Cómo se dice "célcsoport" en inglés

HU

"célcsoport" en inglés

volume_up
célcsoport {sustantivo}

HU célcsoport
volume_up
{sustantivo}

célcsoport
volume_up
target audience {sustantivo}

Ejemplos de uso para "célcsoport" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

HungarianA harmadik célcsoport a nyugdíjasok, akiket továbbra is munkában kell tudnunk tartani.
The third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
HungarianA célcsoport a kettőtől hat évesig terjedt... miután ők a főfogyasztók...
The subjects that were tested, aged two to six... which are key branding years...
HungarianA célcsoport répatermesztőkből, inulinszirup-termelőkből és cikóriatermesztőkből tevődik össze.
It is for beet growers, for inulin syrup producers and for chicory growers.
HungarianAz említett két célcsoport közül az első a fogyatékkal élő gyermekek.
The first of those target groups is disabled children.
HungarianMegpróbálják az érkelődők csoportját megcélozni, vagy célcsoport megjelölése nélkül, általánosan kívánnak tájékoztatni?
Are you going to try to target interested groups, or is it simply a blanket approach?
HungarianA második célcsoport a társadalomban a nők; azok a nők, akik ideiglenes munkaszerződésekkel kénytelenek dolgozni és akik alulfizetettek.
The second target group in society is women, women who fall victim to temporary contracts and who are underpaid.
HungarianSzeretném hozzátenni, hogy a holland hatóságok által meghatározott célcsoport igen széles, amely a holland lakosság 43%-át fedi le.
I would add that the target group defined by the Dutch authorities is very wide and covers 43% of the Dutch population.
HungarianAzaz számos célcsoport számára.
HungarianA tagállamok a célcsoport méretének meghatározásában és a szociális lakásrendszer alkalmazásában széles mozgástérrel rendelkeznek.
The Member States have wide scope for manoeuvre in determining the size of the target group and in applying the social housing systems.
HungarianBiztosíthatom arról, hogy a honlap nagyon sok kísérleti szakaszon ment keresztül és számos célcsoport vizsgálta, és valamennyien felhasználóbarátnak találták.
Let me just assure him that we put it through very many pilot phases and very many target groups, and they all found it very user friendly.
HungarianAz informálandó célcsoport igencsak eltér ettől, végtére is nem azokról van szó, akik kitűnő ismeretekkel rendelkeznek arról, hogy mennyire egészségesek a különféle élelmiszerek.
Our target group for this information is quite different, after all - it is not those who already have an excellent knowledge of how healthy different foods are.