Cómo se dice "tyhjentää" en inglés

FI

"tyhjentää" en inglés

FI tyhjentää
volume_up
[tyhjennän|tyhjentänyt] {verbo}

1. general

Jos haluat piilottamisen sijasta tyhjentää luettelon, valitse Tyhjennä luettelo -painike.
If you want to clear the list instead of hiding it, tap or click the Clear list button.
Jos haluat tyhjentää luetteloruudun, ennen kuin aloitat soittoluettelon luomisen, napsauta Tyhjennä luettelo -painiketta.
If you need to clear the list pane before creating your playlist, click Clear list.
Tämä on yksi keino tyhjentää työjärjestystä käsittelevän valiokunnan pöytälaatikot.
This is like clearing out the Rules Committee's cupboards.
tyhjentää (también: tyhjetä, tyhjätä)
Kun olet lopettanut puhdistamisen, älä unohda tyhjentää roskakoria.
When you're done cleaning out, don't forget to empty the Recycle Bin.
Voit myös luoda alikansioita, nimetä kansioita uudelleen sekä poistaa ja tyhjentää kansioita.
You can also create subfolders, rename, delete, and empty folders.
1:52 Haluaisiko herra tyhjentää taskunsa?
1:52 Sir, you want to empty your pockets.
tyhjentää (también: lähteä)
tyhjentää
tyhjentää (también: mitätöidä, makuloida)
tyhjentää (también: pyyhkiä)

2. "nesteestä"

3. "jätteitä ym."

Ennen kaikkea Peking pyrkii edistämään omia pyrkimyksiään, jolloin se ei epäröi tehostaa hintojen harmonisointia tai tyhjentää väliaikaista ylijäämää maailmanmarkkinoille.
Above all else, Beijing wants to promote its own activity whereby it does not hesitate to stimulate price harmonisation or to dump temporary surpluses on the world market.

Ejemplos de uso para "tyhjentää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämän vuoksi uudelleenkäynnistys korjaa niin monia ongelmia, sillä se tyhjentää muistin.
That's why restarting fixes so many problems; it clears out the memory.
FinnishHän ilmoitti myös, ettei hän aio tyhjentää vähäisimmässäkään määrin ensimmäistäkään siirtokuntaa.
He also stated that he did not contemplate the evacuation of any settlements.
FinnishTämä on yksi keino tyhjentää työjärjestystä käsittelevän valiokunnan pöytälaatikot.
This is like clearing out the Rules Committee's cupboards.
FinnishVarkaan tavoin Euroopan unioni haluaa nyt tyhjentää suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien taskut.
Like a thief, the European Union now wants to directly plunder the pockets of the British taxpayer.
FinnishLienee kuitenkin syytä muistaa, ettei hyväänkään lainsäädäntöön voida tyhjentää vanhempien vastuuta.
We should probably remember, however, that no amount of legislation can absolve parents of their responsibility.
FinnishDVD-RAM-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.
A DVD-RAM can be burned and erased many times.
FinnishEi siis voida tyhjentää Strasbourgin istuntoviikkoja ja lisätä tämä aika Brysselin mini-istuntoihin.
It is therefore not possible to get rid of Strasbourg weeks while at the same time adding on mini-sessions in Brussels.
FinnishDVD+RW-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.
A DVD+RW can be burned and erased many times.
FinnishCD-RW-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.
A CD-RW can be burned and erased many times.
FinnishWindows XP tyhjentää kiintolevyaseman käyttämällä prosessia, jota kutsutaan alustukseksi, ja kopioi sitten asennustiedostot.
Windows XP erases your hard disk drive using a process called formatting and then copies the setup files.
FinnishJos levy on alustettu ainakin kerran, voit tyhjentää levyn nopeasti, alustaa sen ja tallentaa levylle uusia tiedostoja.
If the disc has been formatted at least once, you can erase the disc quickly, format it, and then burn files to it again.
FinnishPresidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi useita kertoja lakon aikana tyhjentää mielenosoittajien leirit Ankarassa poliisivoimin.
Several times during the strike, President Erdoğan threatened to have the protest camps in Ankara cleared by the police.
FinnishSe poistaa väliaikaistiedostot, tyhjentää Roskakorin ja poistaa useita järjestelmätiedostoja sekä muita tarpeettomia kohteita.
It removes temporary files, empties the Recycle Bin, and removes a variety of system files and other items that you no longer need.
FinnishNiin kutsuttu markkinoiden "näkymätön käsi" on itse asiassa taskuvaras, ja mitä näkymättömämpi se on, sitä useampia taskuja se tyhjentää.
The so-called 'invisible hand' of the market is in fact a pickpocket and the more invisible it is, the more pockets it picks.
FinnishEt voi kuitenkaan tyhjentää tallennettua CD-R-levyä riippumatta siitä, kuinka suuri osa siitä on alunperin jätetty tyhjäksi.
However, you cannot reuse or erase the contents of a CD-R disc that was previously burned, regardless of how much space was originally left unused.
FinnishNykyinen kalastuspolitiikkamme tyhjentää maailman valtameret, tuhoaa merenpohjat, hävittää ekosysteemit ja saa kalakannat romahtamaan.
Today we have a fisheries policy which is emptying the world's oceans, ravaging seabeds, destroying ecosystems and causing fish stocks to collapse.
FinnishDVD-RAM-levy voidaan tallentaa ja tyhjentää monta kertaa.
You can also delete unwanted files from the disc to reclaim space and add additional files. A DVD-RAM can be burned and erased many times. 2.6 GB 4.7 GB
FinnishKomission vastuulla on huolehtia siitä, ettei kyseisten laitosten anneta tyhjentää eläkerahastoja sekä säästäjien ja työntekijöiden taskuja.
The Commission has a responsibility to ensure that these institutions are not allowed to pick the pockets of pension funds, of savings and of jobs.
FinnishLevyn uudelleenjärjestäminen poistaa väliaikaistiedostot, tyhjentää Roskakorin ja poistaa useita järjestelmätiedostoja sekä muita tarpeettomia kohteita.
Disk Cleanup removes temporary files, empties the Recycle Bin, and removes a variety of system files and other items that you no longer need.
FinnishUudelleenkirjoitettavat CD-levyt (esimerkiksi CD-RW-levyt) ja uudelleenkirjoitettavat DVD-levyt (esimerkiksi DVD-RW-, DVD+RW- tai DVD+RAM-levyt) voidaan tyhjentää ja kirjoittaa useita kertoja.
Rewritable CDs (for example, CD-RW discs) and rewritable DVDs (for example, DVD-RW, DVD+RW, or DVD+RAM) can be erased and written to many times.