Cómo se dice "taka-" en inglés

FI

"taka-" en inglés

FI taka-
volume_up
{adjetivo}

taka- (también: syrjä-, syrjäinen)
volume_up
back {adj.}
Ennaltaehkäisyä koskeva harkinta joutuu siksi taka-alalle.
Considerations to do with prevention therefore take a back seat.
Taloudellista, rahoituksellista ja sosiaalista kriisiä koskevat kysymykset joutuivat siksi taka-alalle.
Issues concerning the economic, financial and social crisis therefore took a back seat.
Uuden strategian täytäntöönpanotoimenpiteet on siirretty taka-alalle.
Measures to implement the new strategy have been put on the back burner.
taka-
volume_up
hind {adj.}
taka- (también: perä-)
volume_up
hinder {adj.}
taka-
volume_up
rear {adj.}
Jos niissä ei ole pakollista toista taka-akselia, ne voivat lisäksi rikkoa pehmeälle maaperälle tehdyt tiet, esimerkiksi Alankomaiden suoalueilla.
Moreover, without a compulsory second rear axle, they can destroy roads on soft soil, such as in the peaty areas in the Netherlands.
Siellä valmistetaan taka-akseleita ja raskaiden kuorma-autojen koreja.
Transport aid has also been given to Scania, one of Volvo's competitors which is located quite close to the Volvo factory, where rear axles and chassis for heavy goods vehicles are manufactured.

Ejemplos de uso para "taka-" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToivottavasti tätä puolta ei työnnetä taka-alalle Bonnin ministerikokouksessa.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.
FinnishJoka tapauksessa tämä kysymys on työnnetty tämänpäiväisessä keskustelussa taka-alalle.
In any case this issue has been pushed right into the background in today’s debate.
FinnishMeidän ei pidä hyväksyä minkäänlaisia taka-askeleita, ei niitä, joita komissio esittää.
We should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
FinnishOn totta, että Yhdysvaltojen sotilaalliseen väliintuloon kätkeytyy taka-ajatuksia.
Indeed, US military intervention is not without its ulterior motives.
FinnishSe ei kuitenkaan tarkoita, että sysään menekinedistämisen taka-alalle.
However, this does not mean that I am pushing promotion into the background.
FinnishSiitä ei varmasti ole kyse, että jollakulla olisi tällaisia taka-ajatuksia.
That certain parties may be entertaining such thoughts is, of course, no concern of ours.
FinnishTämä on taka-askel Euroopan yhdentymiselle, mutta mikä sai sen aikaan?
It represents a setback for European integration, but what brought it about?
FinnishTasa-arvoon on panostettava, mikä on jäänyt jäsenmaissa eniten taka-alalle vuonna 1998.
Equal treatment is the area in which the Member States have lagged most behind in 1998.
FinnishJotkut, joilla on taka-ajatuksia, voisivat sanoa, että Eurooppa ruoskii omaa syyllisyyttään.
Those with ulterior motives might say that Europe is engaging in self-flagellation.
FinnishKäytävän taistelun on oltava yhteinen, vilpitön ja vailla taka-ajatuksia.
The struggle to be carried out must be collective, loyal and free from ulterior motives.
FinnishEKP edustaa pitkää taka-askelta poliittisen demokratian kehittämisessä.
The ECB will represent a huge step backwards in the development of political democracy.
FinnishValiokunta-aloitteisten mietintöjen on jäätävä taka-alalle; lainsäädäntötyön on tultava ensin.
Initiative reports will have to take second place; legislation needs to come first.
FinnishTässä osassa keskustelua näytän olevan taka-alalla mutta jatkan silti.
In this part of the debate I seem to be a voice in the wilderness, but I will carry on.
FinnishOlemme kuitenkin huolissamme kollegamme Hoppenstedtin mietintöön sisältyvistä taka-ajatuksista.
However, we have some concerns about the ulterior motives of the Hoppenstedt report.
FinnishNäiden maiden edut vievät yleensä voiton, ja arvomme jäävät taka-alalle.
These are regions where interests often take precedence and our values have been left behind.
FinnishSen jälkeen kansainvälinen terrorismin vastainen liittoutuma häivytti Taliban-aaveen taka-alalle.
The international anti-terror alliance then laid the spectre of the Taliban to rest.
FinnishTämä on ehdotuksen ainoa syy, eikä siihen liity mitään taka-ajatuksia.
That is the only reason. There is nothing else behind this proposal.
FinnishSuorituskeskeisyys ja taloudelliset intressit pitää työntää voimakkaasti taka-alalle.
The focus on performance and commercial interests should disappear very much into the background.
FinnishYmpäristöasiat ovat liian usein taka-alalla kehitysyhteistyössä.
Environmental issues are all too often hidden away in development work.
FinnishTaka-askeleet tässä merkitsisivät taantumista kohti barbariaa.
Any retrograde steps in this area would mean a reversion to barbarism.