Cómo se dice "befolyásos" en inglés

HU

"befolyásos" en inglés

HU befolyásos
volume_up
{adjetivo}

befolyásos (también: ható, befolyásoló)
Az Uniónak befolyásos globális szereplőnek kell lennie, és meg kell óvnia a pozícióját.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
Korlátlan összegek álltak rendelkezésünkre, reprezentációs alapunkból minden befolyásos politikust jóllakathattunk.
We had a fat budget with unlimited resources to wine and dine influential politicians.
Bár gazdag és befolyásos emberről volt szó, a temetési menet zavarba ejtően kicsi volt.
Considering that it was for a wealthy and influential man, the funeral procession was embarrassingly small.

Ejemplos de uso para "befolyásos" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Hungarian- Ezek szerint nem a tudásod fenyegeti őket, hanem a befolyásos ismeretségeid.
'Then it's who you are, not what you know, that they believe threatens them.
HungarianSir Charles sunyi volt, becstelen és befolyásos, most pedig itt fekszik holtan.
Sir Charles had been smooth, dishonest, and powerful, and now he was dead.
HungarianCA: Befolyásos, nagylelkű emberek nem keltenek áldozatokat; hanem gondozzák őket?
CA: Capable, generous men do not create victims; they nurture victims?
HungarianHogyan lehet Európa független és befolyásos a nemzetközi porondon?
How can Europe be independent and have a political influence on the world stage?
HungarianAki ügyesebben barátkozik a befolyásos személyekkel, az magasabbra jut.
We inherit the trait because those creatures who succeeded often had more descendants.
HungarianA nyári táborba minden résztvevő meghívhat egy hasonlóan befolyásos, külföldi személyiséget is.
The members are allowed to bring equally powerful guests from foreign countries.
HungarianFelhasználta a befolyásos kapcsolatait, hogy megússza a börtönt.
As for Sal, he used all his high-level connections to avoid going to prison.
HungarianŐk azok, akik Európa legfontosabb befolyásos emberei, cselekvői és döntéshozói.
It is they who are among Europe's most important people of influence, actors and decision makers.
HungarianA szabadon bocsátásom bonyolultabb lesz, de ön befolyásos embereket gyűjt maga köré.
My release will be more complicated, but you're collecting all sorts of very powerful friends.
HungarianMost értesültem róla, hogy a kínai baptistának, akit megöltek, befolyásos barátai vannak ideát.
The Chinese Baptist who got killed, I just heard he has friends over here.
HungarianMindazonáltal a jelenlegi javaslat a befolyásos politikai elit törekvéseit mutatja.
However, the present proposal gives an indication of the ambitions of the powerful political elite.
HungarianMert helyén van az eszük, és mert jó néhány befolyásos barátjuk van.
Because they're smart, and because they've got friends in high places.
HungarianNa és mivel sértette meg Avszejenko ezeket a befolyásos embereket? tette fel újra a kérdést.
So, how did Avseyenko offend such powerful men? the cop asked again.
HungarianBefolyásos barátok egyengették az útját, napról napra reálisabbnak látszott a jelölése.
He had very powerful friends, and as the pieces were falling in place the nomination looked realistic.
HungarianEszébe jutott valami, amit Duke reggel a téren mondott: Befolyásos barátaik vannak.
One of the things Duke had said that morning on the plaza came back to him: They've got friends in high places.
HungarianHa az embernek befolyásos barátai vannak, hamar utána tud nézni, hogy egy pasas kicsoda, micsoda, nemdebár?
If you had friends in high places, you could check on a fellow in a hurry, couldn't you?
HungarianEz valami amit az apámtól kaptam és egyéb befolyásos, nagylelkű emberektől az életemben.
And that's something from my father and something from other capable, generous men that have been in my life.
HungarianBizonyos esetekben befolyásos hatalmi pozíciókba kerültek.
In some cases, they moved into positions of power and influence.
HungarianNem ártottam én senkinek... úgy értem, befolyásos embereknek.
I haven't offended anybody not anybody important, at least.
HungarianÜgyfeleink zöme igen befolyásos ember, így hát nem engedhetjük meg magunknak, hogy csalódjanak bennünk.
We will make it clear that you are a risk, and that anyone who hires you does so at our displeasure.