Cómo se dice "piirit" en inglés

FI

"piirit" en inglés

FI piirit
volume_up
{plural}

piirit (también: ympyrät, kehät)
On vain niin, että tietyt piirit täällä parlamentissa eivät halua hyväksyä sitä.
The only thing is that certain circles here do not want to accept that.
Nyt jotkut piirit, myös EU:ssa, pyrkivät vastakkainasettelulla vähentämään yhteistyötä.
At present some circles, including a few in the EU, are trying to hamper cooperation by being confrontational.
Jokainen saa siis sanoa mielipiteensä, senkin Tsekin tasavallan nämä piirit saisivat pitää aina mielessään.
Everyone has a say, and this is something which those circles in the Czech Republic should bear in mind.
piirit (también: alueet)

Ejemplos de uso para "piirit" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTietyt kansainvälisen yhteisön piirit eivät kuitenkaan enää ole niin innostuneita.
Some sections of the international community are no longer so enthusiastic, however.
FinnishAmerikka ja amerikkalaiset piirit ovat kiinnostuneita asetoimituksista.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
FinnishEsimerkiksi kodinkoneiden osalta tavoitteena tulisi olla, että kaikki virtaa kuluttavat piirit voitaisiin kytkeä pois päältä.
For example, the aim for household appliances should be that all power-consuming circuits should be switched off.
FinnishKuten jäsen Schulz totesi, monet poliittiset ja ideologiset piirit ovat ilmaisseet tukensa eurooppalaiselle hankkeelle.
As Mr Schulz said, a message of support for the European project has come from the various political and ideological areas.
FinnishHaluammeko yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi henkilön, jonka laajat piirit epäilevät ainakin epäsuorasti osallistuneen pedofiiliverkoston suojeluun?
Do we want as a judge an individual who is widely suspected of at least indirectly protecting a paedophile network?
FinnishTämä pitää epäilemättä paikkansa, mutta tässä tapauksessa voidaan myös sanoa, että tietyt piirit myös estivät georgialaisia tuntemasta itseään eurooppalaisiksi.
This is undoubtedly true, but in that case let us say that some people also discouraged the Georgians from feeling European.
FinnishTietyt piirit ovat tiukasti sitä mieltä, että alkuperämaaperiaatetta voidaan avustaa luomalla clearing-järjestelmä.
Some people will say, certainly, that introduction of the country-of-origin principle would be accompanied by introduction of a system of compensation, of a clearing procedure.
FinnishTsekin tasavallan EU:ta kritisoivat piirit ovat unohtaneet yhden asian, nimittäin unionin perustajien tavoitteet rauhan ja vapauden.
These people in the Czech Republic who are blackening the name of the EU have forgotten one thing, namely our founding fathers' prime concern: peace in freedom.