Cómo se dice "summa" en inglés

FI

"summa" en inglés

volume_up
summa {sustantivo}

FI summa
volume_up
{sustantivo}

summa (también: vartalo, hahmo, numero, kuvio)
volume_up
figure {sustantivo}
Jos summa on pienempi kuin 931 miljardia euroa, emme käy neuvottelemaan!
If the figure goes below EUR 931 billion, there will not be any!
Tämä luku on suurempi kuin alun perin ilmoitettu summa.
This figure is in excess of what was originally quoted.
Tiedän, että se on valtava summa ja luultavasti mielivaltainenkin.
I realise that this is enormous and that the figure is perhaps rather arbitrary.
summa (también: laskutehtävä)
volume_up
sum {sustantivo}
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Takavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
A sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
summa (también: määrä)
volume_up
total {sustantivo}
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
Click Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Voit tarkastella uutta tilausmaksuasi valitsemalla Päivitä summa.
Click Update total to view your new subscription fee.
Sinä vuonna yhteenlaskettu summa oli suuruudeltaan 32 miljardia euroa.
In that year, the total was EUR 32 billion.

Ejemplos de uso para "summa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKyseinen summa ei tietenkään ole parlamentin ja komission ehdotusten suuruinen.
Of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
FinnishVuonna 2005 summa oli 90 805 147,47 euroa, mikä on 0,09 prosenttia talousarviostamme.
In the year 2005, the amount was EUR 90 805 147.47, which is 0.09% of our budget.
FinnishSumma on yli viisi ja puoli kertaa suurempi kuin koko ympäristötalousarvio.
That is more than five and a half times as much as the entire environment budget.
FinnishSumma vaikuttaa tietysti mitättömältä Yhdysvaltojen miljardeihin verrattuna.
This does of course seem miserly compared with the billions from the United States.
FinnishMe emme tosiaan halua, että tämä summa käytetään, kuten monet ovat täällä jo sanoneet.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
FinnishSe on paremminkin sellaisten komiteoiden summa, joiden lukumäärä niin ikään kasvaa.
In other words, it is an amalgamation of committees whose number is also increasing.
FinnishVuodesta 1993 vuoteen 1995 summa oli 20, 5 miljoonaa ecua ja nyt se on 70, 3.
From 1993 to 1995 it received ECU 20.5 million, whereas now it is to get ECU 70.3 m.
FinnishTämä on silti merkittävä summa yksityisille kumppanuuksille ja elinkeinonharjoittajille.
But this is still substantial for private partnerships and sole proprietorships.
FinnishSumma on melkoinen, jos tarkastelee kyseisten maiden talouden suuruutta.
That is quite something when you look at the size of these countries' economies.
FinnishKyseinen summa asetettiin varaukseen odottaessamme asiaa koskevaa päätöstä.
The amount concerned has been placed in reserve while we awaited a decision.
FinnishTäksi vuodeksi on varattu uudet 200 miljoonaa euroa, mikä on huomattava summa rahaa.
Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.
FinnishMielestäni summa on kohtuullinen, ja tästä meidän on annettava selvä merkki.
I regard that as modest enough, and we have to set down clear markers here.
FinnishEuroopan talousarvion näkökulmasta se ei ole summa, joka meidän olisi vaikea järjestää.
In terms of the European budget it is not something we would struggle to find.
FinnishSumma saattaa vaikuttaa suurelta mutta se on itse asiassa varsin vähäinen.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
FinnishEmme tiedä, onko summa täysin riittävä, mutta se helpottaa tilannetta ainakin vähän.
We do not know if it is entirely sufficient but at least it will make it a bit easier.
FinnishEuroopan alueellisen kehityksen kokonaisuuden kannalta se on todella pieni summa.
Considering regional development in Europe as a whole, that is an extremely small amount.
FinnishNeuvoston vaatima 3 miljardia on mielestäni kuitenkin liian suuri summa.
The threshold of EUR 3 billion demanded by the Council strikes me as too high.
FinnishTästä huolimatta sinulle korvataan joka tapauksessa enintään itse maksamasi summa.
However, you will never be reimbursed more than you have actually paid.
FinnishSe saattaa hyvinkin olla tähän mennessä suurin tämän rahaston myöntämä summa.
This could well be the highest amount ever granted to date by this fund.
FinnishSumma on suuruudeltaan noin 10 miljardia euroa, mikä on huomattava summa rahaa.
This amounts to around EUR 10 billion, a significant amount of money.