printer broke down within six months of delivery, contact the seller.
FinnishMielenosoittamisen oikeus on olemassa, ja se on selvästi perua ilmaisunvapaudesta.
There is the right to demonstrate, which emanates clearly from freedom of expression.
FinnishKyseessä on vanha päätös, joka on perua Liettuan liittymisneuvottelujen ajoilta.
That was an old decision that already existed from the time of Lithuania's accession negotiations.
FinnishAsiaa tarkemmin harkittuani toivon jälleen, että tämä tarkistus voitaisiin perua.
Again, I hope, on reflection, that amendment may be withdrawn.
FinnishVoin kyllä perua puheeni, jos myös Díez González peruu omansa.
I do not mind withdrawing what I said, provided she withdraws what she said.
FinnishTämän jälkeen päätöstä ei voi perua.
We can only do this once and then it is done permanently.
FinnishTämä on täysin mieletön väite, joka pitäisi mielestäni perua.
This is a completely absurd assertion which I think ought to be withdrawn.
FinnishJos alamme jollakin tavalla perua niitä, menetämme kaiken uskottavuuden.
To amend that in any way would mean to lose all credibility.
FinnishJäsen Bernié, pyysitte minulta puheenvuoroa, koska teidän piti sanoa, aiotteko te perua tarkistukset vai ette.
Mr Bernié, you requested the floor to tell me whether you are withdrawing the amendments.
FinnishTäytyykö meidän perua päätöksemme lyhyemmästä työviikosta?
Will we have to reverse our decision on a shorter working week?
FinnishJos käytät Järjestelmän palauttamista tietokoneen ollessa vikasietotilassa, et voi perua palautustoimintoa.
If you use System Restore when the computer is in safe mode, you cannot undo the restore operation.
FinnishTapoihini ei kuulu perua lausuntojani, koska yleensä harkitsen tarkkaan ennen kuin annan niitä.
I am not in the habit of withdrawing my statements because I usually consider them at length before making them.
FinnishMonilla rautatieyhtiöillä on historiallista perua olevat kiinteät siteet valtiovaltaan.
A number of railway undertakings are still fostering close links with their national governments, due to historic factors.
FinnishSiihen tehtiin vain yksi tarkistus, joka voitiin perua.
There is only one amendment, which could be withdrawn.
FinnishTämän vuoksi, herra Wiebenga, PPE-ryhmän espanjalaiset jäsenet eivät aio perua esittämiään tarkistuksia.
Consequently, Mr Wiebenga, the Spanish delegation in the EPP Group will not be withdrawing these amendments.
FinnishRahoitusapu ja kaikki muukin apu voidaan perua.
Financial help and all forms of assistance may be withdrawn.
FinnishArvoisa komissaari, mielestäni tämä asia on hyvä esimerkki siitä, ettei kannata tehdä ensin lupauksia ja perua sitten sanojaan.
Commissioner, I think that this matter illustrates the saying donner et retenir ne vaut .
FinnishRangaistuksena voidaan esimerkiksi perua vientilupa tai määrätä kolmansien maiden tuontikiintiöistä.
Sanctions might consist, for example, of withdrawal of export licences, or import quotas granted to third countries.
FinnishTämä strategian puute ei ole tämän päivän perua, myönnän sen.
This lack of strategy is not new, I admit.
Finnish   – Arvoisa puhemies, ihmiskauppa, erityisesti naisten ja lasten kauppa, on yhtä vanhaa perua kuin ihmiskunta.
   – Madam President, trafficking in human beings, especially women and children, is as old as human society.