Cómo se dice "sattua" en inglés

FI

"sattua" en inglés

FI sattua
volume_up
[satun|sattunut] {verbo}

Ratkaisu on löydettävä, eikä tällaisia katastrofeja saa sattua enää koskaan.
A solution must be found, and disasters of this nature must never happen again.
Sellaistahan voi sattua, jokaiselle sattuu sellaista.
That is just one of those things that can happen to anyone.
Hyvä jäsen Bordes, inhimillisiä katastrofeja voi sattua.
Mrs Bordes, sometimes, human catastrophes may happen.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, eläinkuljetusten aikana voi sattua kammottavia asioita.
      Mr President, ladies and gentlemen, terrible things occur during the transport of animals.
Se olisi voinut sattua myös Italiassa, Saksassa, Itävallassa, sen me kaikki tiedämme.
We all know that it could have occurred in Italy, Germany or Austria.
Infektioiden vuoksi sattuu vuosittain arviolta noin 37 000 kuolemantapausta.
Approximately 37 000 deaths are estimated to occur every year because of these infections.
sattua (también: tapahtua)
sattua (también: tapahtua)
Kloonitekniikassa ei jätetä mitään sattuman varaan, ja siinä vain kopioidaan.
Cloning technology leaves nothing to chance, and makes bad copies.
BSE ei ollut sattuma, vaan järjestelmän sisäinen seuraus.
BSE did not occur by chance, it was an inbuilt consequence of the system.
Keskustelun ajankohta ei niin ikään ole mikään sattuma.
And this is not pure chance.
sattua (también: tapahtua)
Tässä tapauksessa pienelle lapselle oli vähällä sattua erittäin vakava onnettomuus, sillä hän kaatui lasin läpi.
It deals with the maintenance of the equipment, but in this incident a young child nearly had a very serious accident because he fell through the glass.
Kortin avulla et saa ilmaista kuljetusta kotimaahan, jos satut sairastumaan vakavasti tai joudut pahaan onnettomuuteen.
The card will not help transport you back home free of charge if you were to fall seriously ill or suffer a serious accident.
Ensimmäinen shokki sattuu perkeleesti.
The first shock hurts like hell.
sattua (también: pistää)
volume_up
to smart {v.intr.}

Ejemplos de uso para "sattua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEuroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi olisi tuskin voinut sattua sopivampaan aikaan.
The European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
FinnishTietenkin tiedämme, että viivästyksiä voi sattua; niitä on tapahtunut aiemminkin.
Of course, we know that there can be delays, that has happened before.
FinnishMeidän on oltava valmiita kohtaamaan tilanteita, joita voi sattua huomenna tai ylihuomenna.
We should be alert to situations which may arise tomorrow or the day after.
FinnishSe olisi voinut sattua myös Italiassa, Saksassa, Itävallassa, sen me kaikki tiedämme.
We all know that it could have occurred in Italy, Germany or Austria.
Finnish(DE) Hyvä kollega Paul Marie Coûteaux, virheitä voi aina sattua, jopa teidän ryhmässänne.
Mr Coûteaux, anybody can make a mistake, even within your group.
FinnishArvoisa puhemies, tänä iltana ei voisi sattua osuvammin.
Mr President, nothing could be more apposite than what is happening this evening.
FinnishArvoisa puhemies, ensinnäkään mielestäni ei pidä yleistää joitakin tapauksia, joita on saattanut sattua.
Firstly, I believe we should not generalise certain cases which have arisen.
FinnishElämässä voi sattua pahempiakin asioita kuin että muutama ministeri joutuu odottamaan teitä!
So you keep a few Ministers waiting - it could be worse!
FinnishTällainen sairaskohtaus voi sattua minkäikäiselle tahansa.
I believe there are no age limits for this type of illness.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, tämänpäiväinen keskustelu ei todellakaan olisi voinut sattua parempaan aikaan.
Madam President, Commissioners, truly, the timing of today's debate could not have been better.
FinnishHeille on voinut sattua jokin viivästys, ja olisin iloinen, arvoisa puhemies, jos kuulisin teiltä, että niin on käynyt.
Perhaps they have been delayed and I should be glad to hear from you, Mr President, if that is the case.
FinnishKaikki liikenneonnettomuudet rekonstruoidaan ja tutkitaan sen selvittämiseksi, miten kyseinen onnettomuus on voinut sattua.
Every road accident is reconstructed and it is investigated how such an accident could have occurred.
FinnishKäsittelymme ei siis voisi sattua parempaan ajankohtaan.
FinnishTällaista tilannetta ei saisi sattua uudestaan.
FinnishTällä kertaa on syttynyt tulipaloja Etelä-Euroopassa, mutta kuka tietää, talvella saattaa sattua tulvia muissa osissa Eurooppaa.
This time it is fires in southern Europe but, who knows, this winter it may be flooding in other parts of Europe entirely.
FinnishSiksi mitään ei voi myöskään sattua?.
FinnishEurooppa ei ole ainoa paikka tai manner, missä ydinvoimalaonnettomuuksia voi sattua, minkä vuoksi asiaa on tarkasteltava maailmanlaajuisesti.
Europe is not the only place or continent facing nuclear disasters, so let us face the issue with a global approach.
Finnishsattua omaan nilkkaan
to cut off one's nose to spite one's face
FinnishKaikki tämä lähtee siltä pohjalta, että yhden puheenjohtajakauden aikana ei voi sattua mullistavia onnistumisia eikä ehdottomia epäonnistumisia.
This is all on the basis that in a six-month presidency there are neither resounding successes nor complete failures.
FinnishMielestäni on hyvä, että mietinnössä korostetaan, ettei ole mitään takeita siitä, etteikö tällainen äkillinen kriisi voisi sattua myös Euroopassa.
I think it timely that the report points out that there is no evidence that Europe is immune to such dramatic crises.