Cómo se dice "samoilla" en inglés

FI

"samoilla" en inglés

FI samoilla
volume_up
[samoilen|samoillut] {verbo}

Ejemplos de uso para "samoilla" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToivon, että parlamentti on samoilla linjoilla, kun se ilmaisee mielipiteensä asiasta.
I hope that the opinion to be issued by Parliament will be along the same lines.
FinnishEU voi menestyä, kun kaikkia sen jäsenvaltioita kohdellaan samoilla säännöillä.
The EU can succeed when all its Members are treated by the same standards.
FinnishYksi EU: n kaikkein tärkeimmistä tehtävistähän on vaalia kilpailua samoilla ehdoilla.
One of the most important tasks of the EU is to defend competition on equal terms.
FinnishOlen varma, että yhteistyömme jatkuu samoilla linjoilla ja samoin päämäärin.
I am sure our collaboration will continue with the same aims and priorities.
FinnishAntakaa siis Turkin jatkaa tällä tiellä, samoilla ehdoilla, samoilla edellytyksillä.
So, allow Turkey to proceed along this route, on the same terms, the same conditions.
FinnishNe kulkevat täysin samaan aikaan samoilla tuulilla tehdäkseen ylityksen.
They travel at exactly the same time with the same winds to make the crossing.
FinnishMielestäni kyseiset puheet ja tämä mietintö osoittavat, että olemme samoilla linjoilla.
Those speeches and this report show, I think, that we are on the same track.
FinnishTiedän, että parlamentti ja komissio ovat pitkälti samoilla linjoilla.
I know that there is much common ground between Parliament and the Commission.
Finnish   Arvoisa puhemies, vihreinä me olemme kollegojemme kanssa valtaosin samoilla linjoilla.
   . Mr President, as Greens we are pretty much on the same line as our colleagues.
FinnishPankit ja muut yritykset kilpailevat pääomasta samoilla pääomamarkkinoilla.
Banks and other companies compete for capital on the same capital market.
FinnishNe saavat samoilla markkinoilla samat hinnat, mutta niiden kustannukset ovat erilaiset.
They get the same prices in the same market but their costs are different.
FinnishIlokseni huomaan, että olemme samoilla linjoilla kaikissa pääasioissa.
I am happy to note that on all key issues we very much follow the same line.
FinnishSe onkin samoilla linjoilla jäsen de Palacion tätä aihetta käsittelevän direktiivin kanssa.
Besides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
FinnishKYLLÄ — Voit ryhtyä harjoittamaan ammattiasi Suomessa samoilla ehdoilla kuin suomalaiset.
YES — You can begin practicing in Finland subject to the same conditions as the Finns.
FinnishOllakseni kuitenkin rehellinen, en usko, että olemme liikkeellä samoilla perusteilla.
To be honest, however, I think we are not working from the same facts.
FinnishEuroopan parlamentin esittelijä on samoilla linjoilla kuin komissio.
The European Parliament' s rapporteur takes the same line as the Commission.
FinnishMietinnössä ollaan samoilla linjoilla komission ehdotuksen kanssa.
The report is in accordance with the thrust of the Commissionʼs report.
FinnishEuroopan unionin on valmistauduttava kohtelemaan Moldovaa samoilla edellytyksillä kuin Ukrainaa.
The European Union must be prepared to treat Moldova on equal terms with Ukraine.
FinnishUlkoisten toimien yksikön on oltava täysin samoilla linjoilla komission kanssa.
The external service must be wholly in step with the Commission.
FinnishNaisten ja vanhempien ihmisten osakaan ei ole aina ruusuinen samoilla työmarkkinoilla.
Women and the elderly often do not fare well in that same job market.