Cómo se dice "tyynnyttää" en inglés

FI

"tyynnyttää" en inglés

FI tyynnyttää
volume_up
[tyynnytän|tyynnyttänyt] {verbo}

tyynnyttää (también: rauhoittaa, rauhoittua, tyyntyä)
Äänestystulos on uskoakseni myönteinen merkki muille jäsenvaltioille ja tyynnyttää joitakin perusteettomia huolenaiheita.
I believe that the result of this vote will send a positive message to the other Member States and that it will calm down some unfounded apprehensions.
Voin siis tyynnyttää parlamentin pelkoa tässä asiassa. Komissio voi nimittäin jättää huomioimatta vaitiolovelvollisuuden vain , jos asianosainen yritys on siihen etukäteen suostunut.
I can therefore calm Parliament's fears on this point: the Commission can only lift the confidentiality requirement if it first obtains the consent of the company in question.
On täysin luonnollista ja täysin odotettavissa, että tunnetaan pelkoa, mutta jos yritämme jotakin täysin uutta, emme voi vastata kaikkiin kysymyksiin ja tyynnyttää kaikkia pelkoja etukäteen.
It is completely natural and just to be expected that there are fears, but if we try our hand at something completely new we cannot answer all questions and calm all fears beforehand.
tyynnyttää (también: lievittää)
tyynnyttää
tyynnyttää (también: lepuuttaa)
tyynnyttää (también: lievittää)

Ejemplos de uso para "tyynnyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeidän ei auta yrittää tyynnyttää villipetoja panemalla musiikkia soimaan.
There is no point in trying to pacify wild animals by playing music.
FinnishNäin ollen voin tyynnyttää mieliänne esimerkiksi uskontoa koskevassa kysymyksessä.
I can today reassure you on the issue of religion, for example.
FinnishTämä on aiheuttanut sen, että sen lukeminen on hiukan turhauttavaa, ja haluaisin yrittää tyynnyttää tätä turhautumista kysymällä teiltä muutaman kysymyksen.
I would thus like to attempt to reduce these frustrations by asking you a number of questions.
FinnishKun meille kerrotaan, että Iso-Britannia on Euroopan uusi johtaja, aavistelemme uutta muukalaisvihan puuskaa, jota Yhdysvaltain neuvot voivat kenties tyynnyttää.
When we hear of Britain's new leadership of Europe we anticipate a new surge of xenophobia tempered, perhaps, by American advice.
FinnishPidätyksen avulla haluttiin osittain tyynnyttää länsimaisuutta vastustavia ja kääntää ihmisten huomio pois hallituksen senhetkisistä taloudellisista ongelmista.
Motivation for the arrest was in part to appease anti-western sentiment and distract the people from the government's economic problems at the time.
FinnishVaikuttaa siltä, että Euroopan unioni on jäsenvaltioiden mielestä täydellinen näyteikkuna, josta käsin yleinen mielipide voidaan tyynnyttää tietenkin hyvin halvalla.
It seems that the Member States see the European Union as a perfect stage from which to satisfy their national public opinion, very cheaply, of course.
FinnishVenäjän hyökätessä Georgiaan, venäläiset viestimet raportoivat siitä, miten pääministeri Putin ehti matkustaa Siperiaan ja tyynnyttää tiikerin, joka uhkasi paikallista väestöä.
During the Russian offensive in Georgia, the Russian media reported how Mr Putin found time to travel to Siberia and sedate a tiger that was threatening local people.
FinnishJuuri nyt, hyvät parlamentin jäsenet, kuulen kritiikkiä, huomautuksia ja ehdotuksia kummaltakin puolelta, ja haluaisin yrittää vastata asiaan tai tyynnyttää teitä kolmessa seikassa.
Right now, ladies and gentlemen, I hear criticisms, remarks and propositions from both sides and I would like to try to respond to or reassure you on three specific points.