Cómo se dice "beleillik" en inglés

HU

"beleillik" en inglés

HU

beleillik {verbo}

volume_up
Jelenlegi tudásunk alapján lehetséges, hogy bármelyik nép beleillik a képbe?
Could the role of an entire people fit in any of the gaps in our knowing?
Ez a fajta viselkedés beleillik Leo autoriter személyiségébe.
And that sort of behavior would fit Leo's authoritarian personality.
A fejébe vesz egy ideát, és aztán addig gyúrja a helyzetet, amíg beleillik az ideájába.
He gets hold of an idea and then alters every situation to fit the idea.

Ejemplos de uso para "beleillik" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianOlyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
She thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
HungarianÉs még jobban beleillik a képbe, ha hozzáveszed, hogy a fattyú Lycheas Annias fia.
It fits together even tighter when you know that Lycheas the bastard is Annias's son too.'
HungarianAz Atya úgy vélekedett, hogy ő maga is ugyancsak jól beleillik a Bertramba.
Father considered that he fitted into Bertram's Hotel reasonably well.
HungarianAz elénk terjesztett jelentés - amelyet én személy szerint támogatok - beleillik ebbe a kontextusba.
The report submitted to us, which I personally support, fits into this context.
HungarianItt van például Gollam, ő kitűnően beleillik a regébe, sokkal jobb hallani róla, mint együtt lenni vele.
Why, even Gollum might be good in a tale, better than he is to have by you, anyway.
HungarianDe elég jól beleillik az emberi kézbe, habár elég kicsi.
But it fits a human hand well enough, although it's a little small.
HungarianTehát ki az, aki beleillik a képletbe, a közelben is lakik, és be is tud jutni éjjel a templomba?
So who fits the bill, also lives in the neighborhood, and also has access in the night to the church?
HungarianDe túl gyorsan cselekedett, túlságosan beleillik a tervbe!
But the moves come too swiftly, too well fitting into a pattern!
HungarianCsak az számít tudománynak, ami beleillik a politikai elképzelésekbe.
Science is only what fits into the political concept.
HungarianDe csak azért, mert én úgy gondolom... hogy a megadás gondolata... pont most beleillik az egész képbe.
But only because I think... that the concept of surrender... fits with the big picture right now.
HungarianA Titkos Kör ezen önpusztítása jobban beleillik a Lady terveibe, mintha kívülről rombolnák szét őket.
Such self-destruction suits the Lady's plans better than the original plan to disrupt them from outside.
Hungarian- Ez beleillik az én elgondolásomba - mondta Colgate felügyelő.
Inspector Colgate said: That fits in with my idea.
HungarianOlyan bútort próbálok építeni ami beleillik az építészetbe.
I'm trying to build furniture that fits architecture.
HungarianSzerintem valami személyes ügy van a dologban, és Genar-Hofoen is beleillik a képbe, de hogy hogyan és miképp...
There is some private issue being played out in this, I believe, and Genar-Hofoen fits in somewhere.
HungarianAmit Budapesten, a Magyar Gárda megalakulásakor láthattunk, beleillik a meghatározás kritériumaiba.
What we have seen in Budapest with the establishment of the Hungarian Guard can be included within the scope of this definition.
HungarianEz beleillik a legendákba erősítette meg Krayhayft.
Krayhayft said, That fits with the tales.
HungarianGeorge teste alatt volt, és beleillik a pisztolyba.
It was under George's body and it checks.
HungarianHa én írok le valamit, az rémhírterjesztés, de ha Herbert Bösch, természetesen ő a párt tagja és beleillik.
When I write it, it is called 'scandal-mongering', but Herbert Bösch, or course, is a member of the party and fits in with it.
HungarianA biztos asszony bizonyára tud egy keveset az adóparadicsomokról, hiszen Luxemburg meglehetősen beleillik ebbe a kategóriába.
The Commissioner must know a little bit about tax havens, because Luxembourg rather falls into that category.
Hungarian- Mindkettő beleillik a szerepbe - felelte Yane.