Cómo se dice "biztos lehet abban, hogy" en inglés

HU

"biztos lehet abban, hogy" en inglés

HU biztos lehet abban, hogy
volume_up

biztos lehet abban, hogy

Traducciones similares para biztos lehet abban, hogy en inglés

biztos sustantivo
biztos adjetivo
-biztos adjetivo
English
lehet
English
hogy? pronombre
English
hogy conjunción
English

Ejemplos de uso para "biztos lehet abban, hogy" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianMereven mondta: Biztos lehet abban, hogy minden lehetőséget számításba veszek.
He said stiffly, You may rest assured that I'm taking every possibility into account.
HungarianAmi ezt a kérdést illeti, biztos lehet abban, hogy mélyreható vitákat fogunk folytatni.
As far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.
HungarianEnnek ellenére biztos lehet abban, hogy kollégáim és én is megteszünk minden tőlünk telhetőt.
You can rest assured, however, that my colleagues and I have been giving of our best.
HungarianBiztos úr, teljesen biztos lehet abban, hogy támogatjuk a megközelítését.
Commissioner, you can be very sure of our support for your approach.
HungarianA megbízójuk biztos lehet abban, hogy én nem értesítem azokat, akiktől fél.
He can be sure that I will not inform those he fears.
HungarianHa erre sor kerül, akkor biztos lehet abban, hogy megfelel Victor elvárásainak, és a férje maradéktalanul megbízik benne.
When Victor allowed that, she would know she had at last met his standards and earned his trust.
HungarianVégül is biztos lehet abban, hogy a fiatal generáció régóta vár egy hasonló együttműködési lehetőségre.
After all, it can be sure that the younger generation has been waiting a long time for the opportunity for such cooperation.
HungarianGaubert úr biztos lehet abban, hogy közismert tény minden országban, ahova bevándorolnak, hogy Európa olyan, mint egy szűrő.
Let Mr Gaubert be assured: it is a well-known fact in every emigration country that Europe is like a sieve.
HungarianBiztos lehet abban, hogy segíteni fogjuk önt.
HungarianA mi feladatunk a szabályok alkalmazása, és Ön egészen biztos lehet abban, hogy a szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartottuk.
Our duty is to apply the rules, and you can be absolutely sure that the rules have been fully respected.
HungarianEgészen biztos lehet abban, hogy a Bizottság megtesz minden tőle telhetőt a valódi egységes piac kiskereskedelmi szférában való megteremtéséért is.
You can be absolutely sure that the Commission will do its utmost to make it a real single market also in the retail sphere.
HungarianÖn viszont biztos lehet abban, hogy a moszkvai rendőr- főka-pitányhoz a lehető legkedvezőbb jelentés fog menni - mondta MacDonald a szinte sugárzó Cser-novnak.
Be assured the most favorable report will be received by the Commanding General of the Mos-cow militia, Macdonald told the beaming Russian.
HungarianBiztos lehet abban, hogy amikor határozott erőfeszítéseikkel egy szebb jövő felé kormányozzák az Európai Uniót, akkor az Európai Parlament Önök mellett áll!
You can be assured that the European Parliament is at your side when you make your resolute contribution to taking the European Union forward into a good future.
HungarianMindketten visszatekinthetünk a 20. századra, és Ön biztos lehet abban, hogy az ítélet nem lesz kedvező azon eszmékkel kapcsolatban, amelyeket Ön évtizedekig hűségesen követett.
We can both look back over the 20th century, and you can be sure that the verdict will not favour the ideas that you have loyally followed for decades.
HungarianA tisztelt képviselő biztos lehet abban, hogy 2009 tavaszán, a pénzügyi és gazdasági válság, valamint a növekvő munkanélküliség közepette továbbra is ez lesz a helyzet.
The honourable Member can be assured here that during spring 2009, amidst the global financial and economic crisis and rising unemployment, this continues to be the case.
Hungarian. - Posselt úr, biztos lehet abban, hogy a továbbiakban is szorosan nyomon követjük a helyzet alakulását, ez a Bizottság állandó munkájának részét képezi.
President-in-Office of the Council. - Mr Posselt, you may be assured that we will continue to survey the situation very closely, and that is also part of the Commission's constant work.