Cómo se dice "rauhoitella" en inglés

FI

"rauhoitella" en inglés

FI rauhoitella
volume_up
[rauhoittelen|rauhoitellut] {verbo}

Tämän aloitteen tavoitteena on ilmiselvästi harhauttaa ja rauhoitella työntekijöitä, jotka aikovat äänestää Euroopan perustuslakia vastaan.
The objective of this initiative is obviously to disorientate and appease the workers intending to vote NO to the European Constitution.
Voisittekin kysyä, eikö Frontexin tehtävänä olisi vain toimia ukkosenjohdattimena ja rauhoitella Euroopan kansalaisia.
You might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Lisäksi Lamassouren mietinnössä jätetään huomiotta vuonna 1917 tapahtuneen Armenian kansanmurhan tunnustaminen, minkä tarkoituksena on epäilemättä rauhoitella Turkkia.
Moreover, the Lamassoure Report finesses with the recognition of the Armenian genocide of 1917, doubtless aiming to appease Turkey.

Ejemplos de uso para "rauhoitella" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHaluatte rauhoitella jäsenehdokkaita sekä myös eurooppalaista mielipidettä.
You are looking to reassure the acceding countries, as well as European opinion.
FinnishMeidän on ennen kaikkea yritettävä rauhoitella maanviljelijöitämme.
We must therefore endeavour, first and foremost, to reassure our farmers.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin ensiksi rauhoitella puheenjohtaja Prodia.
Madam President, firstly I would like to reassure President Prodi.
FinnishHaluaisin vain rauhoitella komission varapuheenjohtajaa tästä seikasta.
I would just like to reassure the Vice-President on this point.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin rauhoitella kollegaani Brian Crowleya.
Mr President, I would like to reassure my fellow Member, Mr Crowley.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin rauhoitella herra Anastassopoulosia.
Mr President, I merely wanted to reassure the honourable Member.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin rauhoitella von Wogauta ja tarkentaa, ettei termiä " uusi" ole tekstissä.
Mr President, I should like to reassure Mr von Wogau that the word 'new' is not in the text.
FinnishTältä osin voin rauhoitella jäsen Schroedteriä ja sanoa hänelle, että pidämme hänet ajan tasalla.
In this respect, I would like to reassure Mrs Schroedter and point out that we will keep her informed.
FinnishHaluan kuitenkin rauhoitella teitä näiden ratkaisevien kohtien suhteen.
But let me reassure you on these crucial points.
FinnishTämän sanottuani haluan rauhoitella kollegoiden mieltä: en ehdota aikaansaamamme sopimuksen purkamista.
Having said that, let me put colleagues' minds at rest: I do not propose to unpick the agreement that we have.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin ensin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja rauhoitella hieman komission jäsen Bolkesteinia.
Mr President, I would like to begin by taking the opportunity to reassure Commissioner Bolkestein.
FinnishHyvä parlamentin jäsen Toubon, kaikella teitä kohtaan tuntemallani kunnioituksella, haluan rauhoitella teitä.
I should like, Mr Toubon, with all of the respect that I owe you and that I have for you, to reassure you.
FinnishVoin rauhoitella niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat huolissaan siitä, mitä torstaina ja perjantaina tapahtuu.
I can reassure a number of Members who are worried about what is going to happen on Thursday and Friday.
FinnishVoin näin ollen rauhoitella teitä tästä aiheesta.
I can therefore fully reassure you on that issue.
FinnishVoin siis rauhoitella kollegaani Friedrichiä.
I can, therefore, reassure my colleague Mr Friedrich.
FinnishTämä taloudellinen toimenpide on kuitenkin naurettava, ja sen tarkoituksena on vain rauhoitella tuottajia jonkin aikaa.
However, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
FinnishHaluaisin rauhoitella teitä tämän asian osalta.
I would like to reassure you on this point.
FinnishHaluaisin rauhoitella jäsen Romeva i Ruedaa.
I should like to reassure Mr Romeva i Rueda.
Finnish-(EN)Voin rauhoitella teitä tuon kysymyksen osalta.
FinnishHaluan rauhoitella tiettyjä sidosryhmiä, jotka ovat epäilleet aktiiviaineiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuutta.
I should like to reassure certain stakeholders who have cast doubt on the availability of active substances and products.