Cómo se dice "takaisin" en inglés

FI

"takaisin" en inglés

EN

FI takaisin
volume_up
{adverbio}

takaisin
volume_up
back {adv.}
Kun tulimme takaisin Itävaltaan, annoin hänelle summan takaisin pyöristettynä: 10 000 liiraa.
When we got back to Austria, I gave her back the money, rounded up to 10, 000 lire.
Käytännössähän kymmenesosa talousarviosta palautetaan takaisin jäsenvaltioille.
Indeed, a tenth of the whole budget is in practice paid back to the Member States.
Sitten heidät pantiin lentokoneeseen vietäväksi takaisin lähtömaahan.
They were then put on an aeroplane to be taken back to their country of origin.
takaisin (también: taaksepäin)
volume_up
aback {adv.} [antic.]

Ejemplos de uso para "takaisin" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNiiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
They do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
FinnishMitä vikaa on sellaisessa järjestelmässä, jossa saa takaisin sen, mitä kuluttaa?
What is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
FinnishViisi vuotta vanhasta aluksesta pitää maksaa takaisin vielä puolet tuen määrästä.
In the case of a five-year-old ship, for example, half the subsidy must be repaid.
FinnishOn itsestään selvää, että nämä varat on maksettava takaisin mahdollisimman pian.
It goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
FinnishLopuksi palatkaamme takaisin toimeenpanokysymykseen ja päätöslauselman 6 kohtaan.
Finally, we turn to the question of enforcement and paragraph 6 of the resolution.
FinnishOlen itse asiassa sitä mieltä, että koko direktiiviehdotus pitäisi vetää takaisin.
I really do think that the whole proposal for a directive should be withdrawn.
FinnishVientitavaramme olkoon vakaus, jotta emme joudu tuomaan takaisin epävakautta.
Let what we export be stability, so that we do not have to re-import instability.
FinnishOhjelmaan panostettu raha maksaa tulevaisuudessa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Money invested in the programme will be recouped many times over in the future.
FinnishKysyn komissiolta: paljonko rahoista se on tällä välin todella perinyt takaisin?
Let me ask the Commission: how much money has it actually recovered so far?
FinnishSiitä huolimatta mielestäni on tärkeää palauttaa keskustelu takaisin raiteilleen.
Having said that, I think it is important to bring a bit of balance into the debate.
FinnishKaikki komission ehdottamat kohdat otettiin takaisin käyttöön. Suuret kiitokset tästä.
All the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
FinnishEnsinnäkin, jokainen pommi-isku vaikeuttaa pääsyä takaisin neuvottelupöytään.
Firstly, every bomb makes the return to the negotiating table more difficult.
FinnishDigitaalisen videokameran nauha kelautuu takaisin alkuun ja video tuodaan.
The tape in the DV camera is rewound to the beginning, and the video is imported.
FinnishTakaisin tulevat rahat ovat myös sidoksissa valtavaan määrään sääntöjä ja hallintoa.
The money which is returned is also loaded with a mass of rules and administration.
FinnishRouva Lullingin mietinnössä pyydetään nyt komissiota vetämään ehdotuksensa takaisin.
In Mrs Lulling's report the Commission is now asked to withdraw its proposal.
FinnishVientituista puheen ollen vain 13 prosenttia rahoista perittiin takaisin.
As far as export refunds are concerned, just 13% of the money has been recovered.
FinnishMe voimme hyväksyä toisen virkkeen "aiheettomasti saadut tuet on maksettava takaisin".
We can accept the second sentence, "Monies wrongly received must be refunded."
FinnishSe, joka ei halua palata takaisin 1800-luvulle, leimataan taantumukselliseksi.
Anyone who does not want to return to the nineteenth century is branded a reactionary.
Finnish• rahoitus ainoastaan avustuksina, joita ei makseta takaisin (käteissuoritus).
• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
FinnishMennäänpä takaisin -- Luulin sitä vitsiksi, kun hän näytti tämän minulle.
Let's do it backwards -- I thought he was joking when he first showed it to me.