Cómo se dice "ár" en inglés

HU

"ár" en inglés

volume_up
ár {sustantivo}

HU ár
volume_up
{sustantivo}

1. general

ár
volume_up
price {sustantivo}
A termelői ár ma semmilyen kapcsolatban nem áll a fogyasztói árral.
At present, the producer price bears no relation to the consumer price.
Az ár semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb, mint az érintett betakarításra rögzített intervenciós ár.
The price may in no case be less than the intervention price fixed for the crop in question;
Darke személyes érdeklődésével az ár Kham szokásos díja lehetett volna.
With Darke's personal interest, that price would have been Kham's going rate.
ár
volume_up
cost {sustantivo}
Ilyen helyeken ugyanis az ember sok használható holmit vehet a bolti ár negyedéért.
There is good stuff to be picked up that way, at a quarter of the cost one would have to pay in a shop.
Ez a pénz remélhetőleg ezen ár törlesztésére lesz fordítva.
This money will hopefully go some way towards covering those costs.
Az ár tehát igencsak magas volt, és hogy mennek a dolgok most?
The costs have been considerable, and so how is it going now?
ár (también: áramlat, áram)
volume_up
current {sustantivo}
The current was sucking them into it.
Érezte, hogy sodorja az ár, messze kisodorja a tengerre.
She had felt the current take her, sweeping her out to sea.
A jelenlegi ár 12-15 cent között ingadozik.
The current price fluctuates by 12 to 15 cents.
ár (también: árvíz, vízözön)
volume_up
flood {sustantivo}
Persze csak addig, míg az ár el nem söpri az egész világot
Until the flood sweeps the entire world away, that is.
Hát úgy néz ki, ez a régi harang leesett egy hajóról, vagy talán idesodorta az ár.
Well, this old bell must have fallen off a ship, or perhaps it got washed out here in a flood.
Ráadásul az ár magával sodorja a töméntelen hordalékot.
Toss in debris carried downstream from the flooding.
ár (también: folyás, áradat, áramlás, dagály)
volume_up
flow {sustantivo}
'I wonder if anyone goes against the flow?'
A gátolatlan ár simán lefolyik kijelölt csatornáin, egészen a nyugalmas jólétig.
The unchecked stream flows smoothly down its appointed channels into a calm well-being.
- Úgy veszem észre, lenézi a hivatásomat, pedig állítólag a kulturális ár-apály jelenséget tanulmányozza.
You seem to hold my profession in contempt, yet you claim to be a student of cultural flows and ebbs.
ár (también: áradás, dagály)
volume_up
high water {sustantivo}
volume_up
pricker {sustantivo}
ár (también: gyámfa, lyukasztó minta)
volume_up
puncheon {sustantivo}
ár (también: értékelés, rend, sebesség, szint)
volume_up
rate {sustantivo}
Darke személyes érdeklődésével az ár Kham szokásos díja lehetett volna.
With Darke's personal interest, that price would have been Kham's going rate.
A fémhulladékért, papírért és üres üvegekért fizetett ár drasztikusan csökken.
The rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
A közösségi határparitáson számított, vámmal nem növelt nettó ár tekintetében alkalmazandó végleges vám mértéke 49 % volt.
The rate of the definitive duty applicable to the net, free-at-Community frontier price, before duty, was 49 %.
ár (también: sugár, áram, áradat, irányzat)
volume_up
stream {sustantivo}
A gátolatlan ár simán lefolyik kijelölt csatornáin, egészen a nyugalmas jólétig.
The unchecked stream flows smoothly down its appointed channels into a calm well-being.
Az ár meglehetősen gyors volt, s így az öregembernek, aki evezett, nem sok dolga akadt.
The stream was swift and the old man who was propelling the boat needed to do very little.
A bennlévők is megálltak menet közben, bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt.
That is, it had stopped advancing, though there was still motion across the pale stream.
ár (también: zuhatag, áradat, özön, hegyi patak)
volume_up
torrent {sustantivo}
volume_up
water {sustantivo}
Papi alkalmi vízmércéjét már régen elsodorta az ár és a kavargó örvények.
Pappy seemed mesmerized by the water and its noise.
A cirokveteményt majdnem teljesen elöntötte az ár, csak néhány magányos, kósza szál állt ki a vízből.
The sorghum patch was almost completely flooded now; only a few stray stalks of derelict cane showed above the water.
Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár.
And the serpent cast out of his mouth, after the woman, water, as it were a river: that he might cause her to be carried away by the river.
ár (también: tenger, habok)
Had Antony gone down in black waves?

