Cómo se dice "északkeleti" en inglés

HU

"északkeleti" en inglés

HU

északkeleti {adjetivo}

volume_up
északkeleti
Valamennyien az Államok északkeleti részén vagy annak közelében éltek.
They also lived in or near the northeastern United States.
Kívülről úgy néz ki, mint egy tipikus északkeleti garázs.
On the outside it looks like a typical northeastern garage.
A hercegség a nyugati civilizáció értekeit védelmezte északkeleti területén.
The Duchy defended the values of Western civilisation in its north-eastern periphery.
északkeleti
Mancuso rezzenéstelen arccal figyelte, hogyan fordul el északkeleti irányba a pörgettyűs iránytű.
Mancuso watched the gyrocompass click around to the northeasterly course.

Ejemplos de uso para "északkeleti" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianAz északkeleti ég szürkülni kezdett, de északnyugaton egy csillag még ragyogott.
The northeast was turning gray, but in the black northwestern sky one star still glowed.
HungarianElsétált a helyiség északkeleti csücskébe, és lenyitotta a gramofonszekrény ajtaját.
She went to the far northeast corner of the room, and opened the cabinet gramophone.
HungarianJobbra, az északkeleti szemhatár fölé épp az imént emelkedett fel a hold sarlója.
To its right, in the northeast, still low on the horizon, a sickle moon.
HungarianÁm egész héten nekünk kedvezett a szél, fölváltva fújt délkeleti és északkeleti irányból.
But all that week the wind was with us, varying between sou'-west and nor'west.
HungarianAz északkeleti csoport messze elmaradt a keleti mögött, de gyorsan közeledett.
The northeast aircraft were farther behind the eastern group, but were moving in rapidly.
HungarianViolet a mélyben a gyomos terület északkeleti sarkánál látta Candyt is.
Violet also saw Candy far below, at the northeast corner of the sprawling property.
HungarianÚgy gondolom, hogy Musztafát és társait áthelyezem az északkeleti sarokra.
I think I shall change over Mustafa and his gang to the North East corner.
HungarianA Senjang Katonai Körzet a népköztársaság északkeleti határvidékét foglalta magában.
The Shenyang Military District comprised the north-easternmost part of the People's Republic.
HungarianLegutóbb Románia észak-keleti részén vették igénybe ezt a segélyt.
Our colleagues in the north-east of Romania were the most recent recipients of such aid.
HungarianTigris a Samar Nemzetközi Reptér északkeleti kapuján belülről jelentkezik mondta Lijudzsiang.
Tiger reports from inside the northeast gate of Samar International Airport, Liyujiang said.
Hungarian., úgy értem, hogy az északkeleti sarokban és a délnyugatiban.
The left - I mean the northeast corner and the southwest one.
HungarianBallagtam a folyosón az északkeleti lépcső irányába.
I walked slowly down the long corridor towards the northeast stairs.
HungarianAmikor elindulunk a határhoz, az északkeleti irányba, Vileta városa felé vezető utat követjük.
When we march eastward, we'll stay on the road that leads northeastwards towards the Zemoch town of Vileta.
HungarianIgen lassan haladt, és még több mint egy kötélhossznyira járhatott északkeleti irányban.
It advanced very slowly and was still outside the creek, upon the lake, perhaps a cable's length to the northeast.
HungarianNegyedóra múlva északkeleti irányban világosan ki tudtam venni két füstoszlopot.
A quarter of an hour later, I could see plainly that there were two smoke clouds at the point they had studied so carefully.
HungarianAz Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikája (átdolgozott szöveg) (
Nominal catch statistics in the north-east Atlantic (recast version) (
Hungarian2009-ben én lettem a dundalki központú, nemi erőszak utáni krízishelyzetekkel foglalkozó, északkeleti központ első nagykövete.
In 2009, I became the first ambassador of Rape Crisis North East based in the town of Dundalk.
HungarianA nagy itt elöl, és egy másik az északkeleti oldalon.
The big one, and another on the northeast side.
HungarianA békeszerződésben minden körülmények között autonómiát kell adni a tamil térségnek az ország északkeleti részében.
Under all circumstances such a treaty must deliver a self-governing Tamil region in the north-east of the country.
HungarianOrlik instrukciói mindeddig pontosnak bizonyultak; pillanatnyilag negyvenöt kilométerre távolodott el Vancouvertől északkeleti irányban.
Orlik's instructions had been precise till now, bringing him thirty miles northeast of Vancouver.