Cómo se dice "biztos úr!" en inglés

HU

"biztos úr!" en inglés

HU biztos úr!
volume_up
{interjección}

biztos úr!
volume_up
officer! {interj.}
Sajnálom, hogy túlléptem a sebességhatárt, biztos úr.
[Whistles ] [ GermanAccent ] I'm sorry, Officer, for the speeding violation.
Ásítottam, és unottan így szóltam: Mi folyik itt, biztos úr?
I yawned and said languidly: What goes on, officer?
[ Laughing ] Just kidding, Officer...Farva.

Traducciones similares para biztos úr! en inglés

biztos sustantivo
biztos adjetivo
-biztos adjetivo
English
úr sustantivo
űr sustantivo

Ejemplos de uso para "biztos úr!" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Hungarian(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
HungarianAmint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
HungarianReméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
HungarianVálaszolnunk kellett volna a biztos úr kérdésére, hogy mit tud tenni a Bizottság?
We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
HungarianBiztos úr! Ön nagyon helyesen mondta azt, hogy Brazília fontos ország számunkra.
Commissioner, you have rightly said that Brazil is an important country for us.
HungarianLátom, hogy a kollégáim, Vassiliou biztos úr és Andor biztos úr, már itt vannak.
I see that my colleagues, Commissioner Vassiliou and Commissioner Andor, are here.
HungarianBiztos úr, a répa módszer egyértelműen csődöt mondott, és ezt be kell ismernünk.
Commissioner, the carrot technique has failed gloriously and you have to admit it.
HungarianBiztos úr! Én nem a szülői szabadságról, hanem az apai szabadságról beszéltem.
Commissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.
HungarianGratulálok önnek, biztos úr, a következő 10 évre vonatkozó energiastratégiáért.
I congratulate you, Commissioner, on the energy strategy for the next 10 years.
HungarianCsak három rövid megjegyzésem van a biztos úr nyilatkozatáról.
(CS) Madam President, just three brief comments on the Commissioner's statement.
HungarianBiztos úr, figyelmeztetem, hogy szeretném, ha mindez ütemterv szerint történne.
I have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.
HungarianElmondhatom, biztos úr, hogy ön hatalmas eredményeket ért el.
(SL) Madam President, may I say, Commissioner, you have achieved a great deal.
Hungarian(PL) Biztos úr! Lehetőségem volt megfigyelni az újraválasztásokat Moldovában.
(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
HungarianVerheugen biztos úr is kiemelte a kongresszussal való együttműködés fontosságát.
Commissioner Verheugen also emphasised the importance of cooperation with Congress.
HungarianBiztos úr, Ön azt állította, hogy egyes tagállamok immár egyesíthetik erőiket.
You said, Commissioner, that some Member States are now allowed to join forces.
HungarianÖrülök neki, hogy a biztos úr bejelentette, hogy ki fognak dolgozni egy kérdőívet.
I welcome the Commissioner's announcement that a questionnaire is to be drawn up.
HungarianEzért, Špidla biztos úr és Kroes biztos asszony, két kéréssel fordulunk Önökhöz.
Therefore, Commissioners Špidla and Kroes, we have two requests of you today.
HungarianBiztos úr, szeretném megköszönni, hogy ennyire proaktívan lép fel ebben az ügyben.
I would like to thank you, Commissioner, for being so proactive on this matter
HungarianOettinger biztos úr nem kötelezte már el magát annak a projektnek a támogatására?
Has Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
HungarianBiztos úr, hölgyeim és uraim! Tegyék félre félelmeiket és elméleti vitáikat!
Commissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.