Cómo se dice "viivytys" en inglés

FI

"viivytys" en inglés

volume_up
viivytys {sustantivo}

FI viivytys
volume_up
{sustantivo}

viivytys
volume_up
abode {sustantivo} [obs.]
viivytys (también: liikenneruuhka, ryöstö)
volume_up
hold-up {sustantivo}
viivytys (también: koju, myyntikoju, kioski, permanto)
volume_up
stall {sustantivo}

Ejemplos de uso para "viivytys" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEn usko, että 20 tunnin viivytys ansaitsee tulla käsitellyksi täysistuntopuheenvuorossa.
I hardly think a delay of twenty hours warrants a question to the House.
FinnishPyrkikäämme siis korvaamaan tämä kaikkien mielestä selvä viivytys asianmukaisella budjetilla.
Let us find a way of making up the lost time that is obvious to everyone, with an adapted budget.
FinnishTämä vaati luonnollisesti myös jäsenvaltioiden kuulemista ja tästä johtui puolentoista vuoden viivytys.
This naturally involved consultation with the Member States and led to the year and half's delay.
FinnishVaikka tänään ollaankin vain seitsemän minuuttia jäljessä aikataulusta, viivytys ei johdu mistään aiemmista velvoitteista.
Although today it is only seven minutes over, we had no previous business to delay us!
FinnishNyt koko päätöksentekomenettelyyn tulee viivytys.
This will mean a delay in the whole decision-making process.
FinnishKaikenlainen toiminnan puuttuminen ja viivytys elinten luovutuksen alalla maksaa ihmishenkiä, jotka voitaisiin pelastaa.
Any lack of or delay in action in the sector of organ donation costs lives that could be saved.
FinnishTästä syystä tuli kolmen minuutin viivytys.
That is why there has been a delay of three minutes.
FinnishViivytys tuomioistuimissa johtuu kuitenkin osittain siitä, ettei parlamentissa noudatettu asianmukaisia menettelyjä vuonna 1982.
But some of the delay in the courts is due to the fact that we did not follow proper procedures in this House in 1982.
FinnishOli tullut aika korjata viivytys.
FinnishKomission jäsen Liikanen auttoi minua saamaan listan puolentoista kuukauden odotuksen jälkeen, viivytys ei kylläkään ollut hänen syytään.
Commissioner Liikanen finally helped me out on that after I had waited one and a half months, though that was not his fault.
FinnishSillä välin tästä aiheutuva epävarmuus ja viivytys haittaisivat selvästi komissiota sen pyrkiessä suoriutumaan tehtävistään asianmukaisesti.
In the meantime, the resulting uncertainty and delay would seriously inhibit proper fulfilment of the tasks of the Commission.
FinnishMistä tämä viivytys johtuu?
FinnishJos kyseessä olisivat olleet yksittäisen Euroopan kansalaisen edut eivätkä autonvalmistajan edut, olisiko viivytys ollut yhtä pitkä?
If it were the interests of a single European citizen, rather than of an automobile manufacturer, that were at stake, would the delay have been so long?
FinnishViivytys ei varmasti johdu hänestä, vaan neuvoston tiettyihin osiin tekemistä perusluonteisista muutoksista, joihin meidän oli uudelleen otettava kantaa.
The delay is certainly not due to him, but due to the fact that the Council has fundamentally changed certain components, thus necessitating fresh advice from us.
FinnishPuhuttiin sabotoinnista, mutta kyseessä on viivytys. Aina kuluu joitakin vuosia ensimmäisestä käsittelystä toiseen, jota täällä tänään tehdään.
I believe that whether we call it sabotage or just delay, this matter has at any rate taken a number of years to progress from first reading to the second reading here today.
FinnishEpäilen siitä huolimatta, kannattaako meidän yleensä ollenkaan muuttaa direktiiviä, sillä nykyinen lainsäädäntö on selkeä, eikä enempi viivytys ole toivottavaa eikä hyväksyttävää.
I do wonder, however, whether we should amend the directive at all, since existing legislation is clear and a further delay is undesirable and unacceptable.