Cómo se dice "vieressä" en inglés

FI

"vieressä" en inglés

FI vieressä
volume_up
{adverbio}

1. general

vieressä (también: yhdessä)
Jo kauan on puhuttu Euroopan pilarista Amerikan pilarin vieressä.
For a very long time, there has been talk of the European pillar alongside the American one.
Sivulla 11 nimeni pitäisi olla herra Macartneyn nimen vieressä nimenhuutoäänestyksestä pidättäytymisestä.
On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote.
Hallinnoi kirja- ja tiedostokokoelmaasi valitsemalla minkä tahansa kokoelmasi kohteen vieressä oleva valikkokuvake.
To manage your collection of books and files, select the Menu icon located alongside any item in your collection.
vieressä (también: sivuun, lähellä, ohi, ohitse)
volume_up
by {adv.}
Kohtalon oikusta jäsen Watson istuu jäsen Poetteringin vieressä.
By a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering.
Lastentarhan olisi pitänyt olla tässä rakennuksessa tai aivan vieressä.
The nursery ought to have been in this building or close by.
Eurooppalaiset seisovat algerialaisten vieressä.
The Europeans are standing by Algeria.
vieressä (también: ohessa, rinnalla)
Jos komento voidaan suorittaa pikanäppäimen avulla, se näkyy komennon vieressä.
If a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
Valitse ostoskärryssä palvelun käyttöosoitteen vieressä Vaihda osoite.
In the Shopping Cart, next to the service usage address, click Change address.
Jos komennon voi suorittaa pikanäppäimellä, se näkyy komennon vieressä.
If a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.

2. náutica

vieressä (también: kyljittäin, suoraan sivulla)
volume_up
abeam {adv.}

Ejemplos de uso para "vieressä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKuvitelkaapa äitiä, joka istuu lastensa vieressä lukemassa heille iltasatua.
Imagine a mother sitting with her children and reading them a good-night story.
FinnishTämä on hyvä merkki: maatalous ja energia vieri vieressä, toimivat yhdessä.
This is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
FinnishMe vain seisomme vieressä kastelukannuinemme, kun oikeasti tarvitsisimme palokunnan.
We're standing around with watering cans, when what we really need is the fire brigade.
FinnishNäin tapahtuu kumppanin puuttuessa, kun kaveri ei istuskele vieressä.
And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there.
FinnishPresidentti Putin kutsuu vieressä sijaitsevaa Dagestania "pikku-Irakiksi Venäjän kynnyksellä".
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
FinnishAlue, jolta olen kotoisin, sijaitsee Moldovan tasavallan ja Ukrainan vieressä.
The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
FinnishLastentarhan olisi pitänyt olla tässä rakennuksessa tai aivan vieressä.
The nursery ought to have been in this building or close by.
FinnishVieressä sijaitsevan Somalimaan kansalla ei ole tätä onnea.
Nearby, the people of Somaliland do not have that opportunity.
FinnishPoista tällöin se luettelomerkintä, jonka vieressä on kysymysmerkki.
If so, delete the list entry with the question mark.
FinnishEurooppalaiset seisovat algerialaisten vieressä.
FinnishValitse toisessa sovelluksessa avaamis- tai tallentamiskomento Napauta tai napsauta kohdan Tiedostot vieressä olevaa nuolta ja valitse luettelosta SkyDrive.
Tap or click the arrow at the top of the screen, and then choose Recent documents.
FinnishAfrikassa ihmiset elävät vieri vieressä lintujensa kanssa, kuten Kaakkois-Aasiassa, ja altistuvat tartuntariskille.
The people in Africa, like those in South-East Asia, live cheek by jowl with their birds, and they are at risk of infection.
FinnishJos jonkin luettelossa näkyvän ohjaimen vieressä näkyy sana Laajennettu, tietokoneeseesi on asennettu USB 2.0 -ohjaimet.
If the word Enhanced is included in any of the listed controllers, your computer has USB 2.0 controller drivers installed.
FinnishJos haluat kumota toiminnon tai toimintoja, napsauta työkalupalkin Kumoa-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten kumottava toiminto tai kumottavat toiminnot.
Do one of the following, depending on the view that you are working in:
FinnishArvoisa puhemies, tuen neuvoston puheenjohtajan sanoja ja lisään siihen vielä, että Albaniassa sytytyslanka on ruutitynnyrin vieressä.
Madam President, I am happy to echo the words of the Council presidency and would add that in Albania the fuse is smouldering.
FinnishSe on ihan kirjaston vieressä.
FinnishKuten olette huomanneet, suurten näyttöruutujen toiminnassa on jotakin vikaa; puhemiehen istuimen vieressä olevat näyttöruudut kuitenkin toimivat.
As you will have realised, the large screens are not working properly; however, the screens serving the President's bench are working.
FinnishSeisoimme vain vieressä.
FinnishTaloni vieressä on junarata, ja sen ohitse kulkee siten joka yö monia junia.
So I would like to ask you, are we going to prohibit trains from passing because they make noise and wake me up?
FinnishAutotallin vieressä hänellä on oma palkintohuone, missä hän voi tavallaan kylpeä menestyksessään, mikä onkin eräs tärkeä osa miestilaa.
And right off the garage he has his own trophy room where he can sort of bask in his accomplishments, which is another sort of important part about a manspace.