Cómo se dice "puhti" en inglés

FI

"puhti" en inglés

volume_up
puhti {sustantivo}

FI puhti
volume_up
{sustantivo}

puhti (también: juttu, asiantila, energia, tarmo)
volume_up
go {sustantivo} [GB]
puhti (también: tarmo)
volume_up
pep {sustantivo} [coloq.]
puhti (también: eloisuus, elinvoima, vireys)
volume_up
vitality {sustantivo}
puhti
volume_up
zing {sustantivo} [coloq.]
puhti (también: postinumero, zip-koodi, virta, viuhahdus)
volume_up
zip {sustantivo}

Ejemplos de uso para "puhti" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKaikki mahdollinen tehtiin, eikä kustannuksia säästelty; kenties meiltä vain loppui puhti.
Every effort was made, no cost was spared; perhaps we just ran out of steam.
FinnishVuoden 1929 maailmaa avoimemmassa maailmassa kaikista kansallisista toimista loppuu pian puhti.
In a more open world than that of 1929, any national action will quickly run out of steam.
FinnishHän tuo viestin puheenjohtajavaltiolta, jolta ovat loppuneet ajatukset ja puhti ja jolta pian loppuu myös aika.
He is the messenger for a presidency that has run out of ideas, run out of steam and is rapidly running out of time.
FinnishMonet asiaa kommentoineet henkilöt ja kokoukseen osallistujat pelkäsivät sitä, että tältä liikkeeltä loppuu puhti, mutta näin ei käynyt.
Many commentators and participants shared the fear that this movement would run out of steam, but that has not been the case.
FinnishJos olisi mahdollista ratkaista Lähi-idän kriisi yhteistoimin, esimerkiksi kvartetin avulla, terrorismin puhti laantuisi huomattavasti.
If it were to be possible, for a joint effort, for example by way of the Quartet, to resolve the Middle East issue, that would take much of the wind out of terrorism's sails.
FinnishEuroopan parlamentin on annettava uutta vauhtia kampanjalle, jolta on loppumassa puhti, ja pidän myönteisenä valiokunta-aloitteista mietintöä, josta äänestämme tänään.
The European Parliament must relaunch a campaign that is running out of steam, and I welcome the own-initiative report on which we are voting today.
FinnishTähänkin kumppanuuteen on saatu uutta puhtia erityisesti presidentti Bushin vierailtua Brysselissä, ja meidän on varmistettava, että tämä uusi puhti saa myös jatkoa.
This partnership has also been relaunched, in particular since the visit of President Bush to Brussels, and we must ensure that this relaunching is followed up.
FinnishNämä perimmäiset kysymykset - aikana, jolloin EU:lta puuttuu kaikenlainen puhti - olisivat kuitenkin ansainneet paremman osan kuin kiusallisen hiljaisuuden.
Yet at a time when the process of European integration is so clearly running out of steam, such fundamental questions would have deserved better than this deafening silence.