Cómo se dice "rauniot" en inglés

FI

"rauniot" en inglés

volume_up
rauniot {sustantivo}
EN

FI rauniot
volume_up
{sustantivo}

rauniot
volume_up
rubble {sustantivo}
Maanjäristyksen jälkeen ensimmäinen tehtävä on raivata rauniot.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
Lisäksi on eräs merkittävä ongelma, jonka monet parlamentin jäsenet ovat jo ottaneet esiin: raivaamattomat rauniot, jotka ovat jo itsessään huomattava poliittinen ongelma.
There is another significant problem that has already been mentioned by several of my fellow Members: rubble, which is a major political problem in itself.

Ejemplos de uso para "rauniot" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJäsen Deva mainitsi rauniot, joita ei ole vielä raivattu jälleenrakentamisen mahdollistamiseksi.
Mr Deva referred to the debris that has not yet been cleared so that the damage can be restored.
FinnishOn meidän tehtävämme raivata loput rauniot.
It is up to us to clean up the remaining ruins.
FinnishRauniot on raivattava pois kaduilta.
The debris needs to be cleared from the streets.
FinnishMyöhemmin iskulause käännettiin ympäri ja siitä tuli kaksimerkityksinen vitsi: ”Tule Zimbabween ja näe Rhodesian rauniot.”
In later years, the slogan was turned around to make a double-edged joke: 'Come to Zimbabwe and see the ruins of Rhodesia'.
FinnishKotimaan rauniot ovat turvalliset.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, vanhan Rhodesian aikaan oli matkailumainos, jossa kehotettiin: ”Tule Rhodesiaan ja näe Zimbabwen rauniot.”
(DE) Mr President, in the old Rhodesia there used to be a tourism poster urging people to 'Come to Rhodesia and see the ruins of Zimbabwe'.
FinnishUnkarin uusi perustuslaki on tärkeä väline, jolla kahdeksanvuotisen turmeltuneen ja taitamattoman sosialistihallituksen jättämät rauniot korjataan pois.
The new Hungarian constitution is an important instrument for clearing away the ruins left by eight years of corrupt and inept Socialist governance.
FinnishMinun on valitettavasti pitänyt todeta tämä aivan liian usein parlamentissa puhuessani: rauhanprosessista ovat jälleen jäljellä vain savuavat rauniot.
Once again – and I am afraid I have had to say this all too often in speeches in this Chamber – we stand before the smoking ruins of the peace process.
FinnishTämä käy selvästi ilmi myös Decourrièren mietinnöstä, nimittäin että alueesta voi tulla houkutteleva vain silloin, jos se ensin poistaa olemassa olevat rauniot.
This is revealed clearly by Mr Decourrière's report, that is, that an area can only become attractive if it first removes the existing ruins.
FinnishOn selvää, että terveystilanne on järkyttävä, koulutusjärjestelmä on jälleenrakennettava ehdottomasti ja rauniot on raivattava.
We can see that the health situation is disastrous, the reconstruction of the education system is an absolute must, not to mention the process of getting rid of the traces of the disaster.
FinnishYhdistyneen Euroopan yhteinen rakentaminen saattoi alkaa, kun toisen maailmansodan rauniot oli raivattu, ja tähän kuului Esterházyn kaltaisten henkilöiden maineen palauttaminen.
The joint building of a united Europe could begin after the ruins of World War II had been cleaned up, which included the rehabilitation of personages such as Esterházy.