FI rauhoittua
volume_up
[rauhoitun|rauhoittunut] {verbo}

1. general

Toiseksi luulen, että voisimme hieman rauhoittua ja mennä eteenpäin.
Secondly, I think we can calm down and make progress.
Nyt meidän on rapakon molemmilla puolilla otettava askel takaisin ja annettava tilanteen rauhoittua.
Now is the time for each of us, on both sides of the pond, to take a step back and allow things to calm down.
Calm down, my friend, calm down!
Toiseksi luulen, että voisimme hieman rauhoittua ja mennä eteenpäin.
Secondly, I think we can calm down and make progress.
Nyt meidän on rapakon molemmilla puolilla otettava askel takaisin ja annettava tilanteen rauhoittua.
Now is the time for each of us, on both sides of the pond, to take a step back and allow things to calm down.
Calm down, my friend, calm down!
rauhoittua (también: koota itsensä)
rauhoittua (también: laskea, jäähtyä, vilvoittaa, haalentaa)
rauhoittua (también: asettua)
Meidän tulee rauhoittua ennen kuin tuhoamme planeettamme.
We need to settle down before we wreck the planet.
rauhoittua (también: hiljentää tahtia)

2. "ihmisestä"

rauhoittua (también: rauhoittaa)
volume_up
to cool down {vb} [coloq.]
Siksi teidän kannattaisi mielestäni antaa nimet pian, niin että yleisen mielipiteen ja niin suurten kuin pientenkin yritysten välisen kilpailun voidaan antaa rauhoittua.
I therefore think it is advisable that you should give the names soon, so that public opinion, and competition among companies, large or small, can be allowed to cool down.
Puheenjohtaja esitti parlamentille vain jäsen Schulzin esityksen, mutta ei esitystäni lykkäämisestä, joka olisi antanut meille pari-kolme tuntia aikaa rauhoittua ja selvittää tosiasiat.
The President just put to the House the Schulz motion, and did not put my request for a motion to postpone it to give us two or three hours to cool down and find out the facts.

Ejemplos de uso para "rauhoittua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMinun vaistoni mukaan he voivat rauhoittua, sillä laajentuminen on todella käynnissä.
My own sense is to say to them they should take reassurance from this. We are now getting real.
FinnishSiitä on tullut yhä kiireisempi, kun annamme tämänviikkoisen keskustelun BSE-revyystä rauhoittua.
It has, if we reflect on this week's BSE discussion, become even more urgent.
FinnishVastaisuudessa meidän kannattaisi ehkä antaa tilanteen rauhoittua, ennen kuin jatkamme äänestystä.
On other occasions, perhaps we could let matters simmer down before we resume voting.
FinnishOn aika rauhoittua ja ymmärtää, että vähäistä ilmaston lämpenemistä tapahtuu jaksoittain ilman ihmisen vaikutusta asiaan.
It is about time we all calmed down and realised that minimal global warming is naturally occurring in a cycle that has no input from man.
FinnishKuitenkin nykyisessä tilanteessa uskomme, että tilanteen pitää antaa rauhoittua, ennen kuin ryhdymme mihinkään konkreettisiin jatkotoimiin.
However, in the present circumstances we believe it is necessary for the dust to settle before proceeding with any further concrete action.
FinnishOlen äänestänyt mietinnön puolesta myös siinä toivossa, että iänkuinen puhe EU: n, USA: n ja Japanin välisestä taistelusta voi rauhoittua yhteistyön ja dialogin hyväksi.
I have also voted yes to the report in the hope that the endless talk of competition between the EU, the USA and Japan can be toned down in favour of cooperation and dialogue.