Cómo se dice "poistua" en inglés

FI

"poistua" en inglés

FI poistua
volume_up
[poistun|poistunut] {verbo}

1. general

poistua (también: lähteä)
Voit tallentaa asiakirjan ja poistua sitten ohjelmasta napsauttamalla Kyllä.
To save the document and then exit the program, click Yes.
Voit poistua ohjelmasta tallentamatta asiakirjaa napsauttamalla Ei.
To exit the program without saving the document, click No.
Jos haluat poistua vikasietotilasta, käynnistä tietokone uudelleen ja anna Windowsin käynnistyä normaalisti.
To exit safe mode, restart your computer and let Windows start normally.
Valko-Venäjän viranomaiset ovat nyt määränneet, että herra Novikovin toimitilat on luovutettava hänelle takaisin ja toimistoa hallussaan pitäville on annettu kehotus poistua.
The Belarussian authorities have now issued a ruling that Mr Novikov's premises should be returned to him and a notice to quit has been served on those currently occupying the office.

2. fuerzas armadas

poistua (también: karata)

Ejemplos de uso para "poistua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHuumeidenkäyttäjä ei missään olosuhteissa saa poistua tiloista huumeiden kanssa.
An abuser may not under any circumstances leave the premises with the drugs.
FinnishMuutamme käsittelyjärjestystä, koska jäsen Lundin täytyy poistua salista pikaisesti.
We are going to change the order because Mr Lund needs to leave the Chamber urgently.
FinnishToistaiseksi tuntemattomasta syystä hän tunsi äkillistä tarvetta poistua lentokoneesta.
Suddenly, for reasons as yet unknown, he felt the need to leave the aeroplane.
FinnishPortti lukitaan klo 17.00, eikä kukaan voi sen jälkeen tulla kaupunkiin tai poistua sieltä.
At 5 p.m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
FinnishHänen piti poistua aikaisemmin suvussa sattuneen kuolemantapauksen ja hautajaisten vuoksi.
She has had to leave earlier on account of a death and funeral in the family.
FinnishArvoisa ministeri, en aio poistua tästä istuntosalista, ennen kuin toimiin on sitouduttu.
I am not leaving the plenary, Minister, without some commitment to action.
FinnishVoitte poistua istuntosalista, mutta pyydän, että ette jäisi käytäville keskustelemaan.
Leave the Chamber if you like, but please do not chat in the corridors.
FinnishHaluamme saada sen rekisteröityä ja poistua täältä sen jälkeen.
We would like this to be registered and then we would like to be able to leave.
FinnishPyydän parlamentilta ymmärrystä, sillä minun täytyy todellakin nyt poistua keskustelustanne.
I crave the House's indulgence, but I really must now leave your debate.
Finnish(EN) Valitettavasti minun pitää poistua täysistuntosalista muutaman minuutin päästä.
Unfortunately I will have to leave the Chamber in a few minutes.
FinnishMuutoin jäsen, jolle kysymys on osoitettu, voi poistua salista, kuten juuri tapahtui.
Otherwise, the Member who is being asked the question may leave the Chamber, as has just happened.
FinnishSen sijaan, että äänestin mietintöä vastaan, minun olisi kenties vain pitänyt poistua täältä.
Rather than voting ‘No’, I should perhaps have simply left the room.
FinnishMyös Alankomaiden lasipakkaustunnuksen pitäisi silloin poistua käytöstä.
So the Dutch bottle bank symbol, for example, would have to go.
FinnishUhria oli mahdotonta auttaa, sillä hänelle annettiin kolme päivää aikaa poistua maasta.
It was impossible to help the victim because she was given three days’ notice to leave the country.
FinnishSiviileille on annettava mahdollisuus poistua alueelta, jotta armeija voi viedä loppuun sotatoimensa.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
FinnishLopuksi haluaisin esittää komission jäsen Pattenille kysymyksen, vaikka hän taisi juuri poistua paikalta.
Lastly, I would like to put a question to Mr Patten, though he has just left.
FinnishPelin ostaminen reaalimaailmassa on vaivalloista: kengät täytyy laittaa jalkaan ja talosta poistua.
Buying a game in the real world requires hassles like wearing shoes and leaving the house.
FinnishVoitte poistua parlamentista aivan vapaasti silloin kuin teille sopii, tämä on vapaata aluetta.
Not at all. You are free to leave this House whenever you see fit; this is an area of freedom.
FinnishJos me tiedämme, että nimenhuutoäänestyksiä ei ole pyydetty, voimme kaikki nyt poistua ja lähteä lounaalle!
If we know there are no roll-call votes we can all go out now and have lunch!
FinnishArvoisa puhemies, toivon saavani poistua tämän puheenvuoron jälkeen.
Mr President, I hope that I may be excused after this speech.