Cómo se dice "runsas" en inglés

FI

"runsas" en inglés

FI runsas
volume_up
{adjetivo}

1. general

runsas (también: huomattava, suuri, tärkeä, korkea)
volume_up
high {adj.}
Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentää monien sairauksien riskiä ja ehkäisee ylipainoa.
A high intake of fruit and vegetables reduces the risk of a large number of diseases and prevents overweight.
Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentää monien sairauksien riskiä ja ehkäisee ylipainoa ja lasten lihavuutta.
A high intake of fruit and vegetables reduces the risk of many diseases and prevents the occurrence of excessive weight and childhood obesity.
Runsas kertajuominen 15-vuotiaiden keskuudessa on yleisintä Skotlannissa, jota minä edustan parlamentissa.
Scotland, which I represent in this Parliament, has the highest rate of binge drinking amongst 15-year-olds.
runsas (también: varakas, hyvinvoiva)
runsas
volume_up
bumper {adj.}
runsas
runsas (también: ystävällinen, reipas, reilu, antelias)
Käsiteltäväksemme annettu tämän vuoden ohjelma on runsas, se on vähintä mitä voi sanoa.
The programme submitted to us for this year is generous, to say the least.
Kuten tiedätte, Välimeren maita varten on varattu kohtalaisen runsas talousarvio, josta merkittävä osa menee Algeriaan.
You will know that the Mediterranean countries are allocated a relatively generous budget, a large part of which goes to Algeria.
runsas
volume_up
gushy {adj.}
runsas (también: suuri, runsaslukuinen)
Halvan rahan runsas tarjonta, jota sosialidemokraatit EKP:lta jatkuvasti vaativat, ei ratkaise ongelmaa vaan ainoastaan pahentaa sitä.
A plentiful supply of cheap money, which is what the Socialists are always demanding from the ECB, will not solve the problem; it will simply make it worse.
runsas (también: erinomainen)
volume_up
slap-up {adj.} [GB] [coloq.]
runsas

2. "vartalosta"

runsas (también: riittävä, tilava)
volume_up
ample {adj.}
Tämän osoittivat myös rahataloudelliset analyysit, joissa otettiin huomioon rahan määrän vahva lisääntyminen, myönnettyjen luottojen merkittävä kasvu ja runsas likviditeetti.
It was also confirmed by the monetary analysis, given strong monetary growth, robust credit expansion and ample liquidity.

3. "satovuosi ym."

runsas (también: pullea, paksu, lihava, läski)
volume_up
fat {adj.}

4. formal

runsas (también: yltäkylläinen)
volume_up
abundant {adj.} [form.]
Kriisin syynä on maidon runsas ylitarjonta, joka romahduttaa hinnat.
The crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Runsas työvoima kuitenkin määrä kehityksen, ja juuri kehitys on se, mitä odotamme.
However, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
On totta, että kivihiili on runsas energialähde.
Coal is undoubtedly an abundant energy source.

5. "ateriasta, ruokahalusta"

runsas (también: innokas, kiihkeä, riehakas, vilpitön)
volume_up
hearty {adj.}

Ejemplos de uso para "runsas" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeille esittämänne puheenjohtajakauden ohjelma on aihealueiltaan hyvin runsas.
The programme you have presented for your Presidency is extremely dense.
FinnishNyt runsas vuosi yhteisen rahapolitiikan aloittamisen jälkeen voidaan
More than a year has now elapsed since the introduction of the single monetary
FinnishNyt runsas vuosi myöhemmin voimme todeta, että strategian peruslinja on oikea.
Now, more than a year later, we can say that the basic premise of the strategy is the right one.
FinnishArvoisa puhemies, antibioottien runsas käyttö karjataloudessa antaa aiheen huoleen.
Mr President, the large-scale use of antibiotics in animal husbandry is giving cause for concern.
FinnishMeillä Tanskassa on runsas maanalainen kultasuoni: puhdas pohjavesi.
In Denmark we have a rich vein of gold underground: clean groundwater.
Finnish   Arvoisa puhemies, runsas puolet maailman väestöstä on naisia.
   Mr President, women constitute a good half of the earth’s population.
FinnishOnnettomuudesta on kulunut vasta runsas viikko, joten on vielä liian aikaista tehdä mitään johtopäätöksiä.
Just over a week after the accident it is still too early to draw any conclusions.
FinnishNyt vaakalaudalla ovat alueet, joilla viljelyä on harjoitettu pitkään ja joiden biodiversiteetti on runsas.
Areas that have long been cultivated and are a haven for biodiversity are now at risk.
FinnishMeillä on runsas puoli vuotta aikaa tehdä lujasti töitä tämän huolen hälventämiseksi emmekä saa pelätä.
We have a good six months to work hard to dispel this concern and we should not be afraid.
FinnishTässä maassa miljoonat ihmiset näkevät nälkää jopa niinä vuosina, kun sato on runsas.
It is a country where millions of people suffer from hunger, even during years where there is a rich harvest.
FinnishTiedämme, että monilla Itä-Euroopan alueilla on nykyään suunnattoman runsas biologinen monimuotoisuus.
We know that many areas in Eastern Europe enjoy great biodiversity.
FinnishPienin eläke on runsas neljäsosa tästä eli 64 leuta.
The lowest pension is a mere quarter of this, or MDL 64.
FinnishAlueen asukkaiden runsas kokemus ja tieto on koottava yhteen.
The wealth of experience and knowledge possessed by the people in this region must be brought together and pooled.
FinnishRunsas kertajuominen 15-vuotiaiden keskuudessa on yleisintä Skotlannissa, jota minä edustan parlamentissa.
Scotland, which I represent in this Parliament, has the highest rate of binge drinking amongst 15-year-olds.
FinnishArvoisa puhemies, Vlad Cubreacov kävi runsas vuosi sitten työhuoneessani Euroopan parlamentissa, Brysselissä.
Mr President, just over a year ago, Vlad Cubreacov visited my office in the European Parliament in Brussels.
FinnishIhmiset ihmettelevät, ovatko näin runsas lainsäädäntö ja näin monet toimielimet ja muu vastaava todella tarpeen.
People are wondering if it is really necessary for us to have so much legislation, so many institutions etc.
FinnishSiitä on nyt runsas kuusi viikkoa, jo seitsemän viikkoa, siis määräaika on ylitetty maksimaalisesti.
More than six weeks have now elapsed, almost seven, in fact, so we are well past the deadline.
FinnishSiten meillä on aikaa vain ehkä runsas vuosi.
This means we might only have just under a year.
FinnishMuun muassa stressi, masennus, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila ja lääkkeet ovat esimerkkejä näistä tekijöistä.
They include stress, depression, sorrow, heavy drinking, a poor nutritional state and medications.
FinnishKuten huomaatte, valtioidemme tai hallitustemme päämiehiä ja komission puheenjohtajaa odottaa runsas asialista.
As you can see, there is an extensive menu in store for our Heads of State or Government and the President of the Commission.