Cómo se dice "raivata" en inglés

FI

"raivata" en inglés

FI raivata
volume_up
[raivaan|raivannut] {verbo}

Maanjäristyksen jälkeen ensimmäinen tehtävä on raivata rauniot.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
Tämä mielestäni voisi raivata tien vakautus- ja assosiaatiosopimuksen solmimiselle.
That could also clear the way - as far as I am concerned - for the signing of a Stabilisation and Association Agreement.
Haluaisin tässä yhteydessä myös raivata tieltä muutamia legendoja.
I would also like to clear up a few myths.
raivata (también: asuttaa)
Lopuksi totean, että yhtenäisten eurooppalaisten sääntöjen käyttöönotto saattaa merkittävällä tavalla raivata tietä maailmanlaajuisille sopimuksille.
In conclusion, the implementation of uniform European rules can play an important pioneering role in influencing world level agreements.

Ejemplos de uso para "raivata" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSähköisen pikatien piti raivata tie uuteen sosiaaliseen järjestykseen.
The information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
FinnishNyt on komission tehtävänä ja vastuulla raivata tieltä kuvatut esteet.
It is now the responsibility of the Commission to eliminate the obstacles I have described.
FinnishSen perusteella toivomme, että tämä viimeinen este voidaan lähiaikoina raivata pois tieltä.
On this basis, we hope that this last obstacle can soon be cleared.
FinnishOlemme yhtä mieltä siitä, ettemme halua luovuttaa, emme halua raivata 400 000:ta hehtaaria viljelmiä.
We agree that we do not want to give up, we do not want to grub up 400 000 hectares.
FinnishSe tarkoittaa, että erityisesti nykyiset pienten yritysten kasvun esteet pitää raivata pois tieltä.
At the very least, this means that the present barriers to growth in small companies must be removed.
FinnishNäin voitiin raivata tieltä vuoden 1998 lisätalousarvioon ja vuoden 1999 talousarvioon liittyvät olennaisimmat huolet.
This allayed our main concerns with the 1998 supplementary budget and the 1999 budget.
FinnishNoudatammeko YK:n kehotuksia raivata teillä olevat esteet, jotta Haitin pohjoisosaan voidaan toimittaa elintarvikkeita ja muuta apua?
Do we respond to UN calls to unblock roads to bring food and aid to the north?
FinnishTietenkin: 15 miljoonaa ecua lisää sen tutkimiseen, miten jalkaväkimiinoja voidaan raivata tehokkaammin, on hyvä asia.
ECU 15 million for investigating more efficient ways of removing land-mines is clearly a good idea.
FinnishOn varmastikin välttämätöntä raivata huonolaatuiset viiniviljelmät, mutta se on tehtävä ensin laittomille viiniviljelmille.
It is certainly necessary to grub up poor-quality vines, but this must happen with illegal vines first.
FinnishOn meidän tehtävämme raivata loput rauniot.
It is up to us to clean up the remaining ruins.
FinnishOn siis teidän vuoronne hyväksyä teksti äänestämällä sen puolesta ja raivata näin tietä sen lopulliselle hyväksynnälle.
It is therefore up to you to confirm the approval of the text by your vote, thus opening the way to its final adoption.
FinnishOnnekseni vartuin aikana, jolloin vuokraviljelijän lapsen ei ollut vaikea raivata tietään valtionyliopistoon.
I was lucky to grow up at a time when it was not difficult for the child of a tenant farmer to make his way to the state university.
FinnishVaikka me valitettavasti emme voi mennä paikan päälle ja raivata jätteitä omin käsin, meillä on tässä asiassa merkittävä tehtävä.
Although, unfortunately, we cannot go there to clean up the rubbish with our own hands, we have a key role to play in this.
FinnishAinoa järkevä tapa toteuttaa tämä toimenpide on raivata viiniköynnökset, jotta tilalle voitaisiin istuttaa uusia laatulajikkeiden tuotantoa varten.
Grubbing up the vines to replant them with a view to quality production is the only sane way of planning this measure.
FinnishTekin voitte raivata tietä.
FinnishMe emme voi odottaa, että Oxfamin tai Pelastakaa lapset -järjestön työntekijät osaisivat ajaa traktoreita ja raivata raskaita raunioita.
You cannot expect people from Oxfam and Save the Children and other such organisations to be driving tractors and lifting heavy rubble.
FinnishSääntelemättömät pohjapyydykset saattavat osua myös merenalaisiin vuoriin ja raivata merenpohjaa tuhoten altaan kaiken elämän.
Unregulated bottom gear can also reach submerged mountains or seamounts, bulldozing their way across the ocean floor and destroying all life in their path.
FinnishLopuksi totean, että yhtenäisten eurooppalaisten sääntöjen käyttöönotto saattaa merkittävällä tavalla raivata tietä maailmanlaajuisille sopimuksille.
In conclusion, the implementation of uniform European rules can play an important pioneering role in influencing world level agreements.
FinnishTämä saattaa raivata tietä jatkossa kunnianhimoisemmille operaatioille, esim.
This may pave the way for more ambitious missions in the future, including peace-enforcement operations in accordance with the UN Charter.
FinnishToivottavasti neuvostokin, jonka pitäisi vielä 4. maaliskuuta raivata tieltään muuan tanskalainen ongelma, tekee niin - mutta luotan siihen.
Hopefully, the Council will do the same, which on 4 March will first need to iron out a minor Danish issue, but I feel confident.