Cómo se dice "siirtää tehtäviä" en inglés

FI

"siirtää tehtäviä" en inglés

FI siirtää tehtäviä
volume_up
{verbo}

siirtää tehtäviä (también: valtuuttaa, delegoida)
Onnistuimme lyhentämään hyväksynnälle asetettuja määräaikoja: valvontaviranomaiset voivat edelleen siirtää tehtäviä toisille, ja käytäntöä arvioidaan uudelleen viiden vuoden kuluttua.
We managed to get the deadlines for authorisation reduced; it is still possible for supervisory authorities to delegate; and the position will be reviewed after five years.

Ejemplos de uso para "siirtää tehtäviä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTässäkin yhteydessä on keskusteltava, voidaanko petostentorjuntavirastolle siirtää yhä useampia tehtäviä.
Here too we have to discuss whether we can transfer an increasing number of tasks to this Office.
FinnishVirastoille voitaisiin siirtää lisää tehtäviä.
More tasks could be transferred to the agencies.
FinnishTässä yhteydessä komission osastoille voitaisiin siirtää takaisin joitakin monialaisia tehtäviä, jotka eivät liity tutkimustoimintaan.
Therefore there might be a case for reassigning to Commission departments certain horizontal tasks that are unrelated to investigations.
FinnishEi ole kuitenkaan millään tavoin perusteltua siirtää uusia poliittisia tehtäviä jäsenvaltioilta unionille, eivätkä kansalaiset kannata sitä.
There are, however, neither rational reasons nor popular support for moving further political tasks from the Member States to Brussels.
FinnishSen työ on jo loppusuoralla, ja viraston tehtäviä voidaan siirtää komission yksiköille painottaen tukea hallinnon ja oikeuslaitoksen kehittämiseen.
Its work is now coming to a close and the Agency's tasks can be transferred to the Commission units, with the emphasis on support for administrative and judicial development.
FinnishJopa kotimaassani, joka valitettavasti on muuttumassa yhä enemmän sisäänpäin kääntyneeksi, on havaittavissa, että uusi kokoomushallitus siirtää tehtäviä uudelle EUH:lle.
Even in my own country, which I am afraid is becoming increasingly introverted, a transfer of tasks to this new EEAS is in evidence in the new coalition agreement.