Cómo se dice "piirtää" en inglés

FI

"piirtää" en inglés

FI piirtää
volume_up
[piirrän|piirtänyt] {verbo}

piirtää (también: saada, hankkia, lähestyä, arpoa)
Voit piirtää taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To draw using the background color, right-click while you drag the pointer.
Jos haluat piirtää pyöristetyn neliön, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.
To draw a square with rounded edges, hold down SHIFT while dragging.
Voit piirtää kuvasalasanan suoraan kosketusnäyttöön sormella tai piirtää muodot hiirellä.
You can draw a picture password directly on a touchscreen with your finger, or you can use a mouse to draw your shapes.
Epävirallisessa Glasgow'n neuvostossa pyydettiin lapsia kaikista Euroopan unionin 15 jäsenvaltiosta piirtämään ja esittämään ministereille tulevaisuuden ihannekaupunkinsa.
At the informal Glasgow Council, children from across the European Union fifteen Member States were asked to design and present to ministers their ideal city of the future.
Voit käyttää Paintia digitaalisena luonnoslehtiönä, johon voit piirtää yksinkertaisia kuvia, tai voit lisätä tekstiä ja grafiikkaa muihin kuviin, kuten digitaalikameralla ottamiisi kuviin.
You can use Paint like a digital sketchpad to make simple pictures and creative projects or to add text and designs to other pictures, such as those taken with your digital camera.
piirtää (también: piirrellä, töhertää)
Jos piirretään jäljellä olevan polttoaineen määrä nykyisen kulutuksen mukaan.
If you just plot how much fuel we've got left, in units of present world consumption.
2:57 Howard tekee kokeen, ja piirtää datasta kuvaajan, ja huomaa, että se ei ole kellokäyrä.
2:57 Howard does the experiment, and he gets the data back, and he plots it on a curve, and all of a sudden he realizes it's not a nice bell curve.

Ejemplos de uso para "piirtää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKynällä ja siveltimillä voit piirtää erilaisia muotoja täysin vapaasti.
The Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
FinnishLyijykynällä ja siveltimellä voit piirtää täysin vapaamuotoisia muotoja.
The Pencil and Brush can be used to make completely random, free-form shapes.
FinnishSivellin-työkalulla voit piirtää paksuja tai kuvioituja vapaamuotoisia viivoja.
Use the Brush to paint thick or shaped freeform lines and curves.
FinnishPaint on ohjelma, jolla voit piirtää tyhjälle kankaalle tai toisten kuvien päälle.
Paint is a program you can use to create drawings on a blank canvas or on top of other pictures.
FinnishTyökalujen avulla voit piirtää vapaalla kädellä ja liittää kuviin erilaisia muotoja.
You can use these tools to create freehand drawings and add a variety of shapes to your pictures.
FinnishJos haluat piirtää erinäköisen viivan, käytä sen sijaan sivellintä.
If you want to make a line that has a different appearance, use one of the Brushes, instead.
Finnish. - (SV) Esittelijä piirtää hyvin tarkan kuvan Afrikan monista haasteista.
in writing. - (SV) The rapporteur paints an essentially accurate picture of Africa's many challenges.
FinnishSe aktivoituu, kun ihminen tunnistaa, piirtää tai hallusinoi sarjakuvia.
It's activated when one recognizes cartoons, when one draws cartoons, and when one hallucinates them.
FinnishSiitä emme voi piirtää pilakuvaa Formentinin tapaan, koska se on nykyään yleinen ongelma.
We cannot make a caricature of this problem as Mr Formentini did, because the problem is now a general one.
FinnishMonikulmio-työkalulla voit piirtää monikulmaisia muotoja.
Use Polygon to make a shape with any number of sides.
FinnishJos haluat piirtää leveämmän viivan, käytä sivellintä.
If you want to make a wider line, use the Brush instead.
FinnishJos tarvitsee tietää paljonko kello on, tarvitsee vain piirtää kello -- (Naurua) (Aplodeja) ranteeseensa.
And, if you need to know what the current time is it's as simple as drawing a watch -- (Laughter) (Applause) on your arm.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, demokratia ei ole ajoittainen oikeus piirtää rasti äänestyslippuun.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, democracy is not just a periodic right to put a cross on a ballot paper.
Finnish2:57 Howard tekee kokeen, ja piirtää datasta kuvaajan, ja huomaa, että se ei ole kellokäyrä.
2:57 Howard does the experiment, and he gets the data back, and he plots it on a curve, and all of a sudden he realizes it's not a nice bell curve.
FinnishJoillakin työkaluilla, kuten lyijykynällä, siveltimellä, viivalla ja käyrällä, voit piirtää erilaisia suoria, kaarevia ja kiemurtelevia viivoja.
Some tools, like the pencil, brush, line, and curve, let you make a variety of straight, curved, and wiggly lines.
FinnishKuva, jonka hän piirtää Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin suhteista on hyvin kiinnostava.
The picture he paints of relations between the African, Caribbean and Pacific countries and the countries of the European Union is very interesting.
FinnishEi meidän ole mitään järkeä piirtää alueestamme yksityiskohtaista karttaa, jos ihmissydämet särkyvät siellä häilyen toivon ja epätoivon rajamailla.
There will be no reason for a detailed map with the human heart being broken in our area at the edge of hope and despair.
FinnishEri työkaluilla ja muodoilla, kuten kynällä, siveltimellä, viivalla ja kaarella, voit piirtää erilaisia suoria, kaarevia ja koukeroisia viivoja.
Some tools and shapes, such as the Pencil, Brush, Line, and Curve, let you make a variety of straight, curved, and squiggly lines.
Finnish12:36 Video: Tämä symboli ei ole yhtä selkeä kuin toiset, mutta näkee, että Panbanisha yrittää piirtää kaaren ja useampia suoria viivoja.
12:36 Video: This symbol is not as clear as the others, but one can see Panbanisha is trying to produce a curved line and several straight lines.
FinnishAlkakaa piirtää.