Cómo se dice "sovittelija" en inglés

FI

"sovittelija" en inglés

volume_up
sovittelija {sustantivo}

FI sovittelija
volume_up
{sustantivo}

sovittelija (también: välittäjä, neuvottelija)
volume_up
mediator {sustantivo}
On olennaista, että toinen sovittelija tukee, jollei jopa korvaa, Etelä-Afrikan presidenttiä.
It is essential for another mediator to support, if not replace, the South African president.
Euroopan unionin ei pidä olla ainoastaan taloudellinen kumppani vaan myös poliittinen sovittelija.
The European Union should not just be an economic partner, but also a political mediator.
There has to be an additional mediator.
sovittelija (también: välittäjä)
volume_up
arbiter {sustantivo}
sovittelija
volume_up
conciliator {sustantivo}
Tunnen tuomari Goldstonen ajoilta, jolloin hän oli merkittävä sovittelija, joka teki ja johti monia tutkimuksia Etelä-Afrikassa.
I know Mr Goldstone from when he was a great conciliator, carrying out and heading up many investigations in South Africa.
sovittelija (también: välimies, arvioija, erotuomari, suosittelija)
volume_up
referee {sustantivo}

Ejemplos de uso para "sovittelija" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHänen tehtävänsä on olla sovittelija.
FinnishNorjalainen sovittelija, joka työskenteli pitkään rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi, toimii nykyisin uuden hallituksen ministerinä.
The Norwegian negotiator who worked for a long time to reach peaceful solutions is now a minister in the new government himself.
FinnishArvoisa puheenjohtajaehdokas Barroso, Euroopan komissio on muutakin kuin vain rehti välittäjä, johon viittasitte eilisessä puheenvuorossanne, tai suuri sovittelija, .
Mr Barroso, the European Commission is rather more than the honest broker you referred to in your speech yesterday, or the .
FinnishNyt teidän pitää osoittaa, että komissio ei ole pelkkä sovittelija parlamentin ja neuvoston välillä, vaan että se kykenee osoittamaan vahvaa poliittista johtamiskykyä.
This is the time for you to demonstrate that you are not simply mediators between Parliament and the Council, but that you are able to show strong political leadership.
FinnishMe haluamme myös, että parlamentti on vastaisuudessakin keskuspankin sovittelija tai ainakin tuomari tai etuoikeutettu keskustelukumppani pankin harjoittaman politiikan suhteen.
Moreover, we want this Parliament to be the arbitrator, or at all events the privileged judge or interlocutor of the Central Bank on the policy to be implemented.