Cómo se dice "yhtä" en inglés

FI

"yhtä" en inglés

EN

FI yhtä
volume_up
{adverbio}

yhtä (también: yhtä…kuin)
volume_up
as {adv.}
Kaikki kansalliset uudistusohjelmat eivät eittämättä ole yhtä kunnianhimoisia.
Admittedly, not all of the national plans for reform are equally ambitious.
Tämä pätee yhtä lailla Euroopan parlamentin jäseniin ja erityisesti maatalouteen.
This applies equally to the Members of this House and especially to agriculture.
Toinen yhtä merkityksellinen kysymys on kuitenkin oikeudellinen yhteistyö.
There is another equally substantial issue, moreover, of judicial cooperation.

Ejemplos de uso para "yhtä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishToinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
The second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
FinnishEuroopan kehitysrahastojen määrärahojen täytäntöönpanovauhti on yhtä verkkainen.
The rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
FinnishTämä sanamuoto on mielestäni yhtä yllättävä kuin termi "Euroopan kansalaisuus".
I find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship'.
FinnishKannatamme sitä toisessa käsittelyssä yhtä innostuneesti kuin ensimmäisessäkin.
We will support it at second reading as enthusiastically as we did at the first.
FinnishHän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
She also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
FinnishTotuus on, että kyse olisi yhtä hyvin voinut olla jonkin muun maan kansalaisesta.
The fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
FinnishToinen alue, josta me olemme yhtä mieltä, on avointen kuulemisten tarpeellisuus.
Another area where we agree is the need for open and transparent consultations.
FinnishToivon nyt, että tarkistukset saavat yhtä myönteisen vastaanoton täysistunnossa.
I now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Finnish(CS) En ole yhtä innostunut tästä asiakirjasta kuin suurin osa paikalla olevista.
(CS) I do not share the enthusiasm for this text which generally prevails here.
FinnishHaluaisin kertoa teille toisenkin tarinan, jolla ei ole yhtä onnellinen loppu.
I would like to tell you another story, which does not have such a happy ending.
FinnishKerrankin EU:n toimielimet olivat myös yhtä mieltä Euroopan kansalaisten kanssa.
For once too, the Europe of the institutions was at one with the people of Europe.
FinnishTapa, jolla EU:n varoja käytetään, on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen määrä.
The way EU money is spent is at least as important as the level of expenditure.
FinnishKuvaamani näkymät eivät ole yhtä synkät kuin eräiden muiden puhujien kuvailemat.
The picture I am painting is not as black as that painted by certain speakers.
FinnishHyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
Get big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
FinnishPuheenjohtajan on siksi myös parannettava yhtä ja toista toimielinten alueella.
The presidency must therefore make improvements in the institutional area also.
FinnishTämä ei valitettavasti ole yhtä hyvä, vaikka siinä onkin joitakin hyviä asioita.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
FinnishToiseksi: sopimus koskee vain yhtä maata, joten kyseessä on kahdenvälinen sopimus.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
Finnish(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
FinnishOlemme kaikki, komissio, neuvosto ja parlamentti, yhtä mieltä tästä tilanteesta.
All of us, the Commission, the Council and Parliament agree on this situation.
FinnishEilinen äänestys olisi aivan yhtä hyvin voinut koitua toisen näkökulman eduksi.
A vote yesterday could just as easily have resulted in a different point of view.