Cómo se dice "viivästyminen" en inglés

FI

"viivästyminen" en inglés

EN

FI viivästyminen
volume_up
{sustantivo}

viivästyminen (también: viivyttely, viivästys, viive, myöhästyminen)
volume_up
delay {sustantivo}
Käytöstäpoiston viivästyminen muodostaisi uhkan sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
Myöskään komission virkaan asettamisen viivästyminen ei palvele kansalaisten etua.
Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either.
Aihe: Yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamista koskevien ehdotusten viivästyminen
Subject: Delay in the CFP reform proposals

Ejemplos de uso para "viivästyminen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTäytäntöönpanon viivästyminen on jäytänyt tuomioistuinten päätösten uskottavuutta.
Delays in their implementation have created a lack of trust in such decisions.
FinnishTätä asiaa koskevan direktiivin laatimisen viivästyminen ei ole mitenkään perusteltua.
There is no justification for the delays in drafting a directive on this matter.
FinnishViivästyminen ei voi johtua epäkohteliaisuudesta, kyseessä on oltava väärinkäsitys.
As there cannot be a lack of courtesy at work here, there must be a misunderstanding.
FinnishOikeuden viivästyminen tarkoittaa oikeuden epäämistä paitsi epäillyiltä myös uhreilta.
Justice delayed is justice denied, not only for suspects but also for victims.
FinnishOn sanottu useamman kerran, että oikeuden viivästyminen on oikeuden kieltämistä.
It has been said more than once: justice delayed is justice denied.
FinnishPäätöksen viivästyminen merkitsisi oikeudellisen tyhjiön syntymistä EU:n lainsäädännössä.
The absence of a timely decision would imply a legal gap in EU legislation.
FinnishToivon, että hän on oikeassa, koska joidenkin mielestä viivästyminen saattaa olla vielä pahempaa.
I hope he is right, as there are those who believe that we may face bigger delays.
FinnishToinen ongelma on jo sovittujen ohjelmien viivästyminen.
Another problem is delays in programmes that have already been agreed upon.
FinnishMaksujen viivästyminen ja velkojen maksamatta jättäminen haittaavat sekä yrityksiä että kuluttajia.
Late payments and unpaid debts harm businesses and consumers alike.
FinnishTästä on ollut seurauksena toteutuksen viivästyminen ja rahoituksen aaltoliikemäinen vaihtelu.
As a result there have been delays in its implementation and fluctuations in the degree of financing.
FinnishJos näin ei tapahdu, toteutuu vanha sanonta, jonka mukaan oikeuden viivästyminen merkitsee oikeuden epäämistä.
If not, it will be true, as the saying goes, that ‘justice delayed is justice denied’.
FinnishVaarana on myös joidenkin tuottajien oikeutetusti odottamien maksujen suorittamisen viivästyminen.
There is also a risk of delays in making some of the payments of which farmers have a legitimate expectation.
FinnishSIS II -järjestelmän toteuttamisen viivästyminen on hyvin uhkaavaa uusien jäsenvaltioiden kannalta.
The delays in the implementation of the SIS II system are very dangerous in the view of the new Member States.
FinnishMaksujen viivästyminen tai suorittamatta jättäminen vaarantaa sekä yrittäjien että kuluttajien edun.
Delaying payments or failing to make them altogether endangers the interests of companies and consumers alike.
FinnishUskon, että meidän on todellakin pyrittävä estämään viivästyminen.
I think we really must try to prevent that.
FinnishEn näe sitä vaaraa, jonka te ilmeisesti näette, että toimielinten uudistusten viivästyminen vaikuttaisi jäseneksi liittymiseen.
I do not see the danger you seem to in the effect that institutional reform would have on enlargement.
FinnishYleisimmät terveysongelmat ovat näköongelmat, kasvun viivästyminen, selkärangan epämuodostumat, puhehäiriöt ja anemia.
The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.
FinnishOikeuden viivästyminen on oikeuden kieltämistä.
FinnishAsian viivästyminen entisestään olisi erehdys.
FinnishJäsen Oomen-Ruijten totesi aivan oikein, ettei käsittelyn viivästyminen johtunut myöskään komission ahkeruuden puutteesta.
Mrs Oomen-Ruijten rightly pointed out that it was not as a result of any lack of diligence on the part of the Commission.