2. "szerszám"

ár
volume_up
awl {sustantivo}
ár (también: lyukasztóvas)
volume_up
prodding tool {sustantivo}

Ejemplos de uso para "ár" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianPapi azon a véleményen volt, hogy amint az ár levonul, ők is visszatérnek a házukba.
Pappy had the opinion that they would be gone as soon as the floodwaters receded.
HungarianÚgy tűnik, hogy mindkét ár megállíthatatlanul zuhan az intervenciós szintek felé.
Both prices thus appear to be descending unstoppably towards the intervention levels.
HungarianGarpból Arp lett, s már csak Ar - Jenny sejtette, hogy sok ideje nem lehet.
He had lost the P. Once a Garp, then an Arp, now only an Ar; she knew he was dying.
HungarianOlyan mutatókat használ, mint az ár, a panaszok, az elégedettség és a szolgáltató váltás.
It uses indicators which include prices, complaints, satisfaction and switching.
HungarianHabozás nélkül belevetette magát a vízbe, és hamarosan őt is elragadta az ár.
She flung herself into the river, whereupon she, too, was soon in trouble.
HungarianNovemberről decemberre, egy hónap alatt több, mint 50%-kal emelkedett a piaci ár.
In the one month between November and December, pricing in that market rose by over 50%.
HungarianAmi elég nagy ár, ha azt vesszük, hogy gyerekkorom óta... szörnyű napjaim vannak.
Which isquite a fee considering I¿ ve been having horrible days... ever since Iwas akid.
HungarianAz igenis ott volt, minden abszurditásával együtt: a fakó, motyogó ár, amint feléjük kúszik.
It was there in all its absurdity: a pale, muttering tide creeping towards them.
HungarianReméljük, hogy nem indítják el az összes ár spirális és hirtelen növekedését.
Let us hope that they do not set in motion a spiralling and sudden increase in all prices.
HungarianAr Kabe Ischloear, a nevem Masaq'-Sintriersa Chomba Lassils dam Palacope.
'Ar Kabe Ischloear, I'm Masaq' Sintriersa Chomba Lassils dam Palacope, how do you do?'
HungarianMint ahogy Ön is tudja, a tejár jelenleg az előállítási ár alatt van.
As you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
Hungarianb) a felvásárlási ár és a magánraktározási támogatás összegének rögzítése;
(b) fixing the buying-in prices and the amount of private storage aid;
HungarianTalán nem mindenki hallott róla, de 40 000 lakóingatlant öntött el az ár.
People may not be aware, but 40 000 residential properties were flooded.
HungarianÉs akkor az OPEC gazdaságösztönző csomag következik, más néven a 200 dolláros hordónkénti ár.
And then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
HungarianA jó ár és a piaci stabilitás jövedelmet garantál a mezőgazdasági termelőknek.
Good prices and market stability guarantee an income for farmers.
HungarianNyolcvan dollár nagyon méltányos ár egy ilyen jól berendezett házért.
Eighty dollars is very reasonable for a place as well furnished as this.
HungarianMegérezve Tesla pillantását, az ár megtorpant, felemelte a fejét.
Sensing her gaze they stopped moving, and raised their heads towards her.
HungarianAr Ischloear, ön itt hivatalosan képviseli a homomdákat? kérdezte.
'Do you represent the Homomda officially here, Ar Ischloear?' he asked.
HungarianA fémhulladékért, papírért és üres üvegekért fizetett ár drasztikusan csökken.
The rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
HungarianAlapjában arra akart emlékeztetni minket, hogy hallgatni ar...
Basically it was to remind us that loose lips sink sh - ' 'What's that?'