Cómo se dice "óceán" en inglés


¿Querías decir ?ocean
HU

"óceán" en inglés

volume_up
óceán {sustantivo}

HU óceán
volume_up
{sustantivo}

1. general

óceán
volume_up
ocean {sustantivo}
Tehát ez a jégtakaró, részben lebeg a vízben, ezért ki van téve az óceán hőmérsékletének.
So that ice sheet is partly floating, and it's exposed to the ocean, to the ocean heat.
A bánat; gondolta, olyan, mint egy szikla az óceán partján.
The sorrow, he thought, was like a rock on the shoreline of the ocean.
Arrafelé az óceán egyes részei teljesen apokaliptikus képet mutatnak.
Parts of the ocean there look just absolutely apocalyptic.
óceán (también: ég)
volume_up
blue {sustantivo} [fig.]
A köd a víz felett ritkulni kezdett, és mögötte előtűnt a mélykék óceán szikrázó felszíne.
The mist above the sea had paled, and he could see now the sparkling surface of the dark blue water.
Ez eltartott nagyjából egy óráig, aztán halványrózsaszín lett az ég, majd sötétkék, olyan kék, akár az óceán.
That lasted perhaps an hour and then the sky was but a pale pink and at last a deep blue, blue as the sea.
Az óceán felől fújó szél szétszabdalta a felhőket, percről percre kékebbé vált az ég.
A quickening Pacific wind was tearing the gray clouds to tatters, and blue sky was becoming more dominant by the minute.
óceán (también: mélység)
volume_up
deep {sustantivo}
Az óceán mélyén Joald megérezte bilincsei lazulását.
Deep in the ocean Joald took sluggish cognizance of his loosened bonds.
Zöld szeme olyan mélynek tűnt, mint az óceán, és mintha belülről fénylett volna.
His green eyes appeared as deep as oceans and seemed to be lit from within.
Az óceán feneke olyan volt, mintha kígyónyomokkal lenne tele, itt-ott baljósán sötétlő kráterekkel.
The ocean bottom was like an endless series of snake tracks-pitted by strange pock-holes like deep craters, darkly ominous.
volume_up
sea {sustantivo}
A szürke óceán elveszett a fehér felhőtakaró alatt.
The gray sea disappeared under a white blanket of clouds.
Meg a vörös cédrusok és a messzi-messzi, várakozásteljes óceán idáig érződő, enyhe sós illata.
That and the scent of the red cedars, and the faint salt traces of the distant, expectant sea.
Egy óceán; egy part; egy hely a történeteknek, melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből?
A sea; a shore; a place of stories, in which Heaven was just one of many possibilities?

2. "vize"

óceán (también: sósvíz, tenger)
volume_up
brine {sustantivo}

Ejemplos de uso para "óceán" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianNekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
HungarianÉppen ez a gondom mondta a déliesen nyújtott hang az Atlanti-óceán túlpartjáról.
Thats my problem, maam, came the Southern drawl from across the Atlantic.
HungarianAz Atlanti-óceán mindkét partján vissza kell utasítani a protekcionista elemeket.
Protectionist elements on both sides of the Atlantic need to be resisted.
HungarianGordon Comstock volt, a költő, akit ismernek az Atlanti-óceán mindkét partján.
He was Gordon Comstock, the poet, famous on both sides of the Atlantic.
HungarianA nemzeti parlamentek ugyanezt tették, az Atlanti-óceán mindkét partján.
National parliaments have done the same thing on both sides of the Atlantic.
HungarianTudod, az én világomat ameddig csak a szem ellátott, óceán borította.
You know, in my world, Casey, there were limitless oceans as far as the eye could see.
HungarianAz Atlanti-óceán mindkét oldalán folytatott, kevéssé bölcs politikák eredménye.
It is a result of unwise policies on both sides of the Atlantic.
HungarianNyugaton a Csendes-óceán szürke sávja határolta az eső áztatta parti hegyvonulatokat.
The gray Pacific bounded the rain-shrouded coast range in the west.
HungarianVitathatatlan lehetőségekkel rendelkezünk az időjárás miatt és az Atlanti-óceán közelsége miatt.
We have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
HungarianHatalmas videojátékot játszik egy B-52-es fedélzetén, valahol a Csendes-óceán északi vizei felett.
Playing a big video game in the belly of a B-52 somewhere over the north Pacific.
HungarianA hullámok játékát nem lehetett látni, csak az óceán percekig tartó emelkedését, zuhanását.
There was no sense of the passage of waves; only this minute-long fall and rise and fall.
HungarianA George McReady által elhagyott gigantikus farönkök már hetek óta a Csendes-óceán vizében áztak.
The logs had still been green and heavy when they'd fallen off the MV George McReady.
HungarianMinden oldalról nyomást éreztem, mintha az óceán mélyére ereszkednénk.
Pressure pushed in upon me from all sides, as if we had been descending into oceanic depths.
HungarianA metropolisz ragyogott, fénylő gombatelepként állt az óceán partján.
Like spore clouds, the sour-yellow radiance rose and smeared the sky.
HungarianBár átmehetnénk hozzátok, az óceán túloldalára és napozhatnék kicsit.
Thought I might come over to your side of the pond and get some sun.
HungarianA válság az Atlanti-óceán túlsó partján kezdődött, de elérte a mi városainkat és falvainkat is.
The turmoil started across the Atlantic, but has affected our cities, towns and villages.
HungarianAz Óceán azonban még nem adta fel, s a szava bizony döntő fontosságú volt.
But the Oceans vote was all important, and it was not in yet.
HungarianA pilóták még mindig a partot, az óceán melletti homoksávot fürkészték.
The pilots’ attention remained focused on the beach below.
HungarianTehát ez egy (téves) optikai információ arról, hogy egy dög fekszik az óceán fenekén.
So this scavenger comes in, which is a giant sixgill shark.
HungarianA digitalizálás problémája túl fontos ahhoz, hogy azt csak az Atlanti-óceán másik oldalán döntsék el.
The problem of digitalisation is too important to be decided only across the Atlantic.