Cómo se dice "beest" en inglés

NL

"beest" en inglés

EN
EN

"to be" en holandés

NL beest
volume_up
{neutro}

beest (también: dier, dieren)
volume_up
animal {sustantivo}
Proberen te vliegen en bij dat beest te blijven.
Trying to fly and keep up with that animal -- it wasn’t the lack of maneuverability that we had.
Maar na deze ontmoeting wilde ik terug naar dat beest en dansen.
But after that encounter I really did want to go back with that animal and dance.
Dat lijkt op een soort vliegend beest.
I mean, I think that looks like some sort of flying animal or beast.

Ejemplos de uso para "beest" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchIn welke streek leefde dat beest of vloog het zelfs over diverse streken?
In what area did it live, or did it in fact fly through various different areas?
DutchBen je een onsportief type, dan schiet je het beest dood en neem je het mee naar huis.
And then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.
DutchMet kauwgom lijk je op een beest, kauwgom dat haat ik het meest.
Chewing gum is really gross Chewing gum, I hate the most
DutchIk heb er genoeg van dat dat beest ons eten opeet.
I'm doing it because I'm sick of seeing that cat eat all our food.
DutchIk zou de heer Chichester willen meedelen dat de vrouw van Caesar nogal de beest heeft uitgehangen!
I would like to say to Mr Chichester that in Britain Caesar's wife has been putting it about a little bit!
Dutchdie als hij werd bestegen altijd bokte, sterk uitvergroot natuurlijk, reusachtig, glanzend beest dat hij was.
who whenever he was mounted would buck just like that, though more hugely of course, enormous, gleaming, resplendent.
DutchJij miserabel beest--
DutchZe kunnen een lokaas uitgooien - een tapijt in de vorm van een zeehond - en dan komt die witte haai, een merkwaardig beest tot bij onze boot van 5 meter.
They can throw out a target -- it's a carpet shaped like a seal -- and in will come a white shark, a curious critter that will come right up to our 16-ft. boat.
DutchDus wanneer hij een koffer ziet in huis -- er gaan voortdurend mensen de deur uit, en die draaien dan altijd aan de staart van dit fantastische beest -- dan rent hij naar de andere kamer.
So, whenever he sees a suitcase in the house, because everybody's always, you know, leaving, they're always cranking this wonderful dog's tail, and he runs to the other room.
DutchHet lekt chemicaliën in het weefsel van het arme beest dat het opat, en dan komen wij om dat arme beest op te eten waardoor die gifstoffen zich tevens ophopen in onze lichamen.
It leaches out chemicals into the flesh of the poor critter that ate it, and then we come along and eat that poor critter, and we get some of the toxins accumulating in our bodies as well.