Cómo se dice "puoli" en inglés

FI

"puoli" en inglés

volume_up
puoli {sustantivo}
EN
EN

FI puoli
volume_up
{sustantivo}

1. general

puoli (también: näkökulma, näkökanta, aspekti)
volume_up
aspect {sustantivo}
Mielestäni tämä puoli puuttuu päätöslauselmaesityksestä lähes kokonaan.
I believe that this aspect is largely lacking in the motion for a resolution.
Myönteinen puoli on, että valiokunta toteaa Echelon-järjestelmän olevan olemassa.
The positive aspect is the Committee' s confirmation that ECHELON exists.
Tarkistusten tämä puoli ei varmaan aiheuta mitään vaikeuksia kollegoilleni.
This aspect of the amendment should not create any difficulties for my colleagues.
puoli (también: kantti, kylki, sivu, tahko)
volume_up
side {sustantivo}
Meidän puolellamme on lentokenttä, ja Ranskan puoli on Euroopan aluetta.
On our side there is the airport, while the French side is European territory.
Ja tietenkin kolikolla on toinenkin puoli, asianmukainen alkuperän merkintä.
And of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
Kaikilla eurokolikoilla on sekä kaikille maille yhteinen että kansallinen puoli.
The euro coins have a common side and a national side.
volume_up
facet {sustantivo}
Jos tämä on joustavuuden toinen puoli, olen teille siitä kiitollinen.
(ES) Thank you, Mr President; if this is another facet of flexibility then I am grateful to you for it.
Hintavakaus on vain sen yksi puoli; se on myös luonut Eurooppaan joukkotyöttömyyttä ja lisännyt valtavasti köyhyyttä.
Price stability is only one facet of it; it has also brought mass unemployment and an immense increase in poverty in Europe.
Vankiloiden tilanteesta muodostuu kuitenkin tunnustettua hallitusta vastaan käytävän aseistetun taistelun toinen puoli.
The situation in the prisons becomes yet another facet of the armed struggle against the established government.
puoli (también: pilkku, pointti, nokka, hetki)
volume_up
point {sustantivo}
I would make this point particularly with regard to Romania and Bulgaria.
Tämän perussopimuksen hyvä puoli on se, että ennen pitkää joku esittää vetäytymislausekkeen.
The good thing about this Treaty is that at some point there will be a withdrawal clause.
Ainoa huono puoli on viittaus romanien kauan kestävään riippuvuuteen sosiaaliturvajärjestelmästä.
The only minus point is the reference to the Roma's 'prolonged dependence' on the social welfare system.
puoli (también: vaihe, näkymä)
volume_up
phase {sustantivo}

2. deporte

puoli (también: kenttäpuolisko)
volume_up
end {sustantivo}
Loppujen lopuksi he viettäisivät puoli päivää kirjoittamassa raporttia siitä, mitä he ovat tehneet.
In the end, they will spend half the day writing a report about what they have done.
   – Arvoisa puhemies, aloitus saattaa olla jo puoli voittoa, mutta se ei ole kaikki kaikessa.
   – Mr President, a start may be half the battle, but it is not the be all and end all.
Kiistelyä käytiin minuuttien ajan, ja sitten me olemme valmiita puoli tuntia ennen äänestystä!
We have wrangled over minutes and then we end up finishing half an hour early!

Ejemplos de uso para "puoli" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämänpäiväisen keskustelun radioaktiivisella intensiteetillä on toki yksi hyvä puoli.
The radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
FinnishKaikki tämä pitää paikkansa, ja tässä asiassa on se hyvä puoli, että se ole ideologinen.
All that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
FinnishCEPTissä on tietenkin se hyvä puoli, että se kattaa enemmän maita kuin Euroopan unioni.
The latter has the advantage of including more countries than the European Union.
FinnishAseissa on tällainen ikävä puoli, koska ne eivät ole päivittäistavaroita.
That is a sad thing in connection with arms, because these are not everyday goods.
FinnishPuoli vuotta onnettomuuden jälkeen uponneesta hylystä valuu vieläkin öljyä.
Now, six months after the disaster, there is still oil coming up from the sunken wreck.
FinnishTähän päätökseen päästiin puoli vuotta sitten ja se on yhä voimassa.
That resolution was adopted six months ago, and in fact it is already applicable.
FinnishOlen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan politiikan humaani puoli on tullut näkyviin.
I am delighted that we have been able to show the human face of European politics.
FinnishHyvä puoli on se, että vedonlyöminen on helpompaa, on entistä helpompaa veikata.
The upside is that it facilitates the punter and it makes it easier to get and to place a bet.
FinnishSiitä on nyt melkein puoli vuotta enkä ole vieläkään saanut vastausta.
That is nearly six months ago, Mr President, and I have still not received an answer.
FinnishNyt terroristeilla on ollut puoli vuotta aikaa, kun te vaan harkitsette.
Well, the terrorists have had six months while you have been reflecting.
FinnishNiistä ilmoitettiin meille puoli vuotta sitten, eikä mitään ole vielä tapahtunut.
We have been hearing about them for the last six months, and we have yet to see one take place.
FinnishMutta asiassa on myös toinen puoli, eli uusi, kansalaislähtöinen lähestymistapa.
We also need a new approach with regard to the people of Europe.
FinnishPäätös tulee joskus puoli vuotta tai vuoden aloiteohjelman käynnistymisen jälkeen.
The decision sometimes falls six months or a year after the start-up of the initial programme.
FinnishLainsäädäntö on kuitenkin vain yksi puoli tästä yhtälöstä; sen valvonta on toinen puoli.
But legislation is just one part of the equation; enforcing that legislation is another.
FinnishNiitä on levinnyt planeetalle arviolta puoli miljardia kappaletta.
There are estimated to be five hundred thousand million light weapons on this planet.
FinnishJokainen EU-maa toimii vuorollaan puoli vuotta neuvoston puheenjohtajana.
The EU member states take it in turns to hold the Council Presidency for a six-month period.
FinnishValitettavasti asiassa on myös toinen puoli, todistajiensuojeluohjelma.
Unfortunately there is another element, the witness protection scheme.
FinnishHaluan kiittää parlamentin edustajia puoli vuotta kestäneestä yhteistyöstä.
I would like to thank the Members of Parliament for their cooperation over the last six months.
FinnishPuolalaisten elintarvikkeiden tuontikielto Venäjälle on ollut voimassa jo lähes puoli vuotta.
The ban on Polish food imports into Russia has been in place for almost six months now.
FinnishSiinä oli vain se huono puoli, että parlamentti ei saanut kyseistä tietoa.
There is just one matter for regret: that none of this information was addressed to Parliament.