Cómo se dice "pohdiskella" en inglés

FI

"pohdiskella" en inglés

FI pohdiskella
volume_up
[pohdiskelen|pohdiskellut] {verbo}

Hyvät kuulijat, nuo ovat viisaita sanoja, joita kannattaa pohdiskella joulun ja uudenvuoden aikana.
Ladies and gentlemen, those are wise words that deserve to be reflected on during Christmas and the new year.
Haluamme uuden lähestymistavan, ja nimenomaan standardoinnin alalla on osoittautunut, että on välttämätöntä pohdiskella yhdessä sitä, miten saamme aikaan parempia menettelyjä.
We want the new approach, and specifically in the area of standards we have seen that it is necessary to reflect together on how we can secure better procedures.
pohdiskella (también: mietiskellä)

Ejemplos de uso para "pohdiskella" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeitä kuullaan, mutta kenenkään ei tarvitse oikeastaan pohdiskella sitä, mitä me sanomme.
We are consulted, but no one really has to listen to what we say here.
FinnishHyvät kuulijat, nuo ovat viisaita sanoja, joita kannattaa pohdiskella joulun ja uudenvuoden aikana.
Ladies and gentlemen, those are wise words that deserve to be reflected on during Christmas and the new year.
FinnishTästä huolimatta komissionkin on syytä pohdiskella asiaa.
But the Commission should also think again.
FinnishHaluaisin vielä pohdiskella yleisesti palvelusopimusten neuvottelua, jota sovelletaan sekä kahden- että monenvälisiin sopimuksiin.
Allow me to make a general reflection on the negotiation of services agreements which is applicable to both bilateral and multilateral deals.
FinnishPuheenjohtaja Santerin täytyy pohdiskella William Shakespearea.
You know the quotation from Hamlet: 'though this is madness, yet there is method in it' - it would be a good idea for Mr Santer to study William Shakespeare.
FinnishPienyrityksiä koskevan peruskirjan täytäntöönpanoa voidaan kaikin mokomin pohdiskella, mutta pyydämme, ettette sido peruskirjaa Lissabonin strategian kahleisiin.
We have no objection to a reflection on the implementation of the Charter, but we would ask you not to sacrifice the Charter for Small Enterprises by tying it into the Lisbon Strategy.
FinnishOn myös oikea aika käydä tällaista yhteiskeskustelua niiden syiden vuoksi, jotka komissaari puheensa aikana mainitsi, ja haluaisin pohdiskella hetken sitä, miksi juuri nyt on oikea aika.
It is also timely that we have a joint debate of this sort for the reasons that the Commissioner was expressing during his comments, and I would like to dwell a little on why it is so timely.