Cómo se dice "sivuun" en inglés

FI

"sivuun" en inglés

EN

FI sivuun
volume_up
{adverbio}

sivuun (también: syrjään)
volume_up
aside {adv.}
Tämä tarkoittaa 1,3 prosentin budjettiylijäämää jättäen sivuun toisen pilarin.
That means budget a surplus of 1.3% leaving aside the second pillar.
Samantasoiset resurssit on myös siirretty sivuun näiden toimenpiteiden jatkamiseksi vuonna 2008.
A similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
Näitä ongelmia ei voida pelkästään sysätä sivuun.
These problems cannot simply be brushed aside.
sivuun (también: vieressä, lähellä, ohi, ohitse)
volume_up
by {adv.}
Demokraattisen aikakauden korvaa byrokratian aikakausi, jossa valitsijat sysätään sivuun.
A democratic era is being superseded by a bureaucratic era in which the voters are being driven into a siding.
Esimerkiksi Saksassa voidaan nyt olettaa, että ydinvoimateollisuus on pannut sivuun 30 miljardia euroa.
In Germany, for example, we can now assume that EUR 30 billion has actually been set aside by the nuclear industry.
Koko keskustelu WTO:n uudistuksesta on jäämässä sivuun.
Something that is tending to fall by the wayside is the whole debate on a kind of reform of the WTO.

Ejemplos de uso para "sivuun" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOngelmana on, että ne ovat jääneet sivuun, niitä käsitellään aina viimeiseksi.
Well, the problem is that they are sidelined and that they always come last.
FinnishKansalliset parlamentin jäävät useimmiten sivuun Euroopan rakentamisessa.
National governments are generally relegated to the edge of the European structure.
FinnishViikkojen ajan olemme yrittäneet kerta toisensa jälkeen siirtää alkuperäinen tapaus sivuun.
For weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
FinnishOlen järkyttynyt tavasta, jolla ranskalaiset sosiaalidemokraatit hetki sitten sysättiin sivuun.
I am incensed at the scapegoating of the French Socialists that we heard here.
FinnishJa arvoisa komission puheenjohtaja, te kysyitte, onko Eurooppa jäänyt sivuun.
And Mr Prodi, you asked if Europe was absent from the world stage.
FinnishOnko sosiaalisesti hyväksyttävää, että 58-vuotiaita henkilöitä siirretään sivuun työmarkkinoilta?
Is it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
FinnishJätän tietyt näkökohdat sivuun ja pidättäydyn seuraavissa kysymyksissä.
I cannot cover everything, but I want to highlight the following points.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin esittää täsmennyksen pöytäkirjan sivuun 22.
Madam President, I would like to make a further point concerning page 22 of the Minutes.
FinnishMietinnössä jätetään sivuun, mitkä ovat tarkemman koordinoinnin vaikuttimet.
The report does not comment on the motives for closer cooperation.
FinnishArvoisa puhemies, jätän ajan vuoksi sivuun kiitokset, jotka minulla oli mielessäni.
Mr President, given the time constraints, I shall omit the congratulations which I had in mind.
FinnishToisaalta keskustelua Turkin tulevasta jäsenyydestä EU:ssa ei voida jättää sivuun.
On the other hand, discussion of Turkey's future membership of the EU cannot be left to one side.
Finnish   Arvoisa puhemies, pankaa perustuslakisopimus sivuun ja aloittakaa puhtaalta pöydältä.
   Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
FinnishJos käytettävissä olevia syötteitä on vain yksi, siirryt automaattisesti kyseiseen sivuun.
If only one feed is available, you will go directly to that page.
FinnishSe on siirretty sivuun ja sitä tuskin mainitaan ohjelmassamme.
It is being side-stepped and is barely even mentioned in our programme.
FinnishMeillä ei ole varaa jättää Venäjää sivuun, meidän on oltava sen kanssa yhteydessä rakentavalla tavalla.
We cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
FinnishAsian käsittely ei ole päättynyt, eikä Kyproksen ongelmaa jätetä tietenkään sivuun Irakin vuoksi.
This chapter has not closed and, of course, the Cyprus question will not be sacrificed to Iraq.
FinnishJulkilausuma oli provokaatio, jonka voimme nyt panna sivuun.
The declaration was a provocation, which we can now put to one side.
FinnishErityisesti he ovat vaarassa joutua sivuun yhteiskunnasta siksi, että he ovat huonommin koulutettuja.
They are particularly at risk of social marginalisation because they are not as well educated.
FinnishJos sinulla on kysyttävää EU:n lainsäädäntöä koskevista tiivistelmistä, tutustu Yhteystiedot sivuun.
If you have questions regarding the summaries of EU legislation, please refer to the contact page.
FinnishDemokraattisen aikakauden korvaa byrokratian aikakausi, jossa valitsijat sysätään sivuun.
A democratic era is being superseded by a bureaucratic era in which the voters are being driven into a siding.