FI

romahtaa [romahdan|romahtanut] {verbo}

volume_up
1. general
Jos emme ryhdy riittäviin toimiin tämän elinkeinoalan auttamiseksi, se romahtaa.
If we cannot do things adequately to help that industry it will collapse.
Jos ei ole minkäänlaista kulutusta, myös tuotanto romahtaa.
If there is no consumption, then production will also collapse.
Bulgarian maatalous voi romahtaa, jollei sille maksettavia tukia lisätä tuntuvasti.
Without a significant increase in targeted subsidies for Bulgaria, the agriculture sector there could collapse.
Varmaankin jotain sellaista Lund tarkoitti, sillä voihan olla, että kun sateet alkavat, julkisivu alkaa murentua, jolloin kaikki saattaa romahtaa.
It was certainly something along those lines that Mr Lund said, for it is true enough that, when the rain comes, the façade will crumble and it may mean that everything collapses.
Olen saanut sen käsityksen, että Euroopan unionissa ollaan kaksinaismoralisteja ja että arvostelemme hyvin ankarasti hallituksia juuri, kun ne alkavat murentua ja romahtaa.
I have the impression that the European Union has a double standard, and that we very severely criticise regimes just as they begin to crumble and fall.
Voitte tietenkin huiputtaa omia kansalaisianne ja olla kysymättä heiltä, mitä he ajattelevat super-EU:n rakentamisesta, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä hanke romahtaa.
Of course, you can trick your own peoples by not even asking them what they think about the construction of a super-EU, but sooner or later this project will crumble to dust.
romahtaa (también: sortua, luhistua)
Siltaa suunnitellessa yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä se romahtaa, jos niitä ei huomioida.
Well, if you're building a bridge, details are pretty important because it will fall down if you ignore the details.
romahtaa (también: sortua)
Älkäämme odottako niin kauan, että siellä etelässä kaikki romahtaa!
Please do not let us wait for everything to fall apart down there.
Siltaa suunnitellessa yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä se romahtaa, jos niitä ei huomioida.
Well, if you're building a bridge, details are pretty important because it will fall down if you ignore the details.
No, kaikki tämä epäilemättä romahtaa jossain vaiheessa, koska tämä ei ole sitä, minkä puolesta ihmiset luulivat äänestävänsä.
Well, it will all fall apart, without any doubt, because that is not what people thought they were voting for.
romahtaa (también: luhistua)
Pyydän rahaa niille alueille, joilla työllisyys sopimuksista huolimatta romahtaa, kun muutaman vuoden aikana häviää yli miljoona työpaikkaa.
I am asking for money for the regions where, despite agreements, employment will plummet by more than a million in the next few years.
Teiden tavaraliikenteen hintojen romahtaminen taantuma-aikana pahentaa näitä ongelmia entisestään.
All these difficulties are being further exacerbated in the present recession by plummeting prices in road freight transport.
Karjan rehu muodostaa 60-80 prosenttia heidän kustannuksistaan, ja heidän tulonsa romahtavat: heidän on tultava toimeen keskimäärin 700 eurolla kuukaudessa.
Cattle feed accounts for 60-80% of their costs, and their revenues are plummeting: they survive on an average of EUR 700 per month.
Syntyy pahannäköistä jälkeä, kun supervalta koheltaa niin, että sen arvostus muiden silmissä romahtaa.
It looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
Kysymme, aikooko Tukholman Eurooppa-neuvosto käsitellä ainakin uusien markkinoiden romahtamista ja romahtamisen kuluttajiin kohdistuvia seurauksia.
And we wonder if the Stockholm Council will at least take an interest in the slump in the new market and the consequences for consumers.
2. "hinnat"
A roof of this kind would inevitably tumble down.
Se oli oppinut, etteivät totalitaariset järjestelmät voi jatkua ikuisesti vaan että ne voivat oikeasti romahtaa.
They had learned that totalitarian regimes do not go on forever, but can in actual fact come tumbling down.
3. "hinnoista ym.", economía
romahtaa (también: pudota)
Yrityksien liiketulokset voivat romahtaa, jos kirjain tai piste pannaan väärään paikkaan.
Companies' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.

Ejemplos de uso para "romahtaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJos emme ryhdy riittäviin toimiin tämän elinkeinoalan auttamiseksi, se romahtaa.
If we cannot do things adequately to help that industry it will collapse.
Finnish   Arvoisa puhemies, pyrin sanomaan sanottavani ennen kuin katto romahtaa.
   Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
FinnishOn selvää, että hirmumyrskyn hallitessa valtamerta kaikki romahtaa.
It is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
FinnishYrityksien liiketulokset voivat romahtaa, jos kirjain tai piste pannaan väärään paikkaan.
Companies' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
FinnishTutkimusryhmän päällikkö on itse kohteena ja korttitalo romahtaa.
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.
FinnishMeillä ei ole varaa sallia, että luottamus elintarvikkeisiimme romahtaa näin suuressa määrin.
We cannot afford to have these massive collapses in confidence in our food.
FinnishNATO saattaa romahtaa tässä sodassa, mikä olisi katastrofaalista myös EU: n yhteyden kannalta.
NATO may lose this war, which would be a disaster for unity within the EU.
FinnishNyt pankkisektorin ulkopuolinen kansainvälinen järjestelmä romahtaa.
We are now seeing the collapse of the international non-banking system.
FinnishICES on ilmoittanut, että kummeliturskakannat ovat vaarassa romahtaa.
ICES has advised that the stock of hake is in danger of collapse.
FinnishKuten tieteelliset lausunnot vahvistavat, tämä tonnikalakanta on nyt suuressa vaarassa romahtaa.
As confirmed by scientific advice, this bluefin tuna stock is now at high risk of collapse.
FinnishÄlkäämme odottako niin kauan, että siellä etelässä kaikki romahtaa!
Please do not let us wait for everything to fall apart down there.
FinnishYksi päätavoitteistamme, euro ja sen vakaus, on vaarassa romahtaa täysin.
One of our major objectives, the euro and its high monetary stability, is at risk of total collapse.
FinnishYhtä rakennelman kulmaa ei voida muuttaa ottamatta sitä riskiä, että koko rakennelma romahtaa.
We cannot alter one part of the building without risking bringing down the entire construction.
FinnishSyntyy pahannäköistä jälkeä, kun supervalta koheltaa niin, että sen arvostus muiden silmissä romahtaa.
It looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
FinnishSen oli määrä romahtaa parin ensimmäisen taistelutunnin jälkeen.
It was meant to collapse during the first few hours of battle.
FinnishBulgarian maatalous voi romahtaa, jollei sille maksettavia tukia lisätä tuntuvasti.
Without a significant increase in targeted subsidies for Bulgaria, the agriculture sector there could collapse.
FinnishVirkamiesten ehdotus ei ole ristiriitainen suhteessa näkemykseen, jonka mukaan kanta on vaarassa romahtaa.
This position does not contradict the perception that the stock is in danger of collapse.
FinnishSitten alatte huolestua siitä, että koko osakemarkkinat saattavat romahtaa, kuten vuonna 1987 tapahtui.
Then you become worried that the whole stock market is going to collapse, as it did in 1987.
FinnishJos ei ole minkäänlaista kulutusta, myös tuotanto romahtaa.
If there is no consumption, then production will also collapse.
FinnishKuten on käynyt ilmi, tällaiset kannattimet ja pilarit ovat hyvin herkkää tekoa ja saattavat yhtäkkiä romahtaa.
As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.