Cómo se dice "poisto" en inglés

FI

"poisto" en inglés

volume_up
poisto {sustantivo}

FI poisto
volume_up
{sustantivo}

1. general

poisto (también: poistaminen, tuhoaminen)
volume_up
deletion {sustantivo}
Poisto hyväksyttiin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
The deletion was approved, in keeping with the subsidiarity principle in this matter.
Click Yes to confirm the deletion.
Click Yes to confirm deletion.
poisto (también: poistaminen, erottaminen)
volume_up
removal {sustantivo}
Ryhmäkäytäntöobjektien ylläpito: Ryhmäkäytäntöobjektien luonti, poisto, varmuuskopiointi ja tuonti.
Maintaining GPOs: GPO creation, removal, backup, and import.
Yksi on teknologinen edistys ja esteiden poisto.
One is technological progress and removal of barriers.
Yleensä sappirakon poisto kestää 15-20 minuuttia, mutta minulla se kesti kolme tuntia komplikaatioiden takia.
Usually gall bladder removal takes 15 to 20 minutes, but in my case it took three hours because of complications.
poisto (también: siirto, sulkeminen)
volume_up
closing {sustantivo}
poisto (también: vähennys, kampaus, leikkaaminen, leikkaus)
volume_up
cut {sustantivo}
poisto
volume_up
erasing {sustantivo}
poisto
volume_up
expurgation {sustantivo}
volume_up
omission {sustantivo}

2. tecnología

poisto (también: imu)
volume_up
exhaustion {sustantivo}

3. filme y televisión

poisto (también: ote)
volume_up
out-take {sustantivo}

Ejemplos de uso para "poisto" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHistorian poisto voi kestää pitkään, jos tiedostoja ja historiatietoja on paljon.
Deleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
FinnishKiintiöiden täydellinen poisto tulee olemaan kuolinisku useille pienille tiloille.
The complete withdrawal of quotas will deal the deathblow to many small farms.
FinnishMielestämme poisto-oikeus pitäisi sallia enintään 5 000 euron voitoista.
We believe that a depreciation right should be allowed on profits of up to EUR 5 000.
FinnishJos sanoo U niin kuin uudistukset, on myös sanottava P niin kuin maataloustukien poisto.
Those in favour of reform must also be in favour of dismantling agricultural subsidies.
FinnishKaikissa maissa rekisteröintiveron poisto ei ole ympäristölle parannus.
Abolition of registration tax in all countries will not make things better for the environment.
FinnishAutomaattisten ohjelmistopäivitysten käyttöönotto tai käytöstä poisto Windowsin Käynnistä-valikossa:
To enable or disable automatic software updates from the Windows Start menu:
FinnishMyös tämä poisto muuttaa tuottajien vastuujärjestelmän rakennetta.
This also changes the structure of the system of producer liability.
FinnishTarkista tämä kansio - jotkin ohjelmat sisältävät myös asennuksen poisto-ohjelman, jota voit käyttää.
Look in this folder—some programs also include an uninstall program that you can use.
FinnishPoisto koskee siis ainoastaan sanoja "sosiaalisesti tasapainoista"?
Is it only the words "socially balanced" which are to be removed?
FinnishSen vuoksi nämä poisto-oikeudet eivät voi olla vapaita ja pelkästään jäsenmaiden oma asia.
That is why these depreciation laws cannot be free, and the business of each individual country alone.
FinnishValitse Poista ja vahvista sitten poisto valitsemalla uudelleen Poista.
Click Delete, and then click Delete again to confirm.
FinnishValitse Historia-kohdasta Poista sivuhistoria ja vahvista sivuhistorian poisto valitsemalla Kyllä.
Under History, click Delete history, and then click Yes to confirm that you want to delete the history.
FinnishSisäinen yksisuuntainen mikrofoni, jossa kohinan poisto.
FinnishTarkista tämä kansio, koska jotkin ohjelmat sisältävät myös asennuksen poisto-ohjelman, jota kannattaa kokeilla.
Check this folder because some programs also include an uninstall program that you can try.
FinnishViisumipakon poisto olisi Venäjän kansalaisyhteiskunnalle tae maan demokratisoitumisesta.
The abolition of visas would serve as a guarantee for Russian civil society that the country will become more democratic.
FinnishVahvista poisto -valintaikkuna tulee näkyviin.
FinnishKuten selitin, lisäongelmia ja vaaroja voi aiheutua siitä riippuen, missä poisto tehdään, teurastamossako vai lihakaupassa.
As I explained there are complications and risks depending on where it is done, at the abattoir or in the butcher' s shop.
FinnishViimeistele asennuksen poisto ja palauta selaimen aiempi versio valitsemalla Käynnistä uudelleen nyt tai Käynnistä uudelleen myöhemmin.
Click Restart now to finish uninstalling and restore previous versions of the browser, or click Restart later.
FinnishTätä tekniikkaa käyttämällä signaaliviiveen poisto on mahdollista jopa kaikkein edullisimmissa massamarkkinoille suunnatuissa näppäimistöissä.
Using this technology, true anti-ghosting is practical for even the least expensive, mass-market keyboards.
FinnishSinulla ei ehkä myöskään ole vaadittavia suunnitelman poisto-oikeuksia, koska järjestelmänvalvoja on rajoittanut niiden käyttöä.
Also, you might not have the required permissions to delete a plan because your system admin has restricted access to it.