Cómo se dice "allerlei" en inglés

NL

"allerlei" en inglés

NL

allerlei {adjetivo}

volume_up
allerlei (también: heel, al, allemaal, alles)
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Maar zoals jullie hoorden sprak Michael ook over allerlei andere dingen.
But as you heard, Michael talked about all these other elements as well.
Zij zijn veelvuldig het slachtoffer van allerlei vormen van discriminatie.
They are frequently at the receiving end of all kinds of discrimination.
Op allerlei bestuurlijke niveaus worden de problemen onderkend.
The problems are recognised as such at all kinds of administrative levels.
Ten tweede zijn natuurlijk ook allerlei gedane beloftes niet nagekomen.
Secondly, of course, all kinds of promises were made, and they have not been kept.
allerlei
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.
I appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
allerlei (también: allerhande)
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.
I appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
allerlei (también: allerhande)
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.
I appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
allerlei (también: allerhande, diverse)
Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder
Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder

Ejemplos de uso para "allerlei" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchJe kan nu allerlei uitdrukken, van bewondering en lust tot ongerustheid en angst.
So they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
DutchPacta sunt servanda is geen vrijbrief om achteraf nog allerlei eisen te stellen.
Pacta sunt servanda does not provide carte blanche for a late game of poker!
DutchOp allerlei terreinen hebben we veel aan secretaris-generaal Annan te danken.
We are indebted to Secretary-General Annan on many levels and for many things.
DutchAls de permafrost in het Noorden gaat smelten, heeft dat allerlei rampen tot gevolg.
If the permafrost starts to thaw in the north many kinds of disasters will result.
DutchOp allerlei manieren heeft rap dezelfde sociale functie die jazz vroeger had.
In a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
DutchDan gaan we dit gebruiken om allerlei dingen te maken - zoals bijvoorbeeld deze film.
And then we use this to do a variety of things -- like, for example, this film.
DutchDeze extremofielen laten zien dat leven kan bestaan in allerlei andere omgevingen.
These extremophiles tell us that life may exist in many other environments.
DutchZe hebben het zwaar te verduren gehad en zijn op allerlei manieren onnodig gekrenkt.
They have taken a lot of stick and have been hurt unnecessarily in many ways.
DutchIk denk dat zij hier nog wel vaak bij allerlei andere gelegenheden zal verschijnen.
I think that we will see a lot more of her here on a variety of different occasions.
DutchOver die kwestie zullen wij het in allerlei debatten beslist nog vaak moeten hebben.
This is an issue to which we will return again and again in many different debates.
DutchEr zijn dus allerlei mogelijkheden tot samenwerking op grond van de bestaande regels.
We therefore have a host of opportunities for cooperating under the existing rules.
DutchWe moeten ervoor zorgen dat we allerlei voorschriften tegelijkertijd veranderen.
We need to ensure we make it clear, too, where individual provisions need to be amended.
DutchOnder allerlei voorwendselen is daar tot nu toe niets van terechtgekomen.
Even today, this right is still being suppressed, under various different pretexts.
DutchHet geeft aan dat men op allerlei manieren probeert invloeden van buiten te weren.
It shows that every effort is being made to keep out outside influences.
DutchDe reeds bestaande richtlijnen worden immers zelfs op allerlei manieren overtreden.
Those that already exist are also contravened in the most blatant manner.
DutchOnze Turkse partners worden geconfronteerd met allerlei negatieve voorbeelden.
Our Turkish partners are confronted with an assortment of bad examples.
DutchZe mogen niet tot zondebok worden gemaakt van allerlei maatschappelijke problemen.
They should not be made the scapegoats for a vast array of social ills.
DutchEr zijn vacatures op te vinden en er worden allerlei nieuwe soorten diensten aangeboden.
These new opportunities in turn create completely new service opportunities.
DutchEn dat op een moment dat er voortdurend allerlei ongelukken van dit type gebeuren.
This at a time when these types of accident are happening constantly.
DutchMaar ik ben tegen onzinnige en overdreven voorschriften voor allerlei details.
However, I reject nonsensical and exaggerated regulations on detail.