Cómo se dice "in diskrediet brengen" en inglés

NL

"in diskrediet brengen" en inglés

NL in diskrediet brengen
volume_up
{verbo}

in diskrediet brengen (también: wantrouwen)
Het op die manier in diskrediet brengen van een pro-life benadering van deze vraagstukken is ongepast.
Bringing a pro-life approach to these issues into discredit in this way is inappropriate.
Wanneer wij dan nu een resolutie met bijna dezelfde inhoud aannemen, zou het net lijken alsof wij de ACS-landen en de ACS-delegatie in diskrediet brengen.
To now vote through a resolution that has virtually the same content would signal discredit of the ACP states and the ACP delegation.
Het is echter de vraag of het systematisch in diskrediet brengen van de EU-instellingen als politieke tactiek toelaatbaar is.
The question, however, is whether the systematic discrediting of the EU institutions should be allowed to become a means whereby political debate is carried out.

Traducciones similares para in diskrediet brengen en inglés

in adjetivo
English
in preposición
in- preposición
English
in-
English
innen verbo
brengen verbo

Ejemplos de uso para "in diskrediet brengen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DutchGebeurt dat wel, dan zal het de OVSE in diskrediet brengen en dat is in de ogen van het Parlement niet wenselijk.
It will bring the OSCE into disrepute, a state of affairs not desired by this House.
DutchMaar de betreurenswaardige fouten die nu aan het licht zijn gekomen mogen niet de gehele instelling in diskrediet brengen.
But the deplorable errors that have now been uncovered must not bring the entire institution into disrepute.
DutchDe drie zaken die ik heb genoemd, zijn ook zo belangrijk omdat zij opvallend genoeg vier huidige commissarissen in diskrediet brengen.
The three cases I have mentioned are also quite important because they reflect remarkably on four current Commissioners.
DutchIn het voorstel worden die nu aan een supranationaal systeem onderworpen, waar we de derde pijler in diskrediet brengen.
These, if the proposers have their way, are to be subjected to a supranational system in which dislike for the EU's Third Pillar is encouraged.
DutchHet is echter de vraag of het systematisch in diskrediet brengen van de EU-instellingen als politieke tactiek toelaatbaar is.
The question, however, is whether the systematic discrediting of the EU institutions should be allowed to become a means whereby political debate is carried out.
DutchDus bestaat de mogelijkheid dat landen die de mensenrechten niet respecteren in de raad kunnen blijven functioneren, en de raad daarmee in diskrediet brengen.
So there is a possibility that states which do not respect human rights may continue to operate within the Council, bringing it into disrepute.
DutchGlobale beschuldigingen die niet alleen individuele leden, maar het hele Parlement bij de openbare opinie in diskrediet brengen, hebben volgens mij weinig nut!
I believe that sweeping allegations, which bring not only individual Members but our whole Parliament into public disrepute, are most unhelpful.