Cómo se dice "adódik" en inglés

HU

"adódik" en inglés

HU adódik
volume_up
{verbo}

1. general

This is something which does not happen every day.
Nem, ha bármilyen bonyodalom adódik, elővesszük a diplomata-útlevelünket, és megpróbáljuk kimagyarázni magunkat.
No, should that happen, you're better off talking your way out of it, using the diplomatic papers.
And if anything else happens, call us.
Nem, itt kell ülnie, és ki kell várnia, amíg biztonságos lehetőség adódik.
No; he must sit it out and wait for a safer opportunity to present itself.
Alacrity eltökélte, hogy ha valaha is alkalma adódik rá, jól megmogyorózza Skinner Magatartási Főmérnököt.
Alacrity decided that, if the opportunity should ever present itself, he would knock Chief Behavioral Engineer Skinner's dong to the deck.
adódik (también: nyújt, ajánl, kínál, felajánl)
Nem minden nap adódik lehetőségünk megmenteni valaki életét, de minden nap megadatik, hogy befolyásoljunk egyet.
Not every day is going to offer us a chance to save somebody's life, but every day offers us an opportunity to affect one.
adódik (también: kínálkozik)
Somethings bound to turn up.
something is sure to turn up
sth is sure to turn up

2. "helyzet"

adódik (también: felmerül, származik, keletkezik)
Tény, hogy feszültségek és bizonytalanság adódik az ilyen helyzetből, és ezt nem lehet megkérdőjelezni.
The fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Valahányszor alkalom adódik arra, hogy egy politikai Európa jöjjön létre, elszalasztjuk.
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
A másik probléma a gazdasági válságból adódik.
The second problem arises from the economic crisis.

3. "vmiből"

adódik (también: fakad, ered)
volume_up
to arise {vb} (from)
Tény, hogy feszültségek és bizonytalanság adódik az ilyen helyzetből, és ezt nem lehet megkérdőjelezni.
The fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Valahányszor alkalom adódik arra, hogy egy politikai Európa jöjjön létre, elszalasztjuk.
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
A másik probléma a gazdasági válságból adódik.
The second problem arises from the economic crisis.

Ejemplos de uso para "adódik" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianKét egyformán fontos következtetés adódik az ENSZ Alapokmány e kijelentéséből.
There are two equally important conclusions to this statement in the UN Charter.
Hungarian- Ez nagyon hasznos cselekedet lenne, ha majd egyszer adódik valami alkalom rá.
That sounds like a useful thing to do, if the opportunity presents itself.
HungarianEz ugyanis abból adódik, hogy Strasbourg és Brüsszel között kell ingáznunk.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
HungarianÉs ha úgy adódik, hogy szabadjára kell engednem a fejszémet, akkor széles irtást vágok.
And now and then I must range wide with my ax, and so I have, and so it was done.
HungarianÉs a probléma abból adódik, hogy ezek kívül esnek a hagyományos diplomácia hatáskörén.
And we, therefore, have a problem, because they escape traditional diplomacy.
HungarianTermészetesen igaz, hogy a fizetésbeli különbség nem mindig a megkülönböztetésből adódik.
It is of course true that not all differences in pay result from discrimination.
HungarianÖn majd követi, amerre jár; bízott benne, hogy majd csak adódik valami kedvező alkalom.
The New York Times: A swift course of unflagging suspense leads to complete surprise.
HungarianNos, ha mégis bármi adódik, amivel nincs megelégedve, kicseréltetjük.
Well, if there's anything you don't like about them, we'll make them change it.
HungarianÚgy döntött, amint lehetősége adódik rá, jó hosszan elbeszélget a novíciussal.
He decided to have a long talk with Berit just as soon as the opportunity presented itself.
HungarianKevés olyan helyzet adódik a világban, ahol a zéró tolerancia lehet az abszolút elvárás.
There are few situations in the world where you can require absolutely zero tolerance.
Hungarian- Ha úgy adódik, még jó hasznát veheted - mondta valamelyikük, talán Haldír.
It may be a help in many needs, he said: Haldir, or one of those folk.
HungarianEz egy részletes szakértői jelentés, és e természete a benne tárgyalt kérdésekből adódik.
It is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
HungarianZocco, például, azt hiszi, hogy a jövőben soha nem adódik semmi nehézség az életében.
Zocco, for instance, envisions a future of blissful ease, with never a pang of discomfort.
HungarianValahányszor alkalom adódik arra, hogy egy politikai Európa jöjjön létre, elszalasztjuk.
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
HungarianEzen a területen különösen sok lehetőség adódik az energiamegtakarításra.
In this area in particular there are many opportunities to save energy.
HungarianMegjátszottá volna magát, amíg lehetőség nem adódik rá, hogy meglépjen.
He would have played along until he had a chance to make a break for it.
HungarianHa ezt elszalasztjuk, talán csak hónapok múlva adódik újabb alkalom.
And if we don't take advantage of it, it may be months before we get another chance.'
HungarianAz érintett személynek ténylegesen járó ellátás összege e két összegből adódik.
The total of these two amounts shall constitute the benefit actually due to the person concerned.
HungarianIndia számos problémája a kasztrendszerből és egyebekből adódik.
A lot of the Indian problems are related to the ideology of caste and other things.
HungarianEbből természetesen adódik a következő kérdés: vajon a rúgások váltották-e ki a szívrohamot?
That leads to another question, of course - did I cause the heart attack by kicking him?