Cómo se dice "työskennellä" en inglés

FI

"työskennellä" en inglés

EN
FI

työskennellä [työskentelen|työskennellyt] {verbo}

volume_up
työskennellä (también: toimia, tehdä, vaikuttaa, muokata)
Antakaa kuitenkin niiden työskennellä rauhassa, jotka haluavat työskennellä perjantaina.
But let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
Vain harvat haluavat työskennellä kehittääkseen "Euroopan ulottuvuutta" .
But only a minority would be prepared to work towards developing the European dimension.
Kuten tiedätte, halusin työskennellä Euroopan parlamentin kanssa alusta lähtien.
As you know, I have wanted to work with the European Parliament from the beginning.

Ejemplos de uso para "työskennellä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOn ollut suuri ilo työskennellä Javier Solanan kanssa kuluneina viitenä vuotena.
It has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
FinnishOdotan saavani työskennellä kanssanne ensi vuonna täynnä uutta energiaa ja tarmoa!
I look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
Finnish5:17 Minulla oli aiemmin tänä vuonna tilaisuus työskennellä pari viikkoa Haitilla.
5:17 I had the privilege of working in Haiti just for two weeks earlier this year.
FinnishSiinä on syy siihen, miksi aion työskennellä täällä Euroopan parlamentissa.
This is the reason why I am going to be working here in the European Parliament.
FinnishTulee olemaan kasvava suuntaus asua ja työskennellä ilmastoiduissa paikoissa.
And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
FinnishMeidän pitää ja täytyy voida työskennellä täydellä teholla molemmissa asioissa.
We shall, and must, be able to devote all our energies to these two areas.
FinnishMeidän täytyy kaikkien työskennellä nopeammin, jos haluamme ohjelman toimivan paremmin.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
FinnishKysyin, oliko kameraryhmällä lupa työskennellä täällä ja voitaisiinko asiaa tutkia.
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
FinnishAcer Iconia W3-810:n avulla voit työskennellä tehokkaasti missä tahansa.
The Acer Iconia W3-810 makes it easy for you to be productive wherever you are.
FinnishMiksemme ala työskennellä sellaisten sopimusten laatimiseksi, joita noudattaa?
And why do we not start working on agreements to which we want to adhere?
FinnishOlen aiemmalla ammattiurallani saanut tilaisuuden työskennellä aiheen parissa.
In my previous occupations I have had occasion to deal with the issue.
FinnishHaluatko työskennellä tietokoneen ääressä rentoutuneemmin ja huolettomammin?
Want to make your time on the computer more relaxing and trouble-free?
FinnishNeuvosto on pääsemässä vastenmielisyydestään työskennellä parlamentin kanssa.
We are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
FinnishOta selvää oikeuksistasi ja mahdollisuuksista työskennellä Romaniassa tai ulkomailla.
Learn about your rights and options for working in Romania or abroad.
FinnishParlamentti voi työskennellä nopeasti, ja voimme käsitellä tätä asiaa nopeasti.
As Parliament, we are capable of working quickly and we will be able to deal with this quickly.
FinnishMinä luotan lujasti näihin elimiin ja meidän tehtävänämme on työskennellä niiden kanssa.
I have fundamental confidence in these bodies and we have the task of working with them.
FinnishOdotan saavani työskennellä yhdessä teidän kaikkien kanssa seuraavassa vaiheessa.
I am looking forward to working with you all in the next period.
FinnishTeillä ei ollut esittelijänä onnea työskennellä teitä tukevan komission jäsenen kanssa.
As rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.
FinnishMinunkin piti lukea hänen teoksiaan, ennen kuin aloin työskennellä rahapolitiikan parissa.
I myself read his works before I started dealing with monetary policy.
FinnishMielestäni neuvosto on väärässä, kun se katsoo, että työaika, jona ei työskennellä, on lepojaksoa.
I think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.