Cómo se dice "puolustaja" en inglés

FI

"puolustaja" en inglés

volume_up
puolustaja {sustantivo}

FI puolustaja
volume_up
{sustantivo}

1. general

puolustaja (también: puolustusasianajaja)
volume_up
defender {sustantivo}
Luulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
Hän on sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien puolustaja.
He is a defender of social and environmental rights.
Koska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
puolustaja (también: mestari)
volume_up
champ {sustantivo}
puolustaja
volume_up
excuser {sustantivo}
volume_up
exponent {sustantivo}
puolustaja (también: vartija, vahti, suojelija, huoltaja)
volume_up
guardian {sustantivo}

2. deporte

puolustaja
volume_up
defender {sustantivo}
Luulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
Hän on sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien puolustaja.
He is a defender of social and environmental rights.
Koska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
puolustaja (también: pakki)
volume_up
back {sustantivo}
puolustaja (también: pakki)
volume_up
defenceman {sustantivo}

Ejemplos de uso para "puolustaja" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMielestämme ihmisoikeuksien puolustaja Hu Jia olisi vapautettava välittömästi.
In our view, the civil rights campaigner, Hu Jia, must be released immediately.
FinnishHuomautan ensinnäkin, että pääministeri Verhofstadt on Euroopan unionin puolustaja.
My first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
FinnishTulen aina olemaan sitä, mitä olen ennekin ollut - ihmisoikeuksien puolustaja.
I shall always be what I have been in the past - an advocate of human rights.
FinnishYksi oikeistopuolue on nykyisin sosiaalisen Euroopan puolustaja.
Some representatives of the right are now advocating a social Europe.
FinnishArvoisa komission jäsen, pyydän teiltä suuresti anteeksi, sillä olettehan avoimuuden kiihkeä puolustaja.
Commissioner, please accept my most sincere apologies, but you are a fervent supporter of transparency.
FinnishArvoisa puhemies, Saudi-Arabia ei ole uskottava Afganistanin naisten puolustaja eikä se tarjoa siitä mitään takuita.
Mr President, Saudi Arabia has no credibility and offers no guarantees in terms of defending Afghan women.
FinnishTämä mietintö vie meitä askeleen eteenpäin ja osoittaa parlamentin parhaimmillaan olevan yleisen edun puolustaja.
It emphasises our commitment to protecting our environment and applying equal procedures in each Member State.
FinnishRanska on nykyisin sosiaalisen Euroopan puolustaja.
Today it is the flag-bearer of social Europe.
FinnishSamassa ideologisessa hengessä espanjalainen filosofi Unamuno sanoi kerran olevansa kirkonvastainen kirkon puolustaja.
On this ideological theme, a Spanish philosopher - Unamuno - once said that he was anticlerical in defence of the Church.
FinnishOlen aitojen ihmisoikeuksien suurin puolustaja, ja siksi minulla ei ollut ongelmia tämän mietinnön monien näkökulmien kanssa.
in writing. - I am the strongest supporter of genuine human rights and therefore have no difficulty with many aspects of this report.
FinnishOlen innokas taloudellisuuden ja lisäarvon puolustaja mutten kristittynä halua kuitenkaan asettaa lisäarvoa samalle viivalle ihmishengen kanssa.
For all my enthusiasm for the economy and for value added, as a Christian I do not want to balance value added against human life.
FinnishTe olette ansioitunut Euroopan maatalouden puolustaja, ja sen vuoksi kannatammekin tarkistuksia, joita esitimme valiokunnassa.
You have done your level best for rural farming in Europe, and that is the spirit in which we will vote for the proposed amendments that we put forward in committee.
FinnishOlen hänen tavallaan WTO:n innokas puolustaja, sillä uskon, että se antaa köyhille valtiolle mahdollisuuden luoda yhteyksiä rikkaisiin valtioihin.
I am a passionate supporter of the WTO, as he is, because I believe that it offers poor countries the opportunity to integrate with wealthy nations.
FinnishKiina lienee paras kiinalaisvähemmistön puolustaja, mutta sen olisi ensin opittava kunnioittamaan omia vähemmistöjään eli tiibetiläisiä ja uiguureja.
China is probably best placed to stand up for Chinese minorities, but it would first have to appreciate its own minorities: the Tibetans and the Uighurs.
FinnishOlen vankkumaton ihmisoikeuksien puolustaja, ja kaikki kuuden viime vuoden aikana Euroopan parlamentissa esittämäni toteamukset ovat liittyneet ihmisoikeuksiin.
I am an uncompromising advocate of human rights and all my statements on the floor of the European Parliament during the past six years have always been in this context.
FinnishPäinvastoin, juuri hiljattain on oppositiojohtaja ja ihmisoikeuksien puolustaja Agboyibo lähetetty kuudeksi kuukaudeksi vankilaan, koska hänen sanotaan loukanneen pääministeriä.
On the contrary, the opposition leader and human rights campaigner, Mr Agboyibo, was thrown into jail for six months, for allegedly insulting the Prime Minister.
FinnishOlen ylpeä siitä, että tuona samana vuonna Euroopan parlamentin puhemiehen tehtäviä ryhtyi ensi kerran hoitamaan nainen, naisten oikeuksien urhea puolustaja Simone Veil.
I am proud of the fact that in this same year, for the first time ever, a woman - Simone Veil - a valiant supporter of women's rights, assumed the Presidency of the European Parliament.
Finnish. - (NL) Päinvastoin kuin Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraattien) edustajat, en voi sanoa olevani komission toimintatavan varsinainen puolustaja.
I think that, in contrast to the representatives of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), I am not really an advocate of the intervention by the Commission.