Cómo se dice "ymmärrettävyys" en inglés

FI

"ymmärrettävyys" en inglés

FI ymmärrettävyys
volume_up
{sustantivo}

ymmärrettävyys (también: selkeys)
volume_up
clarity {sustantivo}
Muita ehdotuksen pääperiaatteita ovat ymmärrettävyys, selkeys, avoimuus ja toissijaisuus.
Other key principles in the proposal are intelligibility, clarity, transparency and subsidiarity.
Kyseisessä ehdotuksessa on yksinkertaisesti kysymys kaikkien alaan liittyvien yhteisön lainsäädäntötekstien kodifioinnista, jolla varmistetaan lainsäädännön selkeys ja ymmärrettävyys.
The proposal before us simply consists of codifying all existing Community legislation in this area, in order to ensure greater clarity and better understanding of the legislation.
Esittelijä, Valverde López, käsitteli juuri ongelmaa, joka liittyy järjestelmän riittävän tunnetuksi tekemiseen, ja siinä ymmärrettävyys, selkeys, avoimuus ja toissijaisuus ovat tärkeitä.
The rapporteur, Mr Valverde López, touched on the problem of making the scheme sufficiently well known, and intelligibility, clarity, transparency and subsidiarity are all important in this respect.
ymmärrettävyys
On totta, että säädösten laatu ja ymmärrettävyys vaikuttaa suoraan yhteisön yritysten hyvinvointiin ja menestykseen.
Yes, the quality and comprehensibility of regulations does have a direct impact on the welfare and prosperity of Community businesses.
ymmärrettävyys (también: selkeys)
volume_up
intelligibility {sustantivo}
Muita ehdotuksen pääperiaatteita ovat ymmärrettävyys, selkeys, avoimuus ja toissijaisuus.
Other key principles in the proposal are intelligibility, clarity, transparency and subsidiarity.
Kuten olen jo aikaisemminkin todennut, tietojen avoimuus ja ymmärrettävyys ovat vastuullisuuden ja tehokkuuden edellytyksiä talousarvioon liittyvissä asioissa.
The transparency and intelligibility of data – as I have said on previous occasions – are essential prerequisites of accountability and efficiency as regards budgetary matters.
On tärkeää kehittää jatkuvasti Euroopan unionin politiikkaa, jolla pyritään kannustamaan äidinkielellä annettavaa opetusta ja varmistamaan kielten välinen ymmärrettävyys.
It is important to constantly improve EU policies aimed at encouraging education in the mother tongue and guaranteeing full mutual intelligibility between languages.

Ejemplos de uso para "ymmärrettävyys" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEnsimmäinen kohta: ymmärrettävyys.
FinnishYhdyn täysin siihen, mitä komission varapuheenjohtaja totesi tiedottamisesta, selittämisestä ja niistä toimista, joita on toteutettava, jotta unionin ymmärrettävyys lisääntyisi.
I entirely agree with what the Vice-President of the Commission said on the subject of communication, explanation and the efforts that must be made in order to make Europe better understood.