Cómo se dice "rapauttaa" en inglés

FI

"rapauttaa" en inglés

FI rapauttaa
volume_up
[rapautan|rapauttanut] {verbo}

Ejemplos de uso para "rapauttaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSe on sivistyneen yhteiskunnan arvolle sopimaton ongelma, joka rapauttaa ihmisarvoa.
It is a problem unworthy of a civilised society, a problem which undermines human dignity.
FinnishTänä päivänä Euroopan voimaa heikentää ja rapauttaa valtava velkamäärä.
Today, the strength of Europe is being marred and eroded by a monumental amount of debt.
FinnishStrategian toteuttaminen ei saa vaikuttaa kielteisesti sosiaalisiin oikeuksiin eikä rapauttaa hyvinvointiin liittyviä saavutuksia.
The realisation of the strategy must be without prejudice to social rights and must not erode welfare achievements.
Finnish   Arvoisa puhemies, terrorismin vastainen toiminta on rapauttanut ihmisoikeuksia ja rapauttaa tavallisten kansalaisten yksityisyyden suojaa Euroopassa ja sen ulkopuolella.
   Mr President, action against terrorism has eroded human rights and is eroding the protection of ordinary citizens’ privacy in Europe and outside it.
FinnishParlamentti tekee kuitenkin karhunpalveluksen lasten ja kaikkien muidenkin turvallisuudelle, jos se rapauttaa varovaisuusperiaatteen kivijalan, todellisen riskin mahdollisuuden.
Parliament will be doing the safety of children and everyone else a disservice, however, if it erodes the basis of the precautionary principle, the possibility of a real risk.