Cómo se dice "puolustaja" en inglés

FI

"puolustaja" en inglés

volume_up
puolustaja {sustantivo}
FI

puolustaja {sustantivo}

volume_up
1. general
puolustaja (también: puolustusasianajaja)
Luulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
Hän on sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien puolustaja.
He is a defender of social and environmental rights.
Koska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
puolustaja (también: mestari)
volume_up
champ {sustantivo}
puolustaja
puolustaja (también: vartija, suojelija, vahti, huoltaja, edunvalvoja, holhooja)
2. deporte
puolustaja
Luulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
Hän on sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien puolustaja.
He is a defender of social and environmental rights.
Koska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
puolustaja (también: pakki)
volume_up
back {sustantivo}
puolustaja (también: pakki)

Ejemplos de uso para "puolustaja" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMielestämme ihmisoikeuksien puolustaja Hu Jia olisi vapautettava välittömästi.
In our view, the civil rights campaigner, Hu Jia, must be released immediately.
FinnishHuomautan ensinnäkin, että pääministeri Verhofstadt on Euroopan unionin puolustaja.
My first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
FinnishTulen aina olemaan sitä, mitä olen ennekin ollut - ihmisoikeuksien puolustaja.
I shall always be what I have been in the past - an advocate of human rights.
FinnishLuulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
FinnishYksi oikeistopuolue on nykyisin sosiaalisen Euroopan puolustaja.
Some representatives of the right are now advocating a social Europe.
FinnishMeidän on myös muistettava, että oikeusasiamies on toinen kansalaisoikeuksien merkittävä puolustaja.
We must also remember that the Ombudsman is the other great defender of citizens' rights.
FinnishKoska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.
By calling for reforms in the inhumane blasphemy laws, he was a human rights defender.
FinnishOlen näiden sääntöjen, Euroopan unionin sekä vakaus- ja kasvusopimuksen vankkumaton puolustaja.
I am a staunch defender of these rules, this Union and this Pact.
FinnishHän oli ilmaisunvapauden merkittävä puolustaja Venäjällä.
She was a great defender of freedom of expression in Russia.
FinnishHän on sosiaalisten oikeuksien ja ympäristöoikeuksien puolustaja.
He is a defender of social and environmental rights.
FinnishJosé Manuel Barroson johtamasta komissiosta oli tarkoitus tulla kansalaisten vapauksien ja oikeuksien suurin puolustaja.
Mr Barroso's Commission was to become the champion of citizens' freedoms and rights.
FinnishMinun ryhmäni, ALDE-ryhmä - eurooppalaiset liberaalit - on kaikkien kansalaisten Euroopan puolustaja.
My group, the ALDE Group - the European Liberals - is the champion of a Europe that is for all citizens.
FinnishArvoisa komission jäsen, pyydän teiltä suuresti anteeksi, sillä olettehan avoimuuden kiihkeä puolustaja.
Commissioner, please accept my most sincere apologies, but you are a fervent supporter of transparency.
FinnishEuroopan unioni ei ole hyväntekeväisyysjärjestö eikä kansan hyvinvoinnin ja vapauden puolustaja.
The European Union is neither a charitable institution nor the champion of prosperity and freedom for the people.
FinnishSamaan aikaan kuvaan on astunut Kiina, ja siitä on tullut Sri Lankan lähin ystävä ja puolustaja YK:ssa.
Meanwhile, China has stepped into the breach and become Sri Lanka's closest friend and defender at the UN.
Finnish"Ei ole kysymys kansan oikeuksien kieltämisestä", sanoo tunisialainen kansalaisoikeuksien puolustaja.
"It is not a case of the population being denied its rights" , according to a Tunisian defender of civil liberties.
FinnishIhmisoikeuksien puolustaja ja kansalaisoikeusaktivisti David Kato murhattiin Ugandassa 26. tammikuuta 2011.
On 26 January 2011, David Kato, a defender of human rights and civil rights activist, was murdered in Uganda.
FinnishKuten te sanoitte, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja ja puolusti lesbojen, homojen ja biseksuaalien oikeuksia.
He was, as you said, a human rights defender and he defended the rights of lesbian, gay and bisexual people.
FinnishArvoisa puhemies, Saudi-Arabia ei ole uskottava Afganistanin naisten puolustaja eikä se tarjoa siitä mitään takuita.
Mr President, Saudi Arabia has no credibility and offers no guarantees in terms of defending Afghan women.
FinnishOlette ollut perusoikeuskirjan vaikuttava puolustaja ja puolestapuhuja, ja annamme teille tunnustuksen siitä.
You have been an impressive defender and promoter of the Charter on Fundamental Rights and we salute you for that